Jubileumsprogram 2023

Jubileumsprogram! Jubileumsprogram över ett unikt konstnärskap under fem årtionden. Under hela 2023 kommer koreografen Gun Lunds konstnärskap att uppmärksammas. Fyra av hennes mest erfarna dansare har valt ut verk ur hennes stora repertoar som kommer att sättas upp på olika platser i Göteborg. Med utgångspunkt i arkivmaterial, filmer, anteckningar och det egna kroppsminnen ges dansverken […]

Lars Persson om konstens plats i samhället

Lars Persson om konstens plats i samhället. Lycklig den som lyckas! Den medvetna konstnärliga provokationen är nästan alltid dömd att misslyckas. Stefan Karlsson med flera har genom sitt Drömmarnas Monument och konsekventa agerande fått en rad borgerliga politiker att gå i taket. Egentligen handlar det inte om det är fult eller vackert, ett byggnadsverk eller […]

Gun Lund om danskonsten på universitetet i Göteborg

Konstverket ”Dansen”, Flickläroverket och Danskonsten på universitetet i Göteborg. Gun Lund Dansen i Göteborg har på ett lite oväntat sätt hamnat mitt i kulturdebatten, då som ett hotat konstverk av Göteborgskoloristen Nils Nilsson. Jeff Werner har i en skarp artikel här i GP visat på verkets betydelse ur konstnärlig synvinkel och starkt ifrågasatt att fresken […]

Neither

Neither Utgångspunkten för Neither är ett djupt intresse för materiens inre och dess betydelse för oss som människor. Det är inga dystopier utan speglar snarare de möjligheter och val som partikelfysiken ger oss. ”Gud spelar inte tärning”, sa Einstein en gång och menade hur bisarr vår värld är – medan det mesta av universum är […]

Konst och vetenskap, E=mc2 Danskonst i Berlin

Konst och vetenskap, E=mc2 Danskonst i Berlin “Ready for take off 2022-2023!” NYHETSBREV Gun Lund / E=mc2 Danskonst * No 7-2022 Under november månad besökte E=mc2 Danskonst Berlin. I samband med detta visades i de nordiska beskickningarnas gemensamma entréhall en utställning. Vid ett välbesökt seminarium på temat Konst & Vetenskap presenterade koreografen Gun Lund och läkaren Lars […]

Good Vibrations

Good Vibrations GOOD VIBRATIONS The wireless system for vibrotactile communication used in Transmission is fully demonstrated in Good Vibrations. In this interactive lecture and dance performance audience members are invited to participate in giving impulses to the dancers via remote controls. The aim is to reach a kind of dialogue and explore new movement material. Good […]

Digital Footprints

We all leave traces behind us.We want to leave traces behind us.We want to be remembered.Some traces are more precise than others.The foot that steps on the ground, the movement over a towns square or a scenic surface. But what will remain? Are the traces that the dancers form in a space lingering somewhere else […]