TEXTS

”Passion och Protest: Den svarte danskonstnären Claude Marchants liv och verk” (Makadam 2024) av Astrid von Rosen & Bo Westerholm

Efter boksläppet på 3:e Våningen den 24 februari 2024, uppmärksammades boken av SvD. Läs Anna Ångströms recension här!

Gun Lund om danslegendaren Claude Marchant:

En del händelser omfattas av en särskild lyskraft, innebär avgörande förändringar i ens liv. Så var det för mig denna septemberdag 1967 på Kungsgatan i Göteborg.
Läs mer…

Gun Lund skriver i Kulturdebatt i GP:

Dansen i Göteborg har på ett lite oväntat sätt hamnat mitt i kulturdebatten, denna gång som ett hotat konstverk av Göteborgskoloristen Nils Nilsson. 
Läs mer…

In Memoriam Bo Swedberg

Bo Carl Hjalmar Swedberg, född 24 november 1930, död 13 maj 2020, var en svensk skådespelare. Han verkade i många år som ledare vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet och därvid varit ansvarig för både teaterutbildningen och operautbildningen i Göteborg.
Läs mer…

Lars Persson om konstens plats i samhället

Lycklig den som lyckas! Den medvetna konstnärliga provokationen är nästan alltid dömd att misslyckas. Stefan Karlsson med flera har genom sitt Drömmarnas Monument och konsekventa agerande fått en rad borgerliga politiker att gå i taket. 
Läs mer…

Gun Lund skriver i Kulturdebatt i GP:

Rivningen av fresken ”Dansen” och gamla Flickläroverket får inte falla i glömska, skriver Gun Lund, koreograf och dansare verksam på 3:e våningen. Dessutom undrar hon varför danskonsten återigen väljs bort när Konstnärliga fakulteten får en ny byggnad.
Läs mer…

Gun Lund om frilansare, fria grupper och den kulturpolitiska paradoxen 

”…det handlar ju faktiskt om konst också – inte bara produktion – kulturproduktion, inte bara industri – upplevelseindustri …Det finns ju naturligtvis konstnärliga uttryck som måste stödjas fastän de inte är så publika – eller just därför … eller som skall stödjas fastän inte någon har prioriterat just den publiken. Det är ofta där de djupa, de riktiga livsavgörande mötena uppstår.” Läs mer!

Gun Lund och Lars Perssons observationer av Laban Theatre i London 

”…vi sitter där inne i mörkret och känner en tillfredställelse och glädje över att få vara med när danskonsten tar ett sådant kliv framåt men kan inte avhålla oss från att känna en gnutta avund. När får vi se den typen av satsningar här i landet, satsningar som placerar dansen mitt i framtiden?” Läs mer!

Djupt allvar och grotesk komik- Gun Lund om den finska dansen

Förmågan att se och iaktta, och i dansen återskapa och renodla det specifikt mänskliga förenar dessa tre koreografer över en tidsrymd som tar bort det tillfälliga och i stället skapar ett tydligt stråk inom finsk dans. Detta uttryck finner sina folkliga paralleller i den finska tangons förening av stor dramatik och komik. Läs mer!