Texts

19/1-2023

Gun Lund skriver i Kulturdebatt i GP:

Rivningen av fresken ”Dansen” och gamla Flickläroverket får inte falla i glömska, skriver Gun Lund, koreograf och dansare verksam på 3:e våningen. Dessutom undrar hon varför danskonsten återigen väljs bort när Konstnärliga fakulteten får en ny byggnad.

Riv inte Flickläroverket, Kjellbergska gymnasiet och halva Artisten! Tänk om nu!
Uppmaningarna var många från gamla elever, arkitekter, konstvetare, byggnadsantikvarier, med flera under senhösten, när det stod klart att Akademiska Hus tänker riva byggnaden för att bygga nytt.
Jeff Werner skrev om hotet mot Nils Nilssons fresk “Dansen” i GP Kultur, familjen Nilsson likaså, andra om själva byggnaden. Adam Cwejman skrev en lång ledare om rivningsivern som är i gång i Göteborg och hotar stadens hela själ och historia.
Nu är tid att fortsätta, att inte låta allt falla i glömska för nya frågor. 

14/11-2022 

Gun Lund skriver i Kulturdebatt i GP:

Dansen i Göteborg har på ett lite oväntat sätt hamnat mitt i kulturdebatten, denna gång som ett hotat konstverk av Göteborgskoloristen Nils Nilsson. Jeff Werner har i en skarp artikel här i GP visat på verkets betydelse ur konstnärlig synvinkel och starkt ifrågasatt att fresken skall förstöras. Detta inlägg tar istället sin utgångspunkt i konstverkets symboliska betydelse för danskonsten och kvinnokampen.
Jag tillhör själv de kvinnor, som fick förmånen att gå på denna utbildning, som ursprungligen skapades för att ge även kvinnor en möjlighet till högre utbildning – att ta studenten och kvalificera sig för universitet. Flickläroverket grundades 1929, bara åtta år efter att kvinnor i Sverige för första gången deltagit i ett riksdagsval. Tanken då var radikal och mötte hårt motstånd, bl a fanns det politiker som menade att skolan borde ha en inriktning mot hushållskunskap.

In Memoriam Bo Swedberg

Bo Carl Hjalmar Swedberg, född 24 november 1930, död 13 maj 2020, var en svensk skådespelare. Han verkade i många år som ledare vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet och därvid varit ansvarig för både teaterutbildningen och operautbildningen i Göteborg.
Gun Lund tittar i backspegeln och minns Bo Swedberg och hans viktiga inflytande i stadens kulturliv.

Gun Lund om danslegendaren Claude Marchant:

En del händelser omfattas av en särskild lyskraft, innebär avgörande förändringar i ens liv. Så var det för mig denna septemberdag 1967 på Kungsgatan i Göteborg.
Musik strömmar ut på gatan, häftiga rytmer. En lång lång trappa leder rakt upp i skyn. Därifrån kommer musiken och där finns också den nye dansläraren i stan Claude Marchant. Kursverksamheten hade startat sin nya dansträning för alla och envar.
Claude tar oss alla med storm. Bleka, stela men ivriga för han in oss i en helt ny värld, ett helt nytt sätt att röra kroppen på, ett helt nytt sätt att dansa.  Och vi får dansa med allt vad vi har, varje liten led går att vrida på nya och oanade sätt. Jazzdansen har kommit till Göteborg och den har kommit  för att stanna. Claude Marchants roll i detta bygge kan inte överskattas. Det är hans förtjänst att vi idag har det dansliv vi har i Göteborg.