FIELDS IN MOtION

Gun Lund är en nomadisk koreograf. Ända sedan 80-talet har hon erövrat det offentliga rummet med stora omfattande dansverk. I Fields In Motion knyter hon ihop erfarenheter från tidigare arbeten i stadsrummet, på klippor, i hangarer, snö och hedlandskap. 

Kan ett ”vanligt” scenrum utgöra en ny och oväntad plats för en dansföreställning? Utomhus formar platsen i hög grad rörelserna och riktningen. Inne på scenen formar dansarna rummet kring sig.  Geografi blir geometri. Mellanrummen blir mer tydliga i scenverket. Närheten gör detaljerna synbara, små förskjutningar, eller vibrationer får stor betydelse. Blicken skärps.

Fields In Motion rör sig  i det estetiska landskap som Robert Smithson en gång formulerade. Från den yttre platsen (the site) till ett inre rum (non-site). I föreställningen tar Gun Lund med sig rörelser skapade för hennes yttre rum (site:er) in i det nya rummet (scenen) likt artefakter. Sju dansare vandrar på stigarna, vissa redan utlagda andra fria att etablera. Rummet sätts i rörelse!

Idé, koreografi och iscensättning: Gun Lund
Dansare: Lovisa Baldal, Joachim Berntsson, Luisa Denward, Rebecca Evanne, Gunilla Jansson, Olof Persson, Åsa Thegerström
Musik: Palle Dahlstedt
Ljus och rum: Finn Pettersson, Lars Persson
Teknik: Kristofer Hagbard, Dan Henriksson, Åke Parmerud

Fields In Motion bygger på utomhusverket Juniperus.