DIGITAL FOOTPRINTS


We want to leave traces behind us.
We want to be remembered.
Some traces are more precise than others.
The foot that steps on the ground, the movement over a towns square or a scenic surface.

But what will remain? Are the traces that the dancers form in a space lingering somewhere else than in our fading memory? The human archive.

In Digital footprints its the virtual traces that’s in focus – an interplay between body and electronics. Together with the composer and video artist Åke Parmerud, Gun Lund has with her ensemble developed an interactive system for scenic use. The dancers control what happens trough their motions, direction and speed. The connection between body and technics a subtile but not random. It’s a consciously created pattern and unique digital footprints on the stage.

The work also awakes questions about the traces we leave behind us. Everything you do on the web is logged, the big tech giants follows and uses our digital traces. The art wants to complicate and question this in a more implicit way. But at the same time, Its fully enough to just enjoy the beauty in the picture, let yourself be swept away by the digital motion the body forms on its way through space.

Vi lämnar alla spår efter oss.

Vi vill lämna spår efter oss.
Vi vill bli ihågkomna.
Vissa spår är mer exakta än andra.
Foten som trampar på marken, rörelsen över ett torg eller en naturskön yta.

Men vad blir kvar? Finns spåren som dansarna bildar i ett utrymme kvar någon annanstans än i vårt bleknande minne? Det mänskliga arkivet.

I Digital footprints är det de virtuella spåren som är i fokus – ett samspel mellan kropp och elektronik. Tillsammans med kompositören och videokonstnären Åke Parmerud har Gun Lund med sin ensemble utvecklat ett interaktivt system för sceniskt bruk. Dansarna styr vad som händer genom deras rörelser, riktning och hastighet. Kopplingen mellan kropp och teknik är subtil men inte slumpmässig. Det är ett medvetet skapat mönster och unika digitala fotspår på scenen.

Verket väcker också frågor om de spår vi lämnar efter oss. Allt du gör på webben loggas, de stora teknikjättarna följer med och använder våra digitala spår. Konsten vill komplicera och ifrågasätta detta på ett mer implicit sätt. Men samtidigt är det fullt tillräckligt för att bara njuta av skönheten i bilden, låta dig svepas med av den digitala rörelsen kroppen formar på sin väg genom rymden.


Concept and Choreography: Gun Lund

Dancers: Rebecca Evanne, Hannah Karlsson, Olof Persson

Music // Visuals // interactive technology: Åke Parmerud

Stage tech: Finn Pettersson

Duration:  50 minutes