Lars Persson om konstens plats i samhället

Lars Persson om konstens plats i samhället. Lycklig den som lyckas! Den medvetna konstnärliga provokationen är nästan alltid dömd att misslyckas. Stefan Karlsson med flera har genom sitt Drömmarnas Monument och konsekventa agerande fått en rad borgerliga politiker att gå i taket. Egentligen handlar det inte om det är fult eller vackert, ett byggnadsverk eller […]

Gun Lund om danskonsten på universitetet i Göteborg

Konstverket ”Dansen”, Flickläroverket och Danskonsten på universitetet i Göteborg. Gun Lund Dansen i Göteborg har på ett lite oväntat sätt hamnat mitt i kulturdebatten, då som ett hotat konstverk av Göteborgskoloristen Nils Nilsson. Jeff Werner har i en skarp artikel här i GP visat på verkets betydelse ur konstnärlig synvinkel och starkt ifrågasatt att fresken […]

Konst och vetenskap, E=mc2 Danskonst i Berlin

Konst och vetenskap, E=mc2 Danskonst i Berlin “Ready for take off 2022-2023!” NYHETSBREV Gun Lund / E=mc2 Danskonst * No 7-2022 Under november månad besökte E=mc2 Danskonst Berlin. I samband med detta visades i de nordiska beskickningarnas gemensamma entréhall en utställning. Vid ett välbesökt seminarium på temat Konst & Vetenskap presenterade koreografen Gun Lund och läkaren Lars […]

Gun Lund skriver om konstnärlig frihet kontra etiska principer

Konstnärlig frihet kontra etiska principerEtik är väl ingen konst Gun Lund Att konstnärer skall stå fria från varje form av påtryckning är en av grundbultarna i det moderna västerländska samhället. Det har ju inte alltid varit så. Konstnärer har varit i tjänst hos diverse makthavare såsom furstar och kyrkoföreträdare. I vår värld, en individcentrerad värld, […]

Konstnärlig kvalitet – Gun Lund reflekterar över begreppet

KONSTNÄRLIG KVALITET Gun Lund ”Ni förstår väl att detta var riktigt bra” Platsen är Hjällbo fritidsgård Göteborg 1979 KULF-gruppen hade sett en föreställning av ”Sagan om den svarta och den vita kaninen”. Det var ordförande i gruppen som yttrade dessa ord till mig och mina kolleger i dansgruppen.   KULF = Kultur i Förskolan, en samarbetsorganisation […]