DJUPT ALLVAR OCH GROTESK KOMIK

Djupt allvar och grotesk komik – Gun Lund om den finska dansen Den svenska koreografen Gun Lund Min första kontakt med finsk dans går tillbaka till 70-talet. Cramérbaletten var på turné genom Sverige och hade på sin repertoar ett stycke av den svensk-finska koreografen Tyyne Talvo – Sauna. Det var ett komiskt verk som på […]

Lars Persson om konstens plats i samhället

Lycklig den som lyckas! Den medvetna konstnärliga provokationen är nästan alltid dömd att misslyckas. Stefan Karlsson med flera har genom sitt Drömmarnas Monument och konsekventa agerande fått en rad borgerliga politiker att gå i taket. Egentligen handlar det inte om det är fult eller vackert, ett byggnadsverk eller konstverk. Det handlar om kampen om det […]

I BACKSPEGELN – CLAUDE MARCHANT

Gun Lund minns Claude Marchant; dansaren som grundade Balettakademien i Göteborg En del händelser omfattas av en särskild lyskraft, innebär avgörande förändringar i ens liv. Så var det för mig denna septemberdag 1967 på Kungsgatan i Göteborg. Musik strömmar ut på gatan, häftiga rytmer. En lång lång trappa leder rakt upp i skyn. Därifrån kommer […]

KONSTNÄRLIG KVALITET

Konstnärlig kvalitet – Gun Lund reflekterar över begreppet ”Ni förstår väl att detta var riktigt bra” Platsen är Hjällbo fritidsgård Göteborg 1979 KULF-gruppen hade sett en föreställning av ”Sagan om den svarta och den vita kaninen”. Det var ordförande i gruppen som yttrade dessa ord till mig och mina kolleger i dansgruppen.   KULF = Kultur […]

FRILANSARE – FRIA GRUPPER – EN KULTURPOLITISK PARADOX

Gun Lund skriver om frilansare och den kulturpolitiska paradoxen. Frilansare. Uttrycket som sådant härrör från militärväsendet och maktstrukturen i Europa för längesedan när det började bli vanligt med riddare som var beredda på att ta tjänst hos den som betalade bäst och bli en del av det laget för att sedan kunna ställa sin lans […]

IN SHADES OF GODS

Don’t miss out on this summers big dance happening August 16th and 18th 2022. IN SHADES OF GODS returns to the rocks of Bohuslän Thousands of people have experienced, being fascinated and gotten touch of the work Gun Lund created 1989.Since then it has been performed every 10th year at the same place, Vadholmen in Kungälv. This […]

Konst och vetenskap, E=mc2 Danskonst i Berlin

Konst och vetenskap, E=mc2 Danskonst i Berlin“Ready for take off 2022-2023!”NYHETSBREV Gun Lund / E=mc2 Danskonst * No 7-2022 Under november månad besökte E=mc2 Danskonst Berlin. I samband med detta visades i de nordiska beskickningarnas gemensamma entréhall en utställning. Vid ett välbesökt seminarium på temat Konst & Vetenskap presenterade koreografen Gun Lund och läkaren Lars Persson sina gemensamma […]

Gun Lund om danskonsten på universitetet i Göteborg

Dansen i Göteborg har på ett lite oväntat sätt hamnat mitt i kulturdebatten, denna gång som ett hotat konstverk av Göteborgskoloristen Nils Nilsson. Jeff Werner har i en skarp artikel här i GP visat på verkets betydelse ur konstnärlig synvinkel och starkt ifrågasatt att fresken skall förstöras. Detta inlägg tar istället sin utgångspunkt i konstverkets […]