Neither

Photo: Sara Persdotter
Photo: Sara Persdotter

NEITHER

Up, Down and Strange, Top, Bottom and Charm. Poetic names for the smallest particles, the quarks, in constant asymptotic dance inside our bodies.

An almost baroque world of light and dark with an endless depth, the dancers floating in the universe.


Choreography: Gun Lund

Music: M. Feldman

Text: S. Beckett

Performed by 6 dancers

Duration: 70 min

Premiered in 2011


Utgångspunkten för Neither är ett djupt intresse för materiens inre och dess betydelse för oss som människor. Det är inga dystopier utan speglar snarare de möjligheter och val som partikelfysiken ger oss. ”Gud spelar inte tärning”, sa Einstein en gång och menade hur bisarr vår värld är – medan det mesta av universum är deterministiskt och mätbart så styrs det av kvantfysiken och dess grundläggande slumpmässighet.

Neither reflekterar också koreografens intresse för konstmusiken, här i form av Morton Feldman som tonsatt ett poem på sexton rader av Samuel Beckett och skapat en ”opera”. Gun Lund lyssnade gång på gång till musiken för att höra hur texten sträcktes ut. Som publik kan man glömma det och bara njuta av tidens och sopranens flöde.

Sex dansare finns på scenen, mer eller mindre framträdande, de representerar de sex kvarkarna – up, down, top, bottom, charm & strange. Varje sort kan sedan ha tre olika ”färger” eller ”smaker” och dessutom finns en antipartikel för varje partikel. Totalt finns alltså 36 olika kvarkar, vilket reflekteras på scenen. Kvarkarnas egenskaper påverkar också koreografin  t ex egenskapen att ju längre ifrån varandra de befinner sig desto hårdare är de bundna, och ju närmare de är desto större frihet har de.


Trailer: http://vimeo.com/72799690

E=mc2 Dance – Neither (2011) – Trailer from E=mc2 Dance on Vimeo.