Jubileumsprogram 2023

Jubileumsprogram över ett unikt konstnärskap under fem årtionden.

Under hela 2023 kommer koreografen Gun Lunds konstnärskap att uppmärksammas. Fyra av hennes mest erfarna dansare har valt ut verk ur hennes stora repertoar som kommer att sättas upp på olika platser i Göteborg. Med utgångspunkt i arkivmaterial, filmer, anteckningar och det egna kroppsminnen ges dansverken nytt liv – det är inte exakta kopior, inget musealt förhållningssätt utan återskapandet av levande verk, i en ny tid.

19 – 28 januari 2023 har föreställningen ”Neither” från 2011 nypremiär på 3:e våningen i Göteborg. Föreställningen avspeglar koreografens förkärlek för vetenskap – quarkarnas dans i universums minsta beståndsdelar. Sedan följer en rad andra verk under året, sammanlagt kommer minst 7 verk att presenteras på nytt.

”Gun Lunds Koreografiska Universum”, kan ses som en retrospektiv, men definitivt inte ett avslut – hon är fortfarande aktivt och ställer sig ibland på scenen. Nästa år kan hon se tillbaka på minst fem årtionden i den professionella danskonsten.

Det är ett stort förtroende som Gun ger oss, säger Åsa Thegerström en av

dansarna som ansvarar för projektet, att självständigt tolka och framföra hennes verk. Det äldsta vi visar är från 1985, och man kommer att kunna uppleva såväl scenverk som platsspecifika verk ur hennes stora repertoar. Ett verk kommer att vara en remix av ett trettio år gammal verk med helt nya dansare.

Vi ser detta som ett experiment att skapa det dansande arkivet. Scenkonsten lever ju i ögonblicket, men vårt arbete kan bidra till nya sätt att se på dans i arkivsammanhang.

Åsa Thegerström betonar att man har valt sådant man gillar och tycker är spännande att dansa, men som också speglar upphovskvinnans olika sidor.

Vi hoppas också att programmet skall ge rättvisa åt Guns stora betydelse för svenskt dansliv i stort – inte bara som djärv konstnär utan också som initiativtagare till en rad dansscener, organisationer, dansbibliotek m m. Hon har verkligen gjort stora insatser för att nya generationer koreografer och dansare skall få växa och ta plats.

Förutom Åsa Thegerström ingår också dansarna Gunilla Jansson, Torun Odlöw och Olof Persson i det konstnärliga teamet.