Dance Archive catalogue

NRFörfattareTitelFörl.ortÅrtalInnehåll och Kommentarer (K)
1AHug!Köpenhamn1983Artiklar om bl. a. balett (H. Engdahl), danskultur, karneval o. skrattets kultur (Bakhtin). Rikligt illustrerad. Inget register.
Dansk tidskrift, nr 8 (augusti) 1983
2ALe ballet au XIXe siècleParis1921Artiklar av bl. a. Levinson (Gautier och romantiken) och Prunières (Salvatore Viganò) samt teckningar + dikt av Degas. Rikligt illustrerad. Inget register.
Specialnummer av franska tidskr. La Revue musicale, dec.
1921. Främre omslagsbladet löst.
3ALes ballets américains de
Ruth Page, Bentley Stone, José Limón. Photographies de Serge Lido
Parisu. å.48 sidor utsökta fotografier. Korta inledande texter av Pierre
Emmanuel, Georges Amberg, John Martin och Louis Bromfeld. Om den moderna amerikanska dansens invasion av Paris 1950.
4ANordisk kultur: Idræt og leg; DansKöpenhamn m. m.1933Artiklar om dansen i Sverige (Klein), Danmark, Färöarna och Norge (Grüner Nielsen) och Island (Blöndal). Noter och litteratur; Sak-, ort- och personregister. Illustrerad.
Nr XXIV i samlingsverket Nordisk kultur.
5APhaidon Book of the BalletOxford198134 sidors inledande artikel av Mario Pasi. Katalog över 500 baletter 1581-1979 med signerade artiklar. Väl illustrerad. Register över baletter och koreografer.
Översättning från italienskt original.
6ATOK - Tanke och känslaLund1985Artiklar om bl. a. Svenska balettskolan (Svalberg), Kroppsspråk (Hennum) och i sht "Högre studier i dans 1600- 1850" av Margo Ruark (källförteckning). Illustrerad.
Årgång 10 av TOK - Tidskrift för en ny humanism.
7Ambrose, KayBalletomane's Sketch-BookLondon1942Framför allt en bilderbok: 220 teckningar och 80 fotografier. Inledande artikel av Haskell. Andra upplagan.
K: EMvR:s autograf.
8Ambrose, KayLilla balettbokenStockholm1949Teckningar av författarinnan. Inga register, men översikt
över vissa franska balettermer tillfogad av översättaren.
9Ambrose, KayThe Ballet-Lover's Companion; A Guide to Practical AestheticsLondon1949Kortfattad populär bok med teckningar av författarinnan. Register. Ett andra exemplar är ett "printer's proof" med med dedikation till E-M von Rosen från författarinnan.
Lösbladssystem.
10Ambrose, KayThe Ballet-Lover's Pocket- Book; Technique without
tears for the Ballet-lover.
London1943Kortfattad populär bok med teckningar av författarinnan. Register.
K: EMvR:s autograf, med adress och telefonnummer.
11Armitage, MerleDance MemorandaNew York1947Framför allt en bilderbok: ca 200 (opaginerade) bildsidor
efter 58 sidors inledning. Sist balettermer och register.
12Audsley, JamesThe Book of BalletLondon
mm
1954Några fotografier och många teckningar.
K: Verkar avsedd för unga läsare.
13Austin, RichardThe Art of the DancerLondon mm1982Artiklar om Taglioni, Pavlova, Duncan, Karsavina, Spessivtzeva och Markova.
Några illustrationer. Bibliografi och register.
14Balcar,
Alexander J.
Das Ballett; Eine kleine
Kulturgeschichte
München1957Kortfattad baletthistoria i tio kapitel utan rubriker. 35
illustrationer. Bildkällor, register.
15Baron, NahumBaron at the BalletLondon1950Ca 200 balettfoton, några i färg, plus kort inledningstext av den brittiske fotograf som använde pseudonymen Baron (1906-56). Inledning och kommentarer av Haskell. Register. 2 ex, AF:s autograf i ett.
K: Barons text är ovanlig för att han resonerar ur en fotografs synpunkt, och han anger vilka foton han själv är mest nöjd
med. (Härlig fotobok.).
16Baron, NahumBaron encoreLondon1952Ca 200 sidor balettfoton, några i färg, plus kort inledningstext av Baron. Inledning och kommentarer av Haskell. Register. 2 ex.
K: Härlig fotobok. Ny del här: Exotics, med indisk och
spansk dans samt Dunham.
17Baron, NahumBaron's Ballet FinaleLondon mm1958Ca 175 sidor balettfoton, 4 i färg, de flesta av Baron. Inledning och kommentarer av Haskell. Register.
K: Härlig fotobok. Åter ett avsnitt Exotics.
18Beaumont, Cyril W.A Miscellany for DancersLondon1934Citatantologi sammanställd och översatt av C. B. Inga
19Beaumont, Cyril W.A Miscellany for DancersLondon1954Citatantologi sammanställd och översatt av C. B. Bibliografi men inget register.
K: Troligen nytryck av tidigare upplaga. Dedikation av förf.
till EMvR.
20Beaumont, Cyril
W.
A Short History of BalletLondon1947Kortfattad: 40 sidor, 35 bilder. Inget register. Fjärde upplagan
(första 1933).
21Beaumont, Cyril
W.
Dancers under My Lens;
Essays in Ballet Criticism
London194935 artiklar på 160 sidor, 15 foton. Inget register.
K: Dedikation av förf. till AF.
22Bie, OscarDas BallettBerlin190576 sidor i litet format. 17 illustrationer. Band 15 i serien "Die
Literatur" utg. av Georg Brandes.
23Bie, OscarDer TanzBerlin1919Med nästan 400 sidor och 100 bildsidor utanför pagineringen är detta en klassiker bland dansböcker.
Bildkällor och register. Andra, även med bildmaterial
utökade upplagan.
24Bie, OscarDer Tanz als KunstwerkBerlinEssä med 14 illustrationer, bl. a. en ovanlig av Saharet som
skulptur. Utan årtal. Band 43 i serien Die Kunst.
25Björkenheim, MagnusDen klassiska konstdansenHelsingfors1938Viss betoning på teoretiska och filosofiska resonemang. Ca 20 illustrationer. Noter och litteraturförteckning men inget register.
K: Dedikation från förf. till AF.
26Borodin, GeorgeInvitation to BalletLondon1950Pseudonym för George Sava (1903-96), brittisk läkare av ryskt ursprung. Författade under olika pseudonymer ca 120 böcker, mest skönlitteratur.
12 fotografier, register.
27Borodin, GeorgeThis Thing Called BalletLondon1945
(?)
Resonerande framställning om balettens tillstånd, även i
Sovjetunionen. Över 60 illustrationer, flera intressanta från ryskt 30-tal. Register.
AF:s namnteckning och kommentarer i marginaler.
28Brahms, Caryl (red.)Footnotes to The Ballet; A Book for BalletomanesLondon1936Sju kapitel av bl. a. Brahms (koreografi), Lambert (musik och "action"), Benois (scenografi och kostym), Sokolova (rollen) och Asquith (balett och film). Ca 60 fotografier. Register.
K: EMvR:s autograf. Tidig artikel om balett och film.
29Brinson, PeterBackground to European Ballet; A Notebook from Its ArchivesLeyden1966Europarådet beställde en studie av de arkiv i Europa där det kan finnas intressant material om dans. Arkiv i dessa länder undersöks: Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Holland, Italien och Sverige. Exempel på arkivfynd. Hänvisningar till de 30 illustrationerna. Register. Projektnamn: European Aspects; A collection of studies relating to European integration; Series A: Culture. No. 7.
K: Utomordentligt innehållsrik, användbar och viktig.
30Brinson, Peter och Crisp, ClementBallet for all; A Guide to One Hundred BalletsLondon1970Handbok med 25 sidor illustrationer. Inget register, men tydlig innehållsförteckning med baletter indelade efter 38 koreografer.
K: Baserad på en engelsk TV-serie. "Ballet for all" var också namnet på en separat dansgrupp, en underavdelning till
Royal Ballet.
31Brinson, Peter
och Crisp, Clement
The Pan Book of Ballet and DanceLondon mm1980Utökad och omarbetad version av ovanstående "Ballet for all". 29 illustrationer. Register.
32Brodovitch, Alexey (foto) och Denby, Edwin
(text)
BalletNew York1945104 fotografier av vardagskaraktär tagna 1935-39 på Ballets russes-ensembler. Bildtexterna sist i boken. Inledande text. Förteckning över fotograferade baletter.
33Cavling, ViggoBallettens bog; balletkunstens udvikling fortalt i billeder.Köpenhamn1941Främst en bilderbok, efter tolv sidors inledning. Ingen paginering, inget register och det är synd, ty här finns många gamla fina foton.
K: EMvR:s autograf och dessutom av Bartholin, Mona Vagnsaae, Sulamith Messerer (1981!), Erik Bidsted och Niels
Bjørn Larsen i anslutning till foton av dem.
34Clarke, Mary och Crisp,
Clement
Ballet in Art; From the Renaissance to the PresentLondon1978180 noggrant valda dansbilder omsorgsfullt kommenterade. Register.
K: Fin bok om både konst och danshistoria.
35Clarke, Mary och Crisp, ClementDancer; Men in DanceLondon1984200 sidor text och noggrant valda, omsorgsfullt kommenterade dansbilder. Register.
K: Fin bok om den manlige dansaren från renässansen och
framåt.
36Crawford Flitch,
J. E.
Modern Dancing and DancersLondon1912Ambitiöst upplagd tidig betraktelse om balett och dans. Flera helsides fotografier, åtta i färg. Register. Stort format.
K: 15 kapitel på över 200 sidor. Det sista heter "The future of Dance".
37Croce, ArleneGoing to the DanceNew York1982Den välrenommerade, välskrivande kritikerns samlade
artiklar från New Yorker 1977-82. Omfattande register.
K: Placerar dansen i ett kulturellt perspektiv. Mest om USA men även Bolsjoj, Royal Ballet och Köpenhamn.
38Crosland, MargaretBallet Carnival; A Companion to the BalletLondon1957300 av bokens drygt 400 sidor utgörs av handlingssamman- fattningar av baletter. Därtill kortare texter om viktiga individer inom dansen. 24 porträttfoton. 20 sidor om inspelad balettmusik. Allt i bokstavsordning. Reviderad
upplaga (första 1955).
39Crosland,
Margaret
The Young Ballet Lover's
Companion
London196220 fotografier plus teckningar. Inget register.
40Crowle, PigeonEnter the BallerinaLondon1955Artiklar om sju stora ballerinors tidiga karriärer. Ca 40
fotografier. Register.
41Cullberg, BirgitBallet: Flight and RealityNew York1967Övers. från upplagan 1965, men den ser kort ut. [Jämför!!] Ss. 42 och 44 skrevs nya för denna utgåva [Kolla!]. Ny intro. av Anna Greta Ståhle, nytt bildmaterial, tre korta artiklar i tillägg av V. Verdy, M. Hayden och Bruce Marks. Kort
opuslista för BC. Nr 29 i serien Dance Perspectives.
42Cullberg, BirgitBaletten och viMalmö1952Mycket välskriven modern klassiker, indelad efter det antika
dramats tre enheter: rummet, tiden, handlingen. Välvalda fotografier med väl förklarande bildtexter.
K: Pedagogiskt upplagd med lämpliga underrubriker tryckta i marginaler. Fortfarande ytterst läsvärd. (Lång, fin recension
från 1952 finns i arkivet.)
43Cullberg, BirgitBalletten og viKöpenha mn1969Något omarbetad upplaga med inslag av både den nya svenska från 1965 och den amerikanska (i serien Dance Perspectives) 1967. Urklipp bilagt: Allan Fridericias
recension (utan tidningsnamn och årtal).
44D'Udine, JeanQu'est-ce que la DanseParis1921195 sidors essä med avslutande conclusion. 16 illustrationer
45Davidson,
Gladys
Ballet BiographiesLondon195273 biografier på ca 300 sidor. 15 fotografier. Bibliografi och
omfattande register.
46Davis, MikeBallet in CameraLondon1959Kortare texter av intressanta personligheter som Ulanova , Chauviré, Gopal, Markova och Cranko till massor av Davis fotografier. Ur Ulanovas text: "The real artist will work
always." Härliga foton.
47Delouche, DominiqueCorps glorieuxParis200322 korta kapitel på ca hundra sidor om dansare och koreografer D. D. kommit i kontakt med under 40 års dansfilmande, bl. a. Ivo Cramér. 16 färgfoton, fler svartvita. Filmografi.
K: Skriven med esprit, passion och poesi, plus en god dos
humor och visdom. (Rekommenderas.)
48Denby, EdwinLooking at the DanceNew York1949Drygt 400 sidor samlade artiklar av en av de viktigaste amerikanska kritikerna (1903-83). Ett fåtal fotografier.
Register.
49Dithmer, Monna (red.)Of Another World; Dancing between dream and reality. Festskrift till Professor emer. Erik
Aschengreen
Köpenhamn2002Elva uppsatser i olika ämnen av forskare/skribenter som Ivor Guest, Deborah Jowitt och från Sverige Lena Hammergren.
50Dodd, CraigBluff Your Way in BalletLondon1988K: Ansträngda lustigheter i serien "Bluffer's Guides".
51Doeser, LindaBallet and DanceNew York1980Kortare texter och hårda fakta om 47 stora ensembler, med
fotografier. Register. Stort format.
52Fonteyn, MargotThe Magic of DanceNew York1979Boken utgiven efter BBC-serien med samma namn. Slösande
rikt illustrerad. Register. Illustration credits.
53A. H. FranksApproach to the BalletLondon1948Avsedd som introduktion. Drygt hundra fotografier. Register. Det längsta kapitlet är "A Review of Some
Important Ballets", 75 s.
54Franks, ArthurDancing as a careerLondon1963I en serie "Career Books".
55A. H. FranksTwentieth Century BalletLondon1954Arton kapitel ägnade åt kända dansare/koreografer. De två
sista kapitlen heter dock "The Moderns" och "... and Others". 35 fotografier. Register.
56Geitel, KlausStars auf Spitze;
Primaballerinen von heute
Berlin196325 sidor text, 30 sidor foton. Litet format. Inget register. I en
serie små böcker: "Rembrandt-Reihe".
57Gibbon, MonkAn Intruder at the BalletLondon mm1952Drygt hundra sidor. 41 foton.
58Gray, FelicityBallet for BeginnersLondon1952Utgiven efter en BBC-serie med samma namn. Ca 50 sidor text, 90 fotografier och några teckningar. Gray var dansös och startade också "The Television Ballet Group". Kapitlet "The Mechanics of a Ballet" är en grundläggande formanalys
av Svansjön akt 2. EMvR:s autograf.
59Gregor, JosephKulturgeschichte des BallettsZürichu.å.Något av en tysk klassiker: 340 sidor om dansens kulturhistoria till omkring 1935. 269 fotografier i slutet, 20 färgbilder i textdelen. Register. Tre huvuddelar: Antiken, Medeltid - högbarock och "nutid", ungefär lika långa.
K: Tyvärr (som ofta vid denna tid) inga källhänvisningar.
60Guest, IvorThe Dancer's Heritage; A
Short History of Ballet
London1960140 sidor, 31 illustrationer. Balettens historia i sammandrag
av den europeiska dansforskningens nestor. Kronologi 1400- 1960. Register. En klassiker.
61Günther, DorotheeDer Tanz als BewegungsphänomenHamburg1962Över 200 sidor om dansen som rörelsefenomen. 24 foton och 11 teckningar. Tre sidor om förf. Vissa litteraturhänvisningar. Littteraturförteckning. Register. Många intressanta avsnitt, bl. a. om grottmålningar. Texten skriven för tysk encyklopedi
utgiven i pocketbokformat.
62Haskell, ArnoldA Picture History of BalletLondon1954558 illustrationer efter 17 sidors inledning.
K: Härlig bilderbok av en mycket produktiv balettskribent (1903-80).
63Haskell, ArnoldBallet; A Complete Guide to Appreciation: History, Aesthetics, Ballets,
Dancers
u.o.1955"Allt om balett" på 200 sidor i pocketformat. 24 fotografier plus några teckningar. Reviderad upplaga (första 1938).
K: Höga ambitioner, väl höga.
64Haskell, Arnold
(red.)
Ballet DecadeLondon1956Antologi med artiklar från de tio första årgångarna (1946-55)
av "The Ballet Annual". Drygt 220 sidor, 112 foton plus fyra i färg. Register.
65Haskell, ArnoldBallet Panorama; An Illustrated Chronicle of Three CenturiesLondon1938Vad titeln säger: Kortfattad (drygt hundra sidor) baletthistoria. 158 illustrationer. Register.
K: En underhållande avslutning är en kort artikel, med argument från Noverre och Fokin, om anledningarna till att
"Rhapsody on Ice" 1937 var ett misslyckande.
66Haskell, ArnoldBalletomane's AlbumLondon1939152 foton från de Basils ryska baletts turné i Australien 1938-
39 (bildsidorna 25-60) och engelsk balett (ss. 61-88). Längre bildtexter på ss. 11-22. Namnteckningar (tryckta) av dansare på pärmarnas insidor. EMvR:s autograf.
67Haskell, ArnoldBalletomania; The Story of an ObsessionLondon1934Drygt 300 sidor, 63 foton och teckningar från Gontjarovas och Larionovs skissböcker. Register.
K: Medryckande skrivet om en passion.
68Haskell, ArnoldBalletomania Then and NowLondon1977Illustrationer: 18 teckningar från Gontjarovas och Larionovs skissböcker. Register.
K: "Balettomania" trycktes 35 gånger. Här kommenterar en drygt 40 år äldre entusiast sin ungdomsbok, plus ett
nyskrivet kapitel (ca 40 s.): "Balletomania Now".
69Haskell, ArnoldDancing round the World; Memoirs of an Attempted Escape from BalletLondon1937Från en resa med en av de Basils ensembler, som kortlivad (1936-37) gjorde en Australienturné. Även om hemkomsten. 68 foton. Register.
K: Livfull skildring.
70Haskell, ArnoldPrelude to Ballet; An Analysis and a Guide to AppreciationLondon1947Drygt hundra sidor. Register. Teckningar av Mstislav Dobuzjinsky (känd från Mir iskusstva-kretsen).
K: Nu på flera sätt föråldrad: Fokins fem punkter om koreografi (från 1914, inte 1910) beskrivs som "the last word"
i ämnet.
71Haskell, Arnold¿Qué es el ballet?Havanna1973Kubansk upplaga (oklart av vilken bok) med illustrationer från framför allt kubanska nationalbaletten.
K: En bok med samma titel utgavs i Mexico 1958.
(Anteckning, trol. av AF: "Förste balletbog trykt på Cuba")
72Haskell, Arnold L.The Beauty of BalletLondon1961Fotobok med 128 foton av kända balettfotografer som Baron
73Haskell, Arnold
L.
The Making of a DancerLondon1946Utgivna föredrag i en lång serie som sponsrades av Royal
Academy of Dancing.
74Hooreman, PaulDancers through the AgesMilano195064 kommenterade konstverk från neolitisk tid och framåt. Översättning.
K: Trevligt urval, ofta med citat från litteratur.
75Häger, BengtBalett - klassisk och friStockholm1946Välskriven svensk klassiker. Rikt illustrerad. Register.
K: Förf:s term "fri balett" slog inte igenom (Modern dans).
76Häger, BengtBallet - klassisk og friKöpenhamn1948Den danska versionen av en välskriven svensk klassiker. Rikt illustrerad. Två register: personregistret omfattande. Förf:s
term "fri balett" slog inte igenom (modern dans).
77Hällström, Raoul
af
Siivekkäät jalat
(ÖVERSÄTTNING?)
Helsinki1945200 sidor i storformat, många bildsidor. Inget register.
78Joyeux, OdetteLe monde merveilleux de
la danse
Paris1967Vacker bok i storformat, rikt illustrerad. Inget register.
Franskt perspektiv.
79Jørgensen, OveUdvalgte skrifter; Ballet-
Klassik-Litteratur-Kunst
Köpenhamn1971Artiklarna om dans är Anna Pavlova samt Bournonville og
den danske Skueplads. Bibliografi men inget register.
80Kerensky, OlegBallet SceneLondon1970Artiklar om dans till del baserade på tidigare publicerat
material. 37 foton. Register.
81Kirstein, LincolnDance; A Short History of Classic Theatrical DancingNew York1935Imponerande, lärt storverk om dansens i sht tidiga historia. Många intressanta citat. 123 bilder, nio sidor viktiga årtal, bibliografi över källmaterial med kommentarer samt skivinspelningar. Register.
Indelning: Före medeltiden 80 ss, Medeltiden 40 ss, renässans t o m romantik 140 ss. De två sista kapitlen är The Early 20th Century 30 ss samt The Contemporary Classic Dance ca 30 ss.
K: "Short" i titeln skall inte tas bokstavligt.
82Kragh-Jacobsen,
Svend
Ballet aftener; Nyere
balletstrømninger ude och hjemme
Danmark1969Urval artiklar tidigare publicerade i Berlingske Tidende där
SKJ (1909-84) var dansskribent. 45 foton av danska dansare, register.
Utgavs till förf:s 60-årsdag 4/9 1969.
Två tillagda särtryck: 1. "Dansk teater, skuespilskunst og
83Laurent, JeanEintritt frei TanzLausann
e
1963190 bildsidor av 244. Bildtexterna sist i boken. Översättning.
84Levinson, AndréLes visages de la danseParis1933AL (1887-1933) ansågs som den kanske främste balettkritikern på sin tid: lärd, kunnig, produktiv. 110 fotografier. Inget register men innehållsförteckn., med många underrubriker.
K: Den klassiska baletten var AL:s ideal. Hård kritiker av bl.
a. samtida tysk dans: Wigman utförde (s. 299) "pantomimer", Jooss dansare kallade han mimare (s. 301-2).
85Levinson, AndréMeister des BalletsPotsdam mm1923Ca 200 sidor i storformat om balettens utveckling ca 1750- 1850. Förf. ser den som en växelverkan mellan dans och pantomim, rörelse och handling resp. ren form och rent uttryck (s. 5). Fem kapitel: Noverre, Stendahl och Viganò, Vestris, Blasis resp. Gautier.
109 noggrant valda illustrationer. Utförlig notapparat, kortfattad Noverre-bibliografi, men tyvärr inget register. Övers. av en rysk upplaga från 1915: den hade färre illustrationer.
K: Ett av danshistoriens storverk.
86Levinson, AndréZum Ruhme des Balletts;
Léon Bakst in Wort und Bild
Dortmund1983Biografi över den epokgörande (i sht i Ballets Russes)
scenografen Léon Bakst (1866-1924). 127 illustrationer, ca hälften i färg, på ca 150 sidor. Register.
K: Rikligt, härligt bildmaterial.
87Lifar, SergeBallet Traditional to ModernLondon1938Balettchef vid Parisoperan 1930-44 och 1947-58, stjärndansare där och hos Diaghilev, stor koreograf, sedermera produktiv förf. av dansböcker. I denna bok (övers. fr. franska, se nedan) lät han trycka hela det föredrag han ämnat hålla vid Sorbonne-universitetet 1937. Det visade sig dock bli för långt att framföra. 39 illustrationer.
Kapitel: I. Allmänna synpunkter på dansens teori och natur.
II. Akademisk balett under 16-1800-talen III. 1900-talets nya
88Lifar, SergeLa danse; les grands courants de la danse académiqueParis1938Originalet till ovanstående. 36 illustrationer. Fler appendix än i översättningen. Register med kommentarer.
Under föredraget visades utdrag ur fyra baletter samt en
czardas, och en särskild föreställning gavs på Parisoperan.
89Lindberg, PerBaletten under fyra seklerStockholm1943Efter förebild av Cavlings "Balettens bog" (ovan). Många ill.
från den danska boken. 2 ex, ett inbundet, ett häftat där omslaget saknas, dock med EMvR:s autograf.
90Lohse-Claus, ElliThe Dance in ArtLondon196447 konstverk i färg och ett i svartvitt (tid ca 4.000 f. Kr - ca
1950-tal) kommenteras kort i en inledande text.
91Lynham, DeryckBallet Then and Now; A
History of the Ballet in Europe
London194760 illustrationer, 9 appendix, kommentarer till
illustrationerna, notapparat, bibliografi och register.
92Manchester, P.
W. och Morely, Iris
The Rose and the Star;
Ballet in England and Russia Compared
London1949Ambitiöst projekt att vid denna tidpunkt försöka jämföra
rysk och engelsk balett. 32 sidor fotografier.
K: Tyvärr är boken så hårt bunden att bildtexter till liggande foton riskerar att bli helt osynliga. Inget register.
93Martin, JohnThe Dance; The Story of the Dance Told in Pictures and TextNew York1946Förf. (1893-1985) var danskritiker i New York Times 1927-62 och en vältalig förespråkare för den moderna dansen.
Register. Härlig fotobok med i genomsnitt mer än ett foto per
sida.
94Martin, JohnWorld Book of Modern
Ballet
New York1952K: Härlig fotobok med i genomsnitt mer än ett foto per sida.
Inget register.
95Michaut, PierreHistoire du balletParis1945Från hovbaletten och framåt. Franskt perspektiv. Kapitlet om Noverre heter Le ballet moderne. Register. I pocketbokserien
"Que sais-je?"
96Migel, ParmeniaThe Ballerinas; From the
Court of Louis XIV to Pavlova
New York1972Essäer om femton ballerinor. Notapparat, bibliografi, register. 51 illustrationer.
97de Mille, AgnesTill dig som vill dansa;
Balettkonstens ABC
Stockholm1964Skriven för elev eller ung artist. Ur Birgit Cullbergs
introduktion: "goda råd angående träning och
98Nemenschousky
, Léon
A Day with Marjorie Tallchief [and] Georges
Skibine
London mm1960Det äkta paret MT (f. 1927) och GS (1920-81) i närbild under arbete och repetitioner.
99Niehaus, MaxBallettMünchen1954Faktarik allmän bok om balett. 80 fotografier. Flera register.
100Niehaus, MaxBallett Faszination; Vom
Studio zur Bühne
München197250 sidor text, 170 okommenterade fotografier, 282
summariska biografier. Kort litteraturlista. Inget register.
101Niehaus, MaxHimmel Hölle und Trikot; Heinrich Heine und das
Ballett
München1959Om hur Giselle, Doktor Faust, Diana och Adonis blivit baletter. 87 illustrationer, årtalsöversikt 1824-1948, kort
bibliografi. Inget register.
102Ordish, OliveDancing and BalletLondon mm1978K: Kortfattat för ungdomar? Inget register.
103Percival, JohnModern BalletLondon mm1970Den produktive brittiske kritikern (1927-2012) spårar bakgrunden till balettens utveckling under sent 1960-tal. Foton på varje uppslag. Register. 2 ex; ett med förf:s
dedikation till EM och AF.
104Perugini, Mark
Edward
A Pageant of Dance and
Ballet
London1935Allmän bok om dansens historia. 39 illustrationer. Kronologi
över dansens historia. Register.
105Perugini, Mark
Edward
A Pageant of Dance and
Ballet
London
mm
1946Nytryck av ovanstående, med blott 8 ilustrationer. Litet
format.
106Prinz zu Wied,
Karl Viktor
Königinnen des BallettsMünchen1961Elva artiklar om berömda ballerinor. Kort litteraturlista. Inga
illustrationer, inga register.
107Rebling, EberhardBallett gestern und heuteBerlin1957ER, bl. a. musik- och danskritiker, bosatte sig efter andra världskriget i DDR. Boken innehåller också ett långt avsnitt om balett i Sovjetunionen och övriga Östeuropa. Rikt
bildmaterial. Register. AF:s namnteckning.
108Rebling, EberhardBallett heuteBerlin1970Intressant Östeuropaperspektiv: av den inledande texten behandlar ss 7-37 Öst- och ss 38-54 Västvärlden och Kuba. Om Sverige på s. 50 framhålls EMvR för att hon avhållit sig från "modernistiska absurditeter". 169 stora bildsidor. Inget
register. Dedikation på ryska till EMvR för Sylfiden på
109Rebling,
Eberhard
Ballett sein Wesen und
Werden
Leipzig1965Intressant östeuropeiskt perspektiv. Flera illustrationer.
Register.
110Rebling, EberhardBallettfibelBerlin1974Intressant kapitel ss. 240-315: Balett i socialismens tidevarv (B. i Östeuropa). 9 fotografier. Register. I serien Taschenbuch
der Künste.
111Regner, Otto
Friedrich
Das BallettbuchFrankfurt mm1954Allmän balettbok med 16 sidor fotografier. Register.
112Reyna,
Ferdinando
A Concise History of BalletLondon1965Välillustrerad baletthistoria (232 bilder). Register.
113Rossi, RenzoLa danza e le danzeRom194149 sidor plus 18 bildsidor. Ss. 38-49 om Italien.
114Ryberg,
Flemming
Den lille balletbogKöpenhamn1994Introduktion till balettvärlden för främst barn och unga.
Många fotografier.
115Sachs, CurtWorld History of the DanceNew York1937Ett danshistoriskt storverk. Slutar med 1900-talets tangoperiod. 32 bildsidor, notapparat, register. Originalet är tyskt.
116Schager, KarinBalett - den misskända konsten?Stockholm1971Förslag till lektionsindelning vid studieförbundskurser. Sista kapitlet, "Nyckel" innehåller förslag till diskussionsfrågor.
Maskinskrivna sidor med ringhäftning.
117Schlanbusch, IDans; nogle betragtningerKöpenhamn1927Författaren var läkare och resonerar om dansens natur. Inga
illustrationer, inga register.
118Sjögren,
Margareta
Biljett till balett; 18
svenska danskonstnärer
Stockholm1957Läsvärda essäer. Register, kort litteraturlista. 16 fotografier,
tre av dem med EMvR. Dedikation till EMvR från förf.
119Stenström, Matts A.Dansen. Dess utveckling från urtiden till
danspalatsens tidevarv
Stockholm1918Tidig danshistoria på svenska. Många illustrationer. Inget register, dock Slutord med resonerande källförteckning.
Saknar omslag och rygg.
120Stokes, AdrianTo-night the BalletLondon1934En balettälskare om sin passion. Verkregister. Inga illustrationer.
K: Förf. visar ingen större förståelse för t. ex. Jooss: "The
dancing of his troupe is an extremely agile romping" (s. 108).
121Storck, KarlDer TanzBielefeld mm1903Tre delar: Dansens kulturhistoria (ss. 1-106), "Choreographisches" (107-124) och Dans och musik (124-
136). 160 illustrationer. Register. 2 ex, ett i kassett.
122Swinson, CyrilDancers and CriticsLondon1950Vilken är den rationella grunden för balettkritikerns värv? 13
kritiker svarar genom att skriva om var sin balettstjärna. God idé. 13 fotografier. Inget register.
123Swinson, CyrilGreat Ballerinas of To-dayLondon196012 ballerinor får var sitt uppslag, utom Ulanova som får tre sidor. I genomsnitt två fotografier per uppslag. På ss. 31-32 en värdefull uppställning över vilka pedagoger, koreografer
och andra dansare ballerinorna arbetat med.
124Terpis, MaxTanz und TänzerZürich1946Allmän bok om dans. 8 illustrationer. Register. Ett andra
exemplar utan omslag och rygg, i lösa häften. Illustrationerna saknas.
125Thévoz,
Jacqueline
La danseLausanneu.å.Först och främst en bilderbok: 8 sidors allmän inledning till
48 balettfotografier. Inget register.
126Terry, WalterBallet: A Pictorial HistoryNew York mm1970Vad titeln säger på 59 sidor med kortare texter. Register.
127Terry, WalterBallet; A New Guide to the
Liveliest Art
New York1959Huvuddelen utgörs av innehållsbeskrivningar till 250
baletter. 16 bildsidor. Pocketformat. Inget register.
128Tugal, PierreInitiation à la danseParis1947Allmän bok om dans. Innehållsförteckning med många
underrubriker men inget register. 8 illustrationer plus teckningar.
Ett ovanligt inslag är två balettlektioner av Auguste Bournonville (1861) och Nicolas Guerra (ss, 273-293).
K: Unik dedikation från Gunnar W. (?): Till EMvR "även
kallad 'Loppan'". (1948)
129Urseanu, T; Ianegic, I. och
Ionescu, I.
Istoria baletuluiBukarest1967Allmän baletthistoria med illustrationer. Från s. 285 30 sidor om balett i Rumänien. Bibliografi men inget register. Endast
på rumänska.
130Vaillat, LéandreHistoire de la danseParis1942Två huvuddelar: Dansen (inkl. Orienten) fram t. o. m.
renässansen; ss. 100-186 från hovbalett till scendans (= ung. Pavlova). Drygt 80 illustrationer i förteckning men inget register. Omslagssidan lös.
131Vaillat, LéandreL'invitation à la danseParis1953Utan kapitelrubriker och innehållsförteckning, illustrationer
och register.
132Vietta, EgonBriefe über den TanzBielefeld1948Uppdelad i 35 brev med rubriker. Utan illustrationer och
register. EMvR:s namnteckning.
133Woodward, IanBalletLoughborough196950 sidor varav hälften helsidesteckningar.
K: Verkar avsedd för barn och ungdom.
134Zacharias, GerhardBallett - Gestalt und Wesen; Die Symbolsprache im europäischen Schautanz
der Neuzeit
Köln1962Essä av närmast akademisk natur. På s. 8 anger förf. inspirationskällor (från Labans "Die Welt des Tänzers" och framåt) och de tankegånger han vill fullfölja. Notapparat, bibliografi och register. 32 foton och 30 teckningar.
135Zepler, Marg. N.Erziehung zur
Körperschönheit. Turnen und tanzen. Ein Beitrag zur Mädchenerziehung
BerlinTidstypiska illustrationer (32 st.) och texter i fem kapitel:
Allgemeiner geschichtlicher Rückblick, Mädchengymnastik, Calisthenics und Delsartekunst, Das schwedische System (P.
H. Lings) samt Ausblick, plus ett avslutande Nachwort. Inledningen är daterad 1904, Nachwort 1906. Skadad rygg. Nummer 7 i serien Die Kultur. Sammlung illustrierter
Einzeldarstellungen.
136Dean, BethSome Great Moments in BalletSydney mm1969Fotografier av William Baxter. Få texter. De fotograferade dansarnas namn inte angivna!
137Divoire, FernandLa danse. The DanceParis194880 sidor utsökta fotografier - men fotograferna till stor del
anonyma! Bara enstaka credits. Ännu ett nummer av tidskriften "Masques", nr 2. Förord av Serge Lifar.
138Lidova, IrénePhotographies par Serge
Lido. Ballet 3.
Paris1953Ännu en omgång förstklassiga fotografier: 88 i svartvitt och
tre i färg, plus omslag. Längre bildtexter samlade på slutet, med en översikt av koreografiåret 1952-53 - allt på franska och engelska. Inledning av Jean Cocteau. Hälsning till E-M von Rosen från Gunnar W. (okänd?)
139Lidova, Irène
(text) Lido, Serge (foto)
BalletParis195188 förstklassiga fotografier av en mästare. Bildtexterna
sanlade på slutet, dessutom en sammanfattning av balettsäsongerna i Paris 1949-51. Omslaget skadat i ryggen.
140Neumeier, JohnTraumwegeHamburg1980Foton av Joachim Flügel beledsagade av texter av Neumeier om bl. a. tio av hans koreografier. (Dessa tyska texter finns översatta till engelska längst bak i boken.) Förteckning över Neumeiers baletter 1960-80, över operor och operetter han koreograferat 1970-79, samt över Hamburgbalettens gästspel
1974-80.
141Terry, Walter
och Himmel, Paul
Ballet in ActionNew York1954Fotografier av Paul Himmel. Inledning av George
Balanchine. Indelad i åtta kapitel med ett verk per kapitel: Orpheus (Balanchine), Svansjön, Syrenträdgården (Ashton), Serenade (Balanchine), Picnic at Tintagel (Ashton), Interplay (Robbins), Sylvia: Pas de deux (Balanchine) och Illuminations (Ashton). Alla baletterna dansades vid denna tid av New York City Ballet. Inga bildtexter: fotografierna utgör försök att fånga baletter i rörelse. Skador med textförluster på ss. 15-
20. Skadad rygg.
142ATänzer unserer ZeitMünchen195776 fotografier av S. Enkelmann, 57 av dem på tyska dansare. På opaginerade sidor efter bildavdelningen skriver 40 tyska
dansare kortare texter om sig själva. Bildförteckning.
143Aubel, Hermann och MarianneDer künstlerische Tanz unserer ZeitTaunus mm1930Först och främst en bilderbok: 111 fotografier efter knappt fyra sidor text.
144Blass, ErnstDas Wesen der neuen
Tanzkunst
Weimar1921Drygt 40 sidor text, inklusive 8 fotografier. Bl. a. om Niddy
Impekoven, Mary Wigman, Valeska Gert och Charlotte Bara.
145Brandenburg,
Hans
Der moderne TanzMünchen19172:a upplagan. En tidig klassiker. 200 sidor text, 180
illustrationer.
146Giese, FritzKörperseele; Gedanken über persönliche GestaltungMünchen1924Börjar med bilddel med 88 fotografier. Därefter följer resonemangen som sammanfattas grafiskt på s. 188. Ordförklaringar, litteraturlista och register.
Obs! Boken delvis osprättad.
147Hildenbrandt,
Fred
Tänzerinnen der
Gegenwart
Zürich
mm
193157 fotografier med bildtexter (ytterst få fakta) av förf. EMvR:s
autograf.
148Kjølaas, GerdFri dans på bakgrunn av
dansens utvikling gjennom tidene
Oslo194675 textsidor, kort bibliografi, 16 bildsidor.
149Matthias, Eugen och Giese, Fritz
(redd.)
Männliche KörperbildungMünchen1926Antologi. 34 fotografier. Inget register.
150McDonagh, DonComplete Guide to Modern DanceNew York1977Pocketbok på 600 sidor! Artiklar om 117 personer, med faktaartikel, beskrivning av åtminstone ett verk plus värdefull verklista ("choreochronicle"). Litteraturlista, register. 16 bildsidor. Förteckning över viktiga årtal.
K: Uppslagsbok i miniformat!
151Nikolaus, PaulTänzerinnenMünchen191932 fotografier och fyra teckningar i färg. Bildförteckning.
152Percival, JohnExperimental DanceLondon1971150 sidor text, 91 fotografier, förteckning över citat, register. Dedikation från förf. till EMvR och AF.
153Thiess, FrankDer Tanz als Kunstwerk; Studien zu einer Ästhetik
der Tanzkunst
München1920120 sidor, 24 illustrationer. Kort litteraturlista, inget register.
154Cunningham,
Merce
Notes on ChoreographyNew York1968En inblick i MC:s koreografiska anteckningsböcker.
155Humphrey, DorisDie Kunst, Tänze zu machen; Zur Choreographie des
Modernen Tanzes
Berlin1986Tysk översättning av den amerikanska klassikern om teori och praktik i koreografi. P å s. 271-73 kommentarer till illustrationerna, Verkförteckning Humphrey 1920-59,
register.
156van Praagh, Peggy och Brinson, PeterThe Choreographic Art; An Outline of its Principles and CraftLondon1963Koreografers erfarenheter samlade på 275 sidor i ett storartat projekt uppdelat i sju kapitel (Koreografen, därefter Historik, Ämnesval, Medarbetare, Dansaren, Repetitioner, På teatern). Därtill 100 sidor bilagor, med bl. a. balettlibretton från 1700-
t. o. m. 1900-tal och konkreta exempel. Litteraturlista och register.
K: Verkar mycket gedigen.
157ACinquante mélodies choisies de F. SchubertParisu.å.Noter.
158ADansk musikKöpenhamn1968Antologi.
159ADansk Musiktidsskrift nr
1, 1958: Ballet
Köpenhamn1958Med bl. a. en artikel av Birgit Cullberg: "Koreografisk musik
och musikalisk koreografi" och två artiklar av Allan Fridericia
160AHeugel & Cie: Musique
d'orchestre. Extrait du catalogue général, mai 1959
Paris1959
161AWege zum Musiktheater; Aufsätze, Berichte, Kritiken zur Arbeit und
Methodik der Komischen Oper Berlin
Berlin1965Samlingsvolym. Bland registren finns en uppställning "Ballett und Pantomime", med premiärdatum 1949-1963. Därefter bl. a. en bibliografi.
162AWilhelm Hansen Musikforlag:
Orchestermusik 1960
KöpenhamnKatalog
163AWilhelm Hansen
Musikforlag: Orchestermusik 1963
KöpenhamnKatalog
164Arvey, VernaChoreographic Music; Music for the DanceNew York1941I huvudsak historisk indelning med början i "primitiva" ceremonier fram till "Problems of the Dancer" resp. "Composer". Bilagor som bibliografi och "Miscellanous Dance Music". 25 illustrationer. Register.
K: Visar alla tecken på att vara ett gediget arbete.
165Clark, Florence
M.
Ballet Tunes to RememberLondon
mm
1951Bl. a. notexempel från 15 baletter. Olika register.
166Fiske, RogerBallet MusicLondon
mm
1958Bl- a. notexempel från 11 baletter. 14 illustrationer.
167Johnson, William W.Intelligent Listening to Music; A Guide to Enjoyment and Appreciation for All Lovers of MusicLondon1946För lyssnare. Fjärde upplagan (första trol. 1934). Varje kapitel avslutas med "hints and exercises" och kort litteraturlista. Ett kapitel om (att lyssna till opera- och) balettmusik.
Avslutande övningsuppgift med balettmusik som objekt (G. Pierné: Cydalise and the Satyr). Register.
K: Intelligens och passion är en utmärkt kombination.
168Kallstenius, EdvinSvenska orkesterverkStockholm1947Om 24 valda kompositörer (från Gustaf Düben och framåt) och ett urval av deras verk.
169Kreye, Barbara
(med Ruppel, K.
K. och Böhm, Suse)
Musik und BewegungMünchen1965Elementär musik- och rörelseundervisning med Carl Orffs
"Schulwerk" som utgångspunkt. Många foton av spelande och dansande barn och ungdomar.
170Lawrence,
Robert
Ballets and Ballet MusicNew York1950124 baletter genomgås, på nästan 500 sidor, med
handlingssammanfattningar och mängder av notexempel. 20
171Listov-Saabye, M.Musikteoriens begyndelsegrundeKöpenhamn1917
172Peterson-Berger, WilhelmMelodins mysterium; Nutidsbetraktelser över
musikerns väsen
Stockholm1937
173Sawyer, ElizabethDance with the music; The world of the ballet musicianCambridge mm1985Förf:s allt övergripande mål är ansträngningarna att få musik och balettrörelser att smälta samman till en enhet. Boken kunde inte skrivits, hade t. o. m. varit otänkbar, utan hennes långa "gränslöst stimulerande" samarbete med Antony Tudor, som "förvandlade en oerfaren ackompanjatör ... till en hängiven medarbetare". Elva fotografier på Tudor i arbete.
Register.
K: Visar alla tecken på att vara ett gediget, hängivet arbete, för ett större mål.
174Stahl, ErikSovjetmusikken i historisk og aktuel belysningKöpenhamn1949
175Wellesz, EgonDie Ballett-Suiten von Johann Heinrich und Anton Andreas Schmelzer. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik am österreichischen Hofe im
17. Jahrhuindert
Wien1914Band 176, Abhandlung 5 i serien Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Osprättad.
176Engel, LisKroppsbevisthed og jazzgymnastikKöpenhamn1975Träningsrörelser i jazzgymnastik. Många förklarande tecknigar, enstaka foton. Register.
177Featherstone, Donald F.Dancing without Danger; the prevention and treatment of ballet dancing
injuries
London1970Förf. var "physiotherapist" och drev en "Athletes Injury Clinic". Ett tjugotal förklarande foton och teckningar.
Register.
178Haxthausen,
Margit och Leman, Rhea
Krop afspændning og
dans
Charlott
enlund
1984Träningsmetodik med massor av förklarande fotografier.
179Hegermann- Lindencrone, VibekeDen ubrudte linie; Agnete Hamburgers bevægelselæreLyngby1970A.H. (?-1969) vidareutvecklade gymnastikpedagogen Else Hamburgers (1902-54) metod. Många förklarande foton. 2 lösa bilagor: 1/2 A4 med bl. a. Hamburgerskolens adress och ett särtryck: V H-L:s artikel "Det meget nærliggende", 1971. K: Läran kunde beskrivas som balans plus eliminerande av
onödiga belastningar.
180Holm, EskeKrop & artikulationKöpenhamn1970Två huvuddelar: ca 60 s. text och 50 s. "terskler" = trösklar (ung. bromsmekanismer att befria sig från) med mängder av
foton.
181Holm, EskeKrop og sansKöpenhamn1979Studiematerial om kroppsträning. Många förklarande teckningar, i sht på ss. 42-97.
182Le Clercq,
Tanaquil
The Ballet Cook BookNew York1966Kombination av kokbok och ballerinas klippbok. Recepten är
sorterade i alfabetisk ordning efter bidragsgivarnas efternamn - alla är/var balettmänniskor. Porträtt- och andra foton till varje individ. Första radens förord: "Ballet dancers eat better than any other people in the world."
183Stabell, HalldisHälsa och skönhet genom kroppskulturStockholm1922Förespråkare av Mensendieck-systemet. Ett åttiotal
teckningar med förklarande texter. Osprättad. Andra upplagan.
184Vincent, L. M.The Dancer's Book of HealthLondon1980Förf. är Med. Dr. Teckningar och foton med förklaringar.
Viktigt kapitel: Medical Care and Rehabilitation. Förteckning över facktermer.
185Winther, FritzKörperbildung als Kunst
und Pflicht
München1914102 sidor text, 76 sidor fotografier. Bokryggen ligger lös inuti
boken.
186Italiaander, RolfTanz in Afrika; Ein Phänomen im Leben der
Neger
Berlin196020 sidors text, därefter 30 sidors bilddel efter separat bildtextdel.
187Bellew, Peter (red.)Pioneering Ballet in AustraliaSydney1946Först och främst en bilderbok, efter fyra sidors inledning. Boken är tillägnad Helene Kirsova som var en av balettens pionjärer i Australien. Andra upplagan.
K: Kirsova (1910-62), som var född i Danmark som Ellen E.
K. Wittrup, har skrivit en dedikation.
188Coast, JohnDancing out of BaliLondon1954Historien om hur engelsmannen John Coast, gift med en javanesiska, bosatte sig i en by på Bali 1950 och lärde känna balinesiska dansare. Han lyckades arrangera en turné med dem till Europa och USA. 23 fotografier och teckningar av bl.
a. uppställningen för en balinesisk gong gdé-orkester.
Fem sidor om språket på Bali och i Indonesien, med kort ordlista. Register.
189A1964-1974; decet godin
mezjdunaroden baleten konkurs; VII mezjdunaroden baleten konkurs Varna; 8-25 juli 1974 g. (Internationella balettävlingen i Varna tio år; Sjunde internationella balettävlingen i Varna)
Varna1974Trespråkig (bulgariska, ryska, engelska) opaginerad katalog.
Del I: tävlingsregler, jury, tävlande etc. Del II: Tioårsjubileet: jurymedlemmar, pristagare under de sex första tävlingarna. Porträttbilder på alla tävlande 1974, många andra foton också.
190Gregory, JohnVarna Ballet OlympiadRingwood1983Först och främst en bilderbok, med kortare texter om tävlingen år för år. Mängder av fotografier. Register.
191Popova, KrassimiraThe Bulgarian TheatreTryckt i Sofia Press, annars inga bokfakta. Om dans framför allt i första kapitlet, om historiska källor.
192Franca, CeliaThe National Ballet of CanadaToronto mm1978CF (1921-2007) grundade ensemblen 1951 och var dess konstnärliga ledare i 24 år. Stort format med massor av fotografier av Ken Bell. Förteckning över ensemblens repertoar 1951-76.
K: CF:s berättelse är fängslande och inspirerande. Här
kämpades det mot odds.
193de Zoete, BerylDance and Magic Drama
in Ceylon
London1957BdZ (1879-1962) var en engelsk dansös, orientalist och
dansforskare mm. 28 sidor fotografier. Register.
194Cabrera, MiguelOrbita del ballet nacional de Cuba 1948-1978Havanna1978Innehållsrik, faktaspäckad bok om ensemblen. Bl. a. en repertoarförteckning 1948-78. 16 bildsidor. På spanska.
195Tormis, LeaEesti balletistTallinn1967Bl. a. repertoarförteckning över Estonia-operans i Tallinn baletter 1922-1965 och över Vanemuineteaterns i Tartu "Estonian Ballet" 1939-65. 34 fotosidor. På estniska.
Sammanfattningar på ryska och franska.
2 lösa bilagor: vikt A2-papper om "The Estonian Ballet", tryckt 1983, med ensemblefotografi från 1980, och oidentifierat tidningsurklipp om Estonia-operan, 1972.
196ATanssin Juhlaa - A
Celebration of Dance
Kuopio1984Tvåspråkig (finska+engelska) antologi om dansfestivalen i
Kuopio. Många foton, de flesta i färg.
197Rebling, EberhardDie Tanzkunst IndiensBerlin1981Ambitiös bok i ämnet. Huvudkapitel: Teori och tekniker; Historisk utveckling; Regionalstilar (Bharata natyam, Odissi, Kathakali, Chhau och Manipuri) samt Framtid.
Ordförklaringar, register. 153 foton, många i färg. Dedikation
till AF från förf.
198Singha, Rina och Massey, ReginaldIndian Dances; Their History and GrowthLondon1967Fem huvudkapitel: Bharata natyam, Kathakali, Kathak, Manipuri samt Odissi och andra stilar. Appendix: Gurus och dansare, bibliografi, ordförklaringar och register. 17
bildsidor.
199Holt, ClaireDance Quest in CelebesParis1939Det tryckta resultatet av Rolf de Marés (1888-1964) forskningesresa 1938 till fem öar i Indonesien (Celebes +
Java, Bali, Sumatra och Nias), med CL (1901-70) och Hans
Evert. De 11 fotografierna i boken togs av dessa tre.
Notapparat, förklarande teckningar, förteckning över namn
och ord på främmande språk.
K: Celebes heter numera Sulawesi.
200Brinson, Peter och Ormston, AndyThe Dancer and the Dance; Developing Theatre Dance in Ireland1985Rapport som verkar exemplarisk i dokumentation, tankegånger och slutsatser. Huvudfråga: Vad gör man för att stimulera en allsidig utveckling av scendansen i ett land där statsstödet är otillräckligt?
K: Rekommenderas till studium.
201Nettleford, RexRoots and Rhythms; Jamaica's National Dance TheatreLondon1969JNDT grundades 1962 när landet blev självständigt. Boken innehåller fyra stora bilddelar: Repertoaren 1962-64, Repertoaren 1964-67, "Choreographers and artists" samt Repertoaren 1968. Texten löper genom dessa. Textens underrubriker finns bara i innehållsförteckningen. Förf. (1933-2010) startade ensemblen och var konstnärlig ledare,
koreograf och "principal dancer" där.
202AThe 4th Masako Ohya
Japan World Ballet Competition in Osaka
Programbok till balettävling 2-8 oktober 1984. Där deltog
Jane Salier och Göran Svalberg för Sverige. Alla Fridericia och Gösta Svalberg var jurymedlemmar.
203Umemoto, RikuheiSome Classic Dances of JapanLondon1934Text tryckt efter den lecture-demonstration herr Umemoto höll i London 1933. 20 illustrationer.
204Toita, Yasuji och Yoshida, ChiakiKabukiOsaka1970Efter 96 sidor kommenterade fotografier följer en koncentrerad text. Sjätte upplagan.
K: Välfylld pocketbok!
205Kalvodová, Sís
och Vanis
Schüler des Birngartens;
Das chinesische Singspiel
Prag195637 sidors text och 44 färgbilder om den s.k. Pekingoperan,
med bildtexter på separata blad efteråt. Därtill 3 vikta bilagor med kommenterade teckningar av kostymer och rekvisita. I kassett.
206Tihonovs, J.Rigas baletsRiga1967En bilderbok om "Akademiska opera- och baletteatern i
Riga". 125 fotografier med bildtexter på lettiska och ryska. I slutet av boken bildtexterna även på tyska, engelska och
franska.
207AAkademinio operos ir baleto teatro BaletasVilnius1976Bilderbok om baletten på operan i Vilnius. 134 fotografier med bildtexter och kort artikel i slutet av boken på lettiska, ryska och engelska. Små portättfoton på
ensemblemedlemmarna.
208Sizowa, MagdalenaW baletowej szkole (I balettskolan)Warszawa1962Skönlitteratur för ungdom. På polska. Översättning från ryska.
209Sasportes, JoséHistória da dança em
Portugal
Lissabon1970Tjock bok om dansens historia i Portugal. Ovanligt: I slutet
finns tryckt ett faksimil av den 22-sidiga boken "Arte de dana a' franceza" från 1760. Bibliografi, register och bildförteckning (40 illustrationer).
210Liechtenhan, RudolfBallett in BaselBaselu.å. (1962
?)
Bilderbok om baletten i Basel. Fotograf: Siegfried Enkelmann. Efter kort inledande text följer 48 fotografier med bildtexter separat. Bilagor. Lös inlaga: infoblad om "Die
Ballettbegeisterten in Basel und Umgebung".
211AThe 4th Masako Ohya Japan World Ballet
Competition in Osaka
Programbok till balettävling 2-8 oktober 1984. Där deltog Jane Salier och Göran Svalberg för Sverige. Alla Fridericia
och Gösta Svalberg var jurymedlemmar.
212Thiel-Cramér, BarbroFlamenco; flamencokonstens historia och dess utveckling fram till våra dagarStockholm1990Svensk grundbok om flamencon, skriven av BTC (1915-97), flamencodansens introduktör i Sverige, under decennier verksam som pedagog. Rikt illustrerad. Ovanligt: Karta över sångregioner i sht i Andalusien och stamträd (s. 40) över flamencons sånger (s. 72). Litteraturförteckning, ordlista och
register. EMvR:s namnteckning.
213ABallett in DeutschlandBerlin1954Fotobok med 81 fotografier av Siegfried Enkelmann. Förord av Tatjana Gsovsky (1901-93) på tyska, engelska och franska.
Förteckning över dansare på fotona.
214A(Festschrift zum 20jährigen Bestehen der Noverre-Gesellschaft,
Stuttgart)
Stuttgart1979John Cranko (1927-73) gjorde som balettchef i Stuttgart stormande succé och Stuttgart blev en balettmetropol. Det befintliga Noverre-sällskapet blev en plantskola för unga
koreografer, som Pina Bausch, William Forsythe, Jiri Kylian och John Neumeier. Faktafylld jubileumsskrift, med bl. a.
också biografiska data över J-G Noverre, plus ett
programhäfte för en "Junge Choreographen"-föreställning i
februari 1979.
215AVierzehnte Hamburger
Ballett-Tage 29. April-12.
Mai 1988
Hamburg1988Programbok (170 sidor med mängder av foton) till festivalen.
50 sidor om ensemblen, med fotografier på dansarna och 40 sidor om årets urpremiär: Béjarts "Über Ionesco: Hamburger Impromptu/Die Stühle". Lös inlaga: Programmet till årets Nijinsky-gala. Temat var "Leading Lady / Die Frau tanzt".
216GommlichHannelore Bey Roland Gawlik; Ein PorträtBerlin1977Båda dansarna kom till Komische Oper i Berlin 1966 och blev
snabbt ett första klasens balettpar. Förteckningar över viktigaste roller m. m. Dedikation till EMvR från förf.
217Vietta, EgonTanz in DeutschlandDarmstadt1956först och främst en fotobok: 59 fotografier med bildtexter i bilaga.
218Wigman, MaryDeutsche TanzkunstDresden1935Ca 60 sidor text och 58 fotografier på MW (1886-1973), hennes dansgrupp och dansare utbildade av henne.
219APalats kulturi "Ukraina"Kiev1976Trespråkigt (ukrainska, ryska, engelska) häfte om kulturpalatset "Ukraina" i Kiev. Två dansfoton mot slutet.
220Grigorjev, P.Zbirnik ukrainskich narodnich tantsiv (Ett urval ukrainska
folkdanser)
Kiev1957Fem ukrainska folkdanser arrangerade för scen, med komplett beskrivning: Inledning, golvmönster, taktindelning, stegbeskrivningar och (musik)noter. Många teckningar och
diagram.
221AUngarische TanzkunstBudapest1983Antologi med texter om både folkdans och balett i Ungern.
Rikligt bildmaterial. Bilagor: dansorganisationer, periodisk press, minilexikon, bildförteckning (även som lös bilaga). Löst adresskort från G. Dienes till AF.
222Dallos, AttilaA Pécsi balett története (A
History of Ballet in Pecs)
Budapest1969På ungerska. Illustrationer utan bildtexter. Förteckningar
över premiärer och utlandsgästspel 1960-69.
223Dienes, Gedeon
och Maácz, László (redd.)
Tánctudományi
tanulmányok 1967-68 (Dansvetenskapligastudier)
Budapest1969Antologi med sex artiklar. Innehållsförteckning och
sammanfattningar efter artiklarna även på engelska. Ämnen: Analys av balettens i Pecs repertoar 1961-68 (kor. Imre Eck),
Balettutbildning i Ungern efter rysk modell,
Kathakalidansens utveckling i Indien, Salongsdanstävling i
Ungern, Dans med käppar och kvastar i Ungern, Dans i den
ungerska minoriteten i Kroatien. danser i Labanotation till de
två sista artiklarna.
224György, MartinA magyar körtánc és európai rokonsága (Ungefär Den ungerska ringdansen och dess
europeiska släktingar)
Budapest1979Sammanfattning på tyska. Gedigen genomgång av ämnet: över 400 sidor med essäer, Labanotation, notexempel och 95 fotografier.
225Körtvélyes, GézaA modern táncmüvészet útján (Ungefär Den moderna danskonstens
utveckling)
Budapest1970Intressant bildmaterial från det unga Sovjetunionen - Golejzovskij, Lopuchov. Inget register.
K: Synd att register saknas här. (Enbart på ungerska!)
226Körtvélyes, GézaDas Budapester BallettBudapest1980Om Statsoperans i Budapest balett 1968-78. Först och främst en bilderbok med 175 fotografier. I bilaga: reperotar och
gästspel.
227Vályi, RósziA táncmüvészet története (Danskonstens historia)Budapest1969Verkar sluta på 1950-talet. Notapparat, förklaring av facktermer, bibliografi, register. Omkring 30 bildsidor plus
illustrationer. (Enbart på ungerska!)
228Varjasi, Reszö och Horváth,
Vince (redd.)
Ungarische Rhapsodie; Das ungarische staatliche
Volksensemble
Budapest1956Först och främst en bilderbiok. 125 bildsidor efter ca 40 sidors inledning.
229Mayerhöfer, JosefTanz; 20, Jahrhundert in Wien; AusstellungskatalogWien1979Huvvuddelen utgörs av katalogen (ca 110 sidor). Dessförinnan en antologi om bl. a. dansforskaren Rikki Raab, Rudolf von Laban, Gertrud Bodenwieser och Grete Wiesenthal. Inget bildmaterial, inget register. Utgiven av
Österreichisches Theatermuseum.
230Emmanuel, MauriceThe Antique Greek Dance after sculptured and
painted figures
New York1916Över 300 sidor, 600 figurer och 11 sidor fotografier. Fint källmaterial, men slutsatserna om antik grekisk dans anses
numera tvivelaktiga. Lös bilaga: Helsida från Land og folk
av AF med bilder från antik grekisk dans.
231Séchan, LouisLa danse grecqueParis1930Över 350 sidors historieskrivning. Källhänvisningar efter varje kapitel, 71 teckningar och 19 bildsidor.
232Clair, RenéA nous la liberté; Entr'acte; films by René ClairLondon1970S. 107ff: handlingen i Entr'acte efter dess sekvenser, 346 stycken i Entr'acte. Till den inledning av René Clair, med uppgifter om filmmakare och medverkande. 32 fotografier. I
serien "Classic Film Scripts".
233Holm, EskeDen maskuline mystikKöpenha mn1975Bland kapitelrubrikerna: Kroppsspråket, Maskulint - feminint.
234Marshall, FrancisSketching the BalletLondon1950I serien "How to Draw".
235Mill, John StuartA System of Logic,
Ratiocinative and Inductive
New York1874659 sidor.
236Picasso, PabloBallettzeichnungenFeldafing1956Inledning av Herbert Asmodi. 14 (opaginerade) teckningar utan bildtext.
237Ralf, KlasOperakvällar; Röda volymenStockholm1955Många notexempel.
238Näslund, ErikCarina Ari; Ett lysande livStockholm1984Enda biografin om ett liv från små omständigheter till att bli en av de stora mecenaterna i svenskt dansliv. Många illustrationer. Förteckning över Carina Ari Stiftelsens medaljörer och stipendiemottagare 1961-84. Register. Löst liggande: Brev till EMvR från Kerstin Ardelius, sekreterare
på Carina Ari Biblioteket.
239de Mille, AgnesAnd Promenade HomeLondon1959AdM (1905-93), amerikansk dansös och koreograf. Denna
bok handlar om åren 1942-45. AdM är arbetslös. Hon sitter
240AZustritji c baletom (Möten med balett)Kiev1978Bilderbok med kort inledning och på slutet bildtexter på ukrainska, ryska och engelska. I Kassett. 2 ex, här det med dedikation (svårläst autograf) till AF till minne av besöket
på koreografiska högskolan i Kiev 1980.
241Bachrusjin, JurijBalet; risunki Valerija Kosorukova (teckningar av Valerij K.)Moskva1966Text och bildtexter i slutet av boken på ryska, engelska, franska, tyska och spanska. Citaten mellan teckningarna dock bara på ryska.
Lösa bilagor dels om V.K:s utställning i Moskva 1985, dels
om en engelsk konstnär, Robert Heindel: The Obsession of Dance, utst. på Royal Festival Hall i London 1985-86.
242Conus, N.Choregrafitjeskij text baleta A. Adama "Giselle" v redaktsii L. Lavrovskogo (Koreografisk text till Adams balett "Giselle", i uppsättning av L.
Lavrovskij
Moskva1975Uttrycket "koreografisk text" använder man i Sovjetunionen/Ryssland för att beteckna en så noggrann som möjligt förklaring i ord och teckningar av all handling och alla rörelser i en balett - ungefär som ett musikens partitur. Här finns med andra ord hela grunden till "Giselle" utom den direkta rörelsenotationen.
Dedikation från förf. till EMvR och AF 1977.
243AMuzyka i choreografija
sovremennogo baleta (Musik och koreografi i samtida balett)
Leningrad1974Antologi. Fyra huvuddelar: Balett, Balettmusik,
Framstående artister inom sovjetisk balett samt Förr och nu. 8 sidor fotografier. Teckningar. 2 ex.
244ATeatralnyj Leningrad.
Spravotjnik na 1959 g. (Teater i Leningrad.
Informationshäfte för
1959)
Leningrad1959Fylliga upplysningar om alla teatrar i Leningrad, inklusive
sommarteatrar, konsert- och kulturhus. Repertoar, planer över åskådarrummen, biljettpriser, adresser, telefonnummer
m. m.
245Bachrusjin, JIstorija russkogo baleta
(Den ryska balettens historia)
Moskva1965Fram till oktoberrevolutionen 1917. Litteraturlista. 44 bildsidor. Inget register.
246Blok, L.Klassitjeskij tanets; istoria i sovremennost (Den klassiska baletten förr och nu)Moskva1987Samlade artiklar av baletthistorikern LB (1881-1939). Två huvuddelar efter inledande artikel om LB: 1. Den klassiska dansens ursprung och utveckling (där går förf. tillbaka ända till antiken) 2. Artiklar från 1930-talet. Notapparat. Många
illustrationer. Register.
247Botjarnikova, E.Strana volsjebnaja - balet
(Balettens förtrollande värld)
Moskva1974Essäer om rysk och sovjetisk balett, plus artiklar av 1. N.
Kasatkina och V. Vasiljov 2. K. Golejzovskij 3. O. Lepesjinskaja. Många illustrationer. Inget register.
248Vanslov, ViktorStatyi o balete (Essäer om balett)Leningrad1980Två huvuddelar: Det specifika med balett och Klassisk balett i vår samtid. Några diagram, inga fotografier, inget
register. Dedikation från förf. (med hans visitkort) till AF.
249Vasiljeva, JevgeniajaTanets (Dans)Moskva1968Läromedel med fem huvuddelar: 1. Klassisk balett - övningar vid stången. 2. Övningar på golvet 3. Historiska danser från 1400-t.o.m. 1700-talet. 4. Folkdanser (ryska, från ytterligare fyra unionsrepubliker samt zigenska och spanska danser) 5. Text om examinationsdanser. Plus notbilaga.
Fotografier och teckningar.
250Vasiljeva- Rozjdestvenskaja
, M.
Istoriko-bytovoj tanets (Ung. = Historiska danser)Moskva1963Kronologisk indelning: Medeltid, renässans, 1700-tal, 1800- tal och Äldre danser i Ryssland. Därtill Stegförklaringar, Bibliografi, över hundra sidor (musik)noter. Några
bildsidor, många teckningar .
251Goltsman, A.Sovjetskie balety (Baletter i Sovjetunionen)Moskva1985Innehållsredogörelser för 123 baletter i Sovjetunionen,
uppställda efter unionsrepublikernas namn! Register, inga illustrationer.
252Grigorovitj, J, (huvudred.)Balet entsiklopedijaMoskva1981Fantastiskt innehållsrik balettencyklopedi, över 600 sidor.
En guldgruva av fakta, även vad gäller västvärlden. MEN Nurejev fick inte vara med av politiska skäl. Dedikation av huvudred. till EMvR, "som minne av fjärde internationella
balettävlingen i Moskva 1981".
253Degen, A. och Stupnikov, I.Mastera tantsa 1917-73; materialy k istorii leningradskogo baletaLeningrad1974Solistdansare, Balettmästare (ordet betyder mycket på ryska, bl. a. även koreograf), Pedagoger och Dirigenter i Leningrad 1917-1973. Korta artiklar om balettmusik, Vaganovainstitutet, Kirovteatern och Malyj-teatern (Malyj = Lilla). 180 sidors föredömligt faktarik uppslagsdel. Därefter bibliografi över balett i Leningrad och Register över baletter i boken. 32 sidor fotografier.
K: Encyklopedi i mioniformat.
254Zjienkulova, SjaraTajna tantsa (Dansens hemlighet)Alma-Ata1980Stor bok om folkdanser i Kazachstan (stiliserade för scenen). Inledning (med förord av förf., med foton) om kostymer och huvudbonader samt positioner och rörelser (med foton) i dansformen. Därefter kompletta dansbeskrivningar med (musik)noter samlade i slutet. Sammanlagt 40 danser och 70
dansrörelser beskrivs.
255Zacharov, RostislavIskusstvo baletmejstera (Ung. = Konsten att vara balettmästare [ordet har många betydelser, bl. a. koreograf])Moskva1954R. Z. (1907-84) var bl. .a. dansör, koreograf och professor vid Statliga Institutet för scenkonst (GITIS) i Moskva 1951-83. Drygt hundra inledande sidor om balett, därefter huvuddelen: Hur ett balettverk växer fram och "balettmästarens" del i arbetet. Därefter detaljerade anvisningar scen för scen för fyra baletter plus libretti till ytterligare tio. Många fotografier, många notexempel.
K: Ett storverk i sin art. Löst kort med dedikation från förf.
till "den förtjusande Elisabet" (EMvR?) 1973.
256Zacharov, RostislavSlovo o tantse (Ett ord om dans)Moskva1979Om den sovjetiska koreografikonstens framväxt, om viktiga danskonstnärer och om förf. själv. 48 sidor fotografier.
Dedikation från förf. till AF 1980.
K: Spännande kapitel: "Det viktigaste med att vara baletmejster [maître de ballet/koreograf]".
257Karp, P.O baleteMoskva1961Elva kapitel om rysk och sovjetisk balett. Inga illustrationer,
inget register.
258Krasovskaja,Russkij baletnyj teatrLeningrad1971Sovjetunionens främsta baletthistoriker (1915-99) författade mängder av balettböcker, bl. a. en imponerande serie om den ryska balettens historia, varav detta är den näst sista. Över 75 illustrationer. Inget register här, (det finns för båda volymerna i del 2., nedan) men innehållsförteckning med många underrubriker. Notapparat.
K: Storslaget arbete.
259Krasovskaja, VeraRusskij baletnyj teatr natjala XX veka; 2.
Tantsovsjtjiki (Rysk balett i början av 1900-talet.
Dansare.)
Leningrad1972I förf:s serie om den ryska balettens historia är detta den sista. 56 sidor fotografier. Notapparat. Register för båda volymerna (nr 224 och 225).
K: Storslaget arbete.
260Krasovskaja, VeraRusskij baletnyj teatr om vozniknovenija do serediny XIX veka (Rysk balett från begynnelsen till
mitten av 1800-talet)
Leningrad mm1958Första delen i förf:s imponerande serie böcker om den ryska balettens historia. Över fyrtio fotografier.
Illustrationsförteckning. Notapparat. Kommenterat personregister.
K: Storslaget arbete.
261Krasovskaja, VeraStatyi o balete (Essäer om balett)Leningrad1967
/68?
Bl. a. om baletter som Hoppets strand, Stenblomman, En
kärlekslegend och Spartacus. Ett tjugotal illustrationer. Register.
262Lapsjina, N.Mir iskusstva; otjerki istorii i tvortjeskoj praktiki (Konstens värld. Essäer om dess historia och
konstnärliga verksamhet)
Moskva1977Tryckt på glansigt papper och med generösa illustrationer, många i färg. Kapitlen saknar rubriker. Notapparat, register och illustrationsförteckning. Kassett.
K: Vacker bok
263Lopuchov, FjodorChoreografitjeskie otkrovennosti (Ung. = Öppenhjärtigt om
koreografi)
Moskva1972Två huvuddelar: Den koreografiska kompositionen resp. "Baletmejster" och dansören. Register. 48 sidor fotografier. Några teckningar.
264Michajlov, M.Zjizn v balete (Ett liv i baletten)Leningrad mm1966Förf. beskriver sig som en enkel tjänsteman i koreografins tjänst. Han började som kårdansare i sedermera Kirovbaletten 1921 och slutade 38 år senare som ledande solist. Han undervisade länge.
Skriver här om bl. a. den unge Balanchine, om Lopuchov
och Tjabukiani. Krasovskaja bidrar med ett kapitel om den ödmjuke tjänaren. Register, förteckning över MM:s roller.
265Moltjanov, A.Jezjegodnik imperatorskich teatrov, sezon 1897-1898 gg.
Prilozjenija. (Årsbok för de kejserliga teatrarna säsongen 1897-98.
Bilagor.)
Sankt Petersburg1898
-1900
Tre volymer i ett band:
(Bilagor) del 1 utg. 1898.
(Bilagor) del 2 utg. 1899. I denna finns uppgifter bl. a. om dansarna i baletterna i S:t P-burg och Moskva, på ss. 32-33, 39-40, 57-65 och 92-100. Säsongens baletter i S:t P-burg på ss. 236-276, i Moskva på ss. 372-95 med många fotografier.
Intressanta kostymer! På ss. 416-26 många fakta om balettskolorna i P-burg och Moskva. Innehållsförteckn. på ss. 451-52.
(Bilagor) del 3 utg. 1900.
266Slonimskij, JBaletnye stroki Pusjkina (Ung. = Pusjkincitat om balett)Leningrad1974Essäer av en viktig rysk förskare och kritiker (1902-78). Notapparat. 17 akvareller och teckningar från tiden, bl. a. av Pusjkin själv. Inget register. Dedikation 1974 från förf. till AF till minne av deras första möte 1959. Två lösa tidningsurklipp: 1. Artikel i dansk tidning (icke identifierad, men förmodl. fr. 1974) av AF om J.S. 2. Engelskspråkig artikel om J. Grigorovitjs uppsättning av "Ivan den
förskräcklige" i Paris.
267Slonimskij, J.B tjest tantsa (Till dansens
ära)
Moskva1968Antologi artiklar och essäer från 1920- t.o.m. 1960-tal. 32 s.
fotografier. Inget register, men lista på var texterna publicerades ffg. 2 ex, båda med dedik. från förf. till AF.
268Slonimskij, J,Sem baletnych istorii;
rasskaz stsenarista (Ung. Sju baletthistorier; en librettoförfattare berättar)
Leningrad1967J. S. författade också många balettlibretton. Här berättar han
om arbetet med sju av dem och hur de blev iscensatta. 48 sidor fotografier. Förteckn. över J.S:s balettlibretton. Dedik. fr. förf. t. EMvR. 1975.
269Slonimskij, J.Sovjetskij baletMoskva mm1950Bred, tidig historieskrivning över baletten i Sovjetunionen 1917-49: Över 350 sidor, även om balett i unionsrepublikerna. Mycket rikt bildmaterial. Förteckning över balettpremiärer i Moskva och Leningrad 1917-49. Inga
kapitelrubriker, tyvärr inget register.
270Filippov, V. och Medvedjev, B.Teatralnyj muzej imeni A.
A. Bachrusjina
Moskva1955270 sidors historieskrivning i litet format. Verkar i huvudsak vara kronologiskt uppställd. Inga separata delar
om dans. Inget register - inte en katalog över museet.
271Sjeremetjevskaja, N.Tanets na estradeMoskva1985Bred historisk genomgång (från slutet av 1800-talet nästan hundra år framåt) av vad man kallar estraddans - en populär genre där också många "seriösa" danskonstnärer varit verksamma. Duncan räknas som en av de viktiga inspiratörerna till inrättandet av "studior". Mycket om den sent rehabiliterade Golejzovskij. Ett viktigt, långt kapitel handlar om 1920-talet, ett annat intressant om "jazzens rehabilitering". Mycket intressant bildmaterial, inkl. 15 sidor kostymteckningar i färg.
K: Visar alla tecken på att vara ett gediget arbete.
272Sjtelin, JakobMuzyka i balet v Rossii XVIII vekaLeningrad1935Fantastiskt arbete (original på tyska 1769) om musik och balett i Ryssland på 1700-talet. Ss. 147-171: "Om danskonst och baletter i Ryssland" med 23 utförliga underrubriker. 2 illustrationer. (Dessförinnan "Om musiken i Ryssland", plus artikel om musikkulturen i Ryssland på 1700-talet.
Omsorgsfullt kommenterat personregister.
K: Unikt arbete.
273Entelis, N.100 baletnych librettoLeningrad1973Sorterade alfabetiskt efter kompositörernas efternamn. 24
sidor fotografier.
274Urazgildejev, RobertBibisara BejsjenalievaFrunze1971Biografi över en kirgisisk ballerina som (f. 1926) blev utnämnd till Sovjetunionens folkartist 1958. Listor på
artiklar av om om henne. Ca 40 fotografier.
275AAgrippina Jakovlevna Vaganova; statyi, vospominanija, materialy (Artiklar, minnesord, fakta)Leningrad mm1958Minnesbok på över 300 sidor till den stora pedagogen (1879- 1951). Huvudkapitel: 1. Ur V:s arkiv, 2. Minnesord från f. d. elever, 3. Artiklar om V, 4. Bilagor (Förteckn. över roller och elever, bibliografi, källförteckning, register). Ca 30 fotografier. Hennes storverk är "Den klassiska balettens grunder" (1934 och många senare upplagor). Utnämndes till professor 1943 - den sovjetiska danskonstens första.
Pedagog åt bl. a. Ulanova. Koreografiska institutet i Leningrad kom sedermera att bära V:s namn.
276Kremsjevskaja, G.Agrippina Jakovlevna VaganovaLeningrad1981Biografi med omfattande fotografidel. Dedikation från förf. till EMvR och AF.
277Armasjevskaja,
K. och Vajnonen, N.
Baletmejster VajnonenMoskva1971Dansören och koreografen (1901-64) gjorde genombrott som kor. till "Paris flammor" 1932. 64 bildsidor. Förteckning över V:s baletter, dansinslag i operor och enskilda dansnummer.
Inget register.
278Vetjeslova, TatjanaJa - ballerina (Jag är ballerina)Leningrad mm1966T. V. (1910-91) dansade med framgång vid Kirovbaletten 1929-53 (elev till Vaganova och i sht Ulanova) och fortsatte som pedagog. Förteckning över hennes roller och uppvisningsdanser, men inget register. Ett fyrtiotal sidor
fotografier. Lös bilaga: teckning, trol. från omslaget.
279AMgnovenija; Kasyan Golejzovskij (Ögonblick)Moskva1973K.G. stod på förlorarnas sida i den unga Sovjetstaten när besluten fattades om hur framtidens scendans skulle se ut och hans möjligheter begränsades till estrad och mindre studior. Först på 1960-talet fick han återkomma till Bolsjojteatern. Boken är först och främst en (opaginerad) bilderbok, med G:s handskrivna kommentarer. Kort
inledning av N. Tjernova.
280Golejzovskij, K.Obrazy russkoj narodnoj
choreografii (Ung. = Den ryska folkdansens koreografiska former)
Moskva1964K. G. var en kreativ koreograf som inte lät sig hejdas. När
hans möjligheter att arbeta på scener begränsades, då vände han sig till folkdansen. Illustrerad med fotografier och teckningar. Omfattande notapparat. Bibliografi. Efterord av
M. Levin.
281Bachrusjin, J.Aleksandr Aleksejevitj Gorskij, 1871-1924Moskva mm1946Gorskij betraktades som en av förnyarna av den klassiska baletten åren efter 1900. Detta är ett 50-sidigt, tidigt häfte.
Fem fotografier, inget register. Dedikation från förf. till AF.
282Vanslov, ViktorBalety Grigorovitja i problemy choreografii (Ung. = G:s baletter och koreografiska spörsmål)Moskva1971Sju av G:s baletter analyseras, t. ex. Stenblomman och Spartacus. Av inledningen att döma verkar förf. se som sin uppgift att resonera om det sätt på vilket G:s baletter är samtida. 165 fotografier. Notexempel och några färgbilder
av scenografi. Andra utökade upplagan.
283Slonimskij, JDidelot; vechi tvortjeskoj biografii (Ung. = kreativ biografi)Leningrad mm1958Omfattande biografi över Charles-Louis D. (1767-1837). Trogen elev till Noverre. Verkade i Ryssland 1801-11 (där han bl. omorganiserade balettundervisningen) och åter 1816-29. Omfattande notapparat, förteckning över D:s baletter, divertissement och danser, över D:s libretton och
(musik)noter, 37 illustrationer, register. Dedikation från förf.
till AF och i lös bilaga: brev från förf. mm.
284Karagitjeva, L.Balety Kara Karajeva: "Sem krasavits", "Tropoju groma" ("De sju skönheterna" och "Åskans väg")Moskva1959Först och främst musikalisk analys av två baletter av K. K. (1918-82) framgångsrik kompositör från Azerbajdzjan. Även innehållsredogörelser för baletterna. Många notexempel, ett fåtal fotografier. Kort litteraturlista. Dedikation 1960 från J. Slonimskij till AF (de såg tillsammans repetitioner av
"Åskans väg").
285Iljitjeva, M.Irina KolpakovaLeningrad1979Biografi över ballerinan (f. 1933) på Kirovteatern i Leningrad 1951-87, som efter dansandet övergick till att undervisa. Mängder av vackra foton i den trevliga serien "Solisty baleta". Rollförteckning men inget register.
Dedikation från förf. till EMvR samt EMvRs namnteckning.
286Tejder, V.Aleksandr LapauriMoskva1980AL (1926-75) träffade Raissa Strutjkova redan i balettskolan, och som gifta gjorde de sensation i virtuosa duetter. Båda blev snart stjärnor på Bolsjoj och senare pedagoger. Han avled för tidigt. Här en bildrik biografi i serien "Solisty
baleta". Rollista men inget register.
287Solodovnikov, A.Olga LepesjinskajaMoskva1983OL (1916-2008) utnämndes till Sovjetunionens folkartist 1951. Hon var mycket framstående som pedagog och besökte i den funktionen Sverige ett flertal gånger. Här en bildrik biografi i serien "Solisty baleta". Rollista men inget
register. Dedikation från OL till AF.
288Lopuchov, FjodorSjestdesjat let v balete (Sextio år med balett)Moskva1966FL (1889-1973), var under en viktig period chef för "Malyj"- baletten i Leningrad. Känd både som avantgarde-koreograf och för att ha bidragit till att bevara de klassiska baletterna. Hans självbiografi inleds med en 60 sidor lång artikel av Slonimskij. 57 bildsidor. Lista över baletter och dansverk
och över böcker och artiklar FL skrivit. Register.
289Dobrovolskaja, G.Fjodor LopuchovLeningrad1976Biografi. 45 fotografier. Verkförteckning men inget register.
290Messrer, AsafTanets. Mysl. Vremja. (Dans. Tankar. Tiden.)Moskva1979AM (1903-92), dansör på Bolsjojteatern 1921-54, framstående pedagog (bokförfattare), Sovjetunionens folkartist. Kapitel med noggranna underrubriker men inget register. Ett 60-tal
fotografier.
291Krasovskaja,
Vera
NizjinskijLeningrad1974Inga kapitelrubriker, inget register. 67 fotografier.
292Krasovskaja, VeraAnna PavlovaLeningrad mm1964Inga kapitelrubriker, inget register. Många fotografier. Dedikation från förf. till EMvR (+ "I shall always remember
her charming Sylphide")
293Roslavleva, NataljaMaja PlisetskajaMoskva1968MP (f. 1925) var en av de största dansöserna. Biografi med mängder av fotografier. Viktiga årtal i ballerinans liv men inget register. Dedikation från förf. till AF och EMvR, vid
balettävlingen i Moskva 1969.
294Vasilenko, S.Balety ProkofjevaMoskva mm196575 sidigt häfte om SP (1891-1953). Många notexempel, några fotografier. Obs! Några sidor vita: 32-33, 36-37, 40-41 och 44-
45. Porträttfoto på SP.
295Ivanova, S.Marina SemjonovaMoskva1965Sovjetunionens första stora ballerina (1908-2010) föddes i S:t Petersburg och utbildades där av Vaganova. Blev ballerina i 1926. Flyttade sedan till Moskva och var prima ballerina där 1930-52. Inledde därefter en rekordlång lärargärning. Boken är indelad i sex huivuddelar: Skolan, Klassiska baletter, Tjajkovskij, Återupplivade baletter, Nya verk, En mästare i arbete. Repertoarförteckning. 48 sidor fotografier plus ett
porträtt i färg. Inget register. Dedikation från förf. till AF.
296Prochorova, V.Konstantin SergejevLeningrad1974KS (1910-92), danseur noble, dessutom koreograf och chef för Kirovbaletten 1951-56 och 1960-70. Sovjetunionens folkartist 1957. Ca 240 sidor i litet format. 12 sidor fotografier, förteckning över roller, uppsättningar och
koreografier. Inget register. Dedikation till EMvR och AF från Sergejev 1975.
297Bogdanov- Berezovskij, V.Galina Sergejevna UlanovaMoskva1961GU (1910-98) var sin tids främsta ballerina. Dansade först i Leningrad, från 1944 med Bolsjojbaletten. Gav sin avskedsföreställning 1962. Därefter lång gärning som pedagog (Maximova m. fl.). Ca 60 sidor fotografier. Inget register. Andra utökade upplagan. Dedikation från Ulanova
till EMvR 1964!
298Lvov-Anochin,
B.
Galina UlanovaMoskva1984Analys av hennes viktigaste roller, två långa kapitel om
GU:s verksamhet efter dansandet. Förteckning över hennes främsta roller. Ca 350 sidor, många foton. Inget register.
Dedikation 1985 från förf. till EMvR och AF, dessutom GL:s
autograf.
299Fokin, M.Protiv tetjenija; vospominanija baletmejstera. Statyi, pisma. (Mot strömmen; en "baletmejster"s minnen.
Artiklar, brev.)
Leningrad mm1962Magnifik volym på över 600 sidor ägnad MF (1880-1942) en av 1900-talets viktigaste koreografer, i sht i Ballets russes.
Inte bara hans självbiografi utan också över hundra sidor artiklar, intervjuer och öppna brev plus 75 sidor brev.
Därefter över 50 sidor fotnoter och kommentarer samt en
förteckning över hans verk som koreograf och hans roller som dansör. Register och lång illustrationsförteckning.
300Krasovskaja, VeraVachtang TjabukianiMoskva1956VT (1910-92), temperamentsfull dansör med heroisk framtoning. Därtill koreograf och pedagog. Stor karriär med Kirovbaletten 1929-41, varefter han flyttade tillbaka till sitt hemland Georgien och byggde upp den georgiska nationalbaletten genom att dansa, koreografera och undervisa. Sovjetunionens folkartist 1950. Ca 140 sidor plus förteckningar över roller och koreografier samt över de 37 fotografierna. Dedikation (svårläst namnteckning) till"företrädare för den danska baletten till minne av deras
besök i Leningrad".
301Anisimova, A.
(red.)
Balet gosudarstvennogo
ordena Lenina akademitjeskogo Bolsjogo teatra SSSR (Baletten vid statliga akademiska, med Leninorden belönade Bolsjojteatern i Sovjetunionen)
Moskva1955Först och främst en (opaginerad) bilderbok. Efter
inledningen följer uppställning över balettruppen vid teatern 1951-52. (Det året firade teatern sitt 175-
årsjubileum.) Därefter kommer huvuddelen: hundratals
fotografier, ordnade efter följande verk (med resp.
produktionsfakta): Giselle, Svansjön, Raymonda, Paris
flammor, Fontänen i Bachtjisaraj, Bronsryttaren, Fina fröken
som bondflicka (ung; efter ett verk av Pusjkin), Romeo och
Julia, Askungen, Mirandolina, Den lilla puckelryggiga
hästen, Don Quixote, Coppelia, Historien om en storkunge
samt Den röda vallmon.
302Zjdanov, L.Bolsjoj baletMoskva1963Bilderbok (opaginerad) med ensidig inledning (äv. översatt
till engelska, tyska och franska). Mindre än hälften av fotona har bildtexter (på fyra språk) och då längst bak i boken. AF:s namnteckning.
K: Här bör man nog börja läsandet bakifrån.
303ALeningrad State Kirov Ballet 1979Tokyo?1979Trespråkig bok (programbok?) till Kirovbalettens gästspel i Japan. Tre språk: ryska, engelska och japanska. Dedikation (svårläst autograf) till EMvR. Löst liggande: balettchefen
Oleg Vinogradovs ex libris.
304Tjistjakova, V.Leningradskij balet segodnja,; vypusk pervyj (Leningradbaletten i dag;
band 1)
Leningrad mm1967Artiklar om tio dansare (bl. a. Makarova) med mängder av fotografier. Korta sammanfattningar, och illustrationsförteckning (över 110 foton) även på engelska
resp. franska. Dedikation (från "Boris") till EMvR och AF.
305ALeningradskij
gosudarstvennyj ordena Lenina akademitjeskij Teatr opery i baleta imeni S. M. Kirova 1917-1967
(Leningrads statliga akademiska med Leninorden belönade Kirovteater för opera och
balett )
Leningrad1967Antologi. Följande artiklar handlar om baletten: ss. 85-120:
Balettföreställningar under 50 år; s. 121-170: Balettens mästare, 207-226: Koreograferna. Mot slutet förteckningar på repertoar, med hedersutnämningar och internationella priser belönade artister samt Anställda vid teatern (ss. 320- 22 baletten). Illustrationer både i färg och svartvitt. Inget register. Löst liggande: kuvert från Sovjetunionen adresserat till AF.
306Matvejev, M.Leningradskij
gosudarstvennyj ordena Lenina akademitjeskij Teat
ropery i baleta imeni S. M.
Kirova (Leningrads
statliga akademiska med
Leninorden belönade
Kirovteater för opera och
balett )
Leningrad1973Löpande text (ingen uppdelning mellan opera och balett)
väl illustrerad. I faktadelen: om baletten ss. 104-107, utan angivande av vilket årtal förteckningen gäller. (Ur
inledningen: "Snart fyller vår teater 200 år.") På s. 111 en
sidas översikt på engelska av bokens innehåll. Inget register.
Löst liggande: artikel från Leningradskaja pravda 1974 om
"Ikaros" på Kirovteatern, koreograf Belskij, då förste
"baletmejster".
307ABalet molodych; o baletnoj truppe leningradskogo akademitjeskogo Malogo teatra opery i baleta (De ungas balett; om baletten vid Leningrads akademiska Lilla teater för opera och balett)Leningrad1979Vacker, bildrik bok om baletten vid "Malyj" ("Lilla") -operan Inledande artikel av pedagogprofessorn P. Gusev (baletten vid Malyj startades 1932), korta artiklar om dansarna och om baletten "Två herrars tjänare" av I. Stupnikov, och om tolv baletter av A. Degen. På ss. 100-107 om EMvR:s uppsättning av Sylfiden 1975.
Löst blad med upplysn. om att boken 1982 skänktes till EMvR av dansare på Malyj som medverkat i hennes uppsättning. Många av dem har också skrivit sina namn
med hälsningar vid sina respektive porträttfoton.
308ALeningradskij
gosudarstvennyj ordena Lenina akademitjeskij Malyj teatr opery i baleta (Leningrads statliga med Leninorden belönade akademiska Lilla teater för opera och balett)
Leningrad1974Opaginerat 48-sidigt programhäfte till Lilla operans
gästspel i Moskva i juli 1974. Artikel om baletten av pedagogen P. Gusev. Flera fotografier ur repertoaren. Förteckning över dansarna, med foton på solisterna. Dedikation (svårläst autograf) till EMvR. Ytterligare ett ex. utan dedikation.
309AMalyj teatr opery i baleta; Leningradskij gosudarstvennyj ordena Lenina akademitjeskij 1918-1968 (Leningrads statliga med Leninorden belönade akademiska Lilla
teater för opera och balett)
Leningrad1968Jubileumsbok med tre huvuddelar: Teaterns historia, Minnen, Repertoar 1918-1967. Om baletten handlar bl.a. ss 116-134 35 år med balett. På ss. 213-215 balettens anställda 1968. 56 sidor fotografier. Inget register.
Löst liggande: ett vykort på teaterhuset och en notis från APN om Rossinis Barberaren i Sevilla som balett.
310Adam A.GiselleMoskva1975Klaverutdrag med korta scen- och/eller handlingsanvisningar. Titelsidan även på franska. (Hör ihop
med 241.)
311Konstantinova, M.Spjasjtjaja krasavitsa (Törnrosa)Moskva1990Storslagen monografi. Tre huvudelar: 1. Balettens tillkomst
2. Premiären 3. Balettens fortsatta tillvaro på scenen. Notapparat. Mängder av fotografier plus 32 illustrationer i färg i form av i sht kostymskisser. I serien "Balettens mästerverk".
312Slonimskij, J."Giselle"Leningrad1969Monografi indelad i sju kapitel. Inget register men utförliga underrubruker till kapitlen. 8 sidor fotografier.
Källförteckning. (Mycket ömtåligt häftat omslag.)
313Bazarova, N. och Mej, V.Azbuka klassitjeskogo tantsa (Den klassiska balettens alfabet)Leningrad mm1964Noggrann syllabus för de tre första utbildningsåren. Detaljerad innehållsförteckning. Dedikation till EMvR och AF från föreståndaren för skolans museum Marietta Frangopoulos till minne av deras besök på Vaganova-
akademin 1965.
314Kostrovitskaja,
V. och Pisarev, A.
Sjkola klassitjeskogo tantsa (Den klassiska balettens skola)Leningrad1968Rörelserna indelas i 12 kapitel. De på enbart ryska är: 1. Grundläggande begrepp, 6. Poser, 7. Sammanbindande och hjälprörelser, 8. Hopp, 9. Batteringar, 10. Vändningar på golvet och i luften, 11. Vändningar i adagio och 12. Rörelser på tå. Dediktaion till minne av besöket på Koreografiska
högskolan i Moskva 1969 (Svårlästa initialer).
315Messerer, AsafUroki klassitjeskogo
tantsa (Lektioner i klassisk balett)
Moskva1967Sex lektioner, ytterligt noggrant beskrivna med text och
bild, för professionella balettdansare. Från s. 461 "sceniska varianter av poser och rörelser i klassisk balett", från s. 485 ca 60 sidor om AM av E. Botjarnikova, på ss. 547-49 AM:s roller och uppsättningar. Detaljerad innehållsförteckning.
316Tarasov, N.Klassitjeskij tanets; sjkola muzjskogo ispolnitelstva
(Ung. = Klassisk balett:
avancerad skola för
herrar)
Moskva1971Ytterligt noggrann beskrivning i text och teckningar av NT:s pedagogiska erfarenheter i att u8ndervisa herrar. 16
fotografier. Detaljerat register.
Dedikation till EMvR från Slonimskij (trol.) 1975.
317AKto s metjom (Ung. = Vem
där med svärd?)
Moskva1973Utgåva med tre ryska texter från 12- t. 1400-talen. Med
översättningar till modern ryska.
318Zjdanov, L.Sjkola bolsjogo baleta (Bolsjojbalettens skola)Moskva1974Först och främst en bilderbok (opaginerad). Utgiven till Koreografiska högskolans i Moskva 200-årsjubileum. Två korta inledningar, därefter fotografier en masse från lektion 1 t.o.m.8. På de fyra sista sidorna små porträtt av
lärarstaben.
319Koroljeva, E.Choreografitjeskoje iskusstvo Moldavii (Ung.
= Danskonst i Moldavien
Kisjinjov1970Om balett och folkdans i Moldavien. 17 fotografier. Inget register.
320Michalskij, F.Muzej moskovskogo chudozjestvennogo teatra (Konstnärliga teaterns i
Moskva museum)
Moskva1958Konstnärliga teatern (Mchat) startades 1898 av Stanislavskij och hans kollega V. Nemirovitj-Dantjenko. Mchat var också Tjechovs teater. Fotoillustrationer. Dedikation från förf. till
AF som skrivit in en översättning till danska.
321Rogozin, ITanets v kollektive
chudozjestvennoij samoderatelnosti (Ung. Dans i kreativa amatörgrupper)
Moskva1960Den konstnärliga amatörverksamheten ägnades mycket
stort intresse i Sovjetunionen. Mängder av litteratur med repertoarförslag etc. utgavs. Detta är en handbok för ledare av dansgrupper.
322Sokolovskaja, V.Kostiumy k tantsam narodov SSSR (Ung. = Danskostymer för olika nationaliteters folkdanser
i Sovjetunionen)
Moskva1964Färgglada teckningar av danskostymer i de femton unionsrepublikerna i Sovjetunionen. Därefter kostymmönster med kommentarer.
323Tjurko, JuliaBelorusskij balet (Balett i Vitryssland)Minsk1966Första boken i ämnet. 20 bildsidor. Inget register.
324ABolsjoj teatr SSSR; opera; baletMoskva1958Mastodontverk på över 560 sidor. Om baletter på ss. 189- 270: Svansjön, Don Quixote, Romeo och Julia, Askungen, Paris flammor, Fontänen i Bachtjisaraj, Laurencia och Bronsryttaren. Därefter 250 sidor om framstående artister (utan uppdelning i opera och balett). På ss 536-46 intressant artikel om vad som då ansågs vara balettens unga stjärnor. Därefter, ss. 547-64, användbar bibliografi. Mängder av fotografier men ingen illustrationsförteckning och inget
register. I kassett.
325ABolsjoj teatr SSSR v dvych
knigach: 1. Opera 2. Balet. (i två volymer)
Moskva1976Först och främst bilderböcker. Ordning: Baletters premiärer
i kronologisk ordning: Giselle, La fille mal gardée, Den lilla puckelryggiga hästen, Don Quixote, Svansjön, Törnrosa, Raymonda, La bayadère, Nötknäpparen, Den röda vallmon, Les sylphides, Den röda vallmon, Fontänen i Bachtjisaraj, Askungen, Romeo och Julia, Sjurale, Laurencia, Spartacus, Lejli och Medzjnun, En kärlekslegend, Våroffer, Aselle, Carmen-sviten, Anna Karenina och Ivan den förskräcklige. Utgiven till teaterns 200-årsjubileum. I kassett.
326Chudekov, S.Istorija tantsev. Tjast I. (Dansernas historia, del 1)St. Petersbourg1913Ett magnifikt verk i fyra band. Mycket rikt illustrerat. Innehåll: Kina, Egypten, Indien, Judendomen, Grekland, Bysans och Rom. En av de klassiska böckerna om dansens historia. Det material förf. grävt fram är fantastiskt. Dock,
vilket vfid denna tid var vanligt, få källhänvisningar.
327Chudekov, S.Istorija tantsev. Tjast III. (Dansernas historia, del 3)Petrograd1915Innehåll: Från Noverre t.o.m. slutet av 1800-talet. K: Fortsättning på det magnifika verket.
328AZustritji c baletom (Möten med balett)Kiev1978Bilderbok med kort inledning och på slutet bildtexter på ukrainska, ryska och engelska. I Kassett. 2 ex, ett på III:Ö.
329ALeningradskij gosudarstvennyj ordena Lenina akademitjeskij Teatr opery i baleta imeni
S. M. Kirova (Leningrads statliga akademiska med Leninorden belönade Kirovteater för opera och
balett )
Leningrad1983Ingen kapitelindelning utan texten löper kronologiskt utan särskild uppdelning mellan opera och balett. Fantastiskt bildmaterial, men inget register. Utgiven till teaterns 200- årsjubileum.
330AEn russisk danserindes
erindringer; en barndom under bojarernes livegenskab, Wien 1909
Köpenha
mn
1968Författarinitialer: E. D. Liten snuskbok, med fotografier. .
331Brahms, Caryl och Simon, S. J.Six Curtains for StroganovaLondon1964Av duon som skrev den lustiga deckaren "A Bullet in the Ballet".
332Brahms, Caryl och Simon, S. J.6 fremkaldelser af StroganovaKöpenhamn1947Dansk översättning av Six Curtains for Stroganova.
333Böök, FredrikDanserskan i Aleppo; NovellerStockholm1941Reinhold von Rosens namnteckning 1941.
334Ewald, TheodorKærlighed ved balletten; Historisk roman I - IIKöpenhamn1922
335Golowanjuk, JaschaSvansjönStockholm1950Roman
336Haskell, Arnold
L.
Felicity Dances; A
Children's Tale about the Ballet
London
mm
1946Sista sidan: As this is a true story ... Baletterna i boken är Les
Sylphides, The Firebird, The Magic Toy-shop och Petrouchka
337Kawabata, YasunariDie Tänzerin von Izu [och andra valda verk]München1968Die Tänzerin ... är 30 sidor lång.
338Mikaëly, LisaBalletpigen; Fortælling for unge PigerKöpenhamn mm1927
339Mortansson, EilifDanserindenKöpenhamn1959Utspelar sig på Färöarna.
340Paludan-Müller, Fr.Danserinden; et digt i tre sangeKöpenhamn1901Utkom ffg 1833.
341Paul, AdolfDie Tänzerin Barberina; Roman aus der Zeit
Friedrichs des Grossen
Barlion1915La Barberina var en pseudonym för dansösen Barbara Campanini (1721-99).
342Schnitzler, ArthurDie griechische Tänzerin und andere NovellenBerlin1905Titelnovellen är 20 sidor lång.
343Sisowa, M.Galja, die Tänzerin; Die
Geschichte eines kleinen Mädchens
Berlin1954
344Tengroth, BirgitJulibarnStockholm1950En flicka blir elev i operabaletten. "I de olika episoderna
skymtar kända ansikten i film och teater från 20-talet."
345Noverre, J. G.Letters on Dancing and
Ballets
London1951Översättning av Cyril W. Beaumont. Från den reviderade
och utökade upplagan utgiven i S:t Petersburg 1803 (Men Obs! Inte alla brev i den, bara 15, som i första bandet!). Sex sidors introduktion av översättaren. 12 illustrationer. Inget register. På bandets främre insidor: Autografer av ca 24 personer.
Kommentar sidan därpå: "This copy was presented Elsa
Marianne von Rosen by the members of Ballet Rambert in
connection with the first night of their production of 'La
Sylphide'. [1960, även för TV] Dessutom löst papper med
några handskrivna uppgifter om Noverre.
346Noverre, J.-G.Lettres sur la danse et sur les balletsParis1927Översättning av André Levinson. [15 brev, men av vilken upplaga? Värt att undersöka!] 35 sidors inledning om N:s
liv av översättaren. 25 illustrationer. Lös erratalista.
347Noverre, Jean GeorgesTeoria i praktyka tancaWroclaw1959Översättning [(?) kolla!] av Irena Turska.
Det verkar som om detta verk i Warszawa av Noverre är en sorts polsk motsvarighet till den handskrift han sände till Gustav III. Denna skrift verkar vara mycket mer omfattande: Elva delar, varav 7 - 11 omfattar 445 teckningar i färg av René Boquet! 93 av dessa är avbildade i boken (alla i svartvitt utom en). Skriften innehåller också flera balettlibretton och, i volym 3-6 , musik till 12 baletter.
Översatt är här volymen Dansens teori och praktik, två
libretton samt en korrespondens med Voltaire. Register över namn och illustrationer.
348Krüger, ManfredJ. G. Noverre und das "Ballett d'action"; Jean- Georges Noverre und sein Einfluß auf die
Ballettgestaltung
Emsdetten (Westf.)1963Tre huvuddelar: 1. Om N:s Lettres, 2. Om N:s baletter (libretton), 3. Om N:s efterföljare (Viganò, Blasis, Gautier, Perrot, Petipa, Paul Taglioni och Fokin). Bibliografi och bilddel med 113 illustrationer.
349Tugal, PierreJean-Georges Noverre; Der grosse Reformator des BallettsBerlin1959Indelning: Drygt hundra sidor om Noverre, därefter drygt 40 sidor urval av Lessings översättning (1769), bibliografi, övers. av N:s libretto om Jason och Medea, samt utmärkt,
kommenterat namnregister. 29 illustrationer.
350Bobé, LouisIda Brun grevinde
Bombelles
Köpenhamn1932IB (1792-1857) blev särskilt känd för sina "attityder", som
hon utvecklade till små baletter. Huvuddel: över hundra sidors text utan kapitelrubriker. Därefter dikter skrivna till
IB:s ära. Notapparat, illustrationsförteckning. Ett fyrtiotal
sådana, i sht fem teckningar av IB i olika attityder.
351Christiansen, Svend (Red.)Teatervidenskabelige studier IKöpenhamn1969Antologi med i sht uppsatsen "Retorik og skuespilkunst" (20
s.) av red. Fyra illustrationer (en med 30 teckningar ur Austins "Chironomia" 1806), notapparat.
352Gram Holmström, KirstenMonodrama, attitudes, tableaux vivants; Studies on some trends of theatrical fashion 1770-
1815
Stockholm1967Avhandling med notapparat, bibliografi, register och illustrationsförteckning (80 ill.). Bl. a. om "shawl dance", s. 140 ff.
353Marash, J. G.Mime in Class and TheatreLondon mm1950Inriktad på att hitta ämnen för mimisk framställning för barn och ungdomar. Teckningar och några fotografier. Citat: There is no more fruitful source of subject matter for mime
than our Bible (s. 47).
354Mawer, IreneThe Art of Mime; Its
history and Technique in Education and the Theatre
London1955Tre huvuddelar: Historia, Teknik och "Mime in Education". 22 sidor illustrationer i separat del.
Första tryckn. 1932.
355Morris, Desmond, Collett, Peter, Maarsh, Peter och O'Shaughnessy,
Marie
Gestures, their origin and distributionNew York1979Indelning i "Twenty Key Gestures" som studerats på fyrtio platser i Europa (inkl. Turkiet). Därefter några generella begrepp som Gesture Concepts och Gesture Confusions. Ss. 272-73 en tabell som visar hur många av 30 tillfrågade på varje plats som rapporterat att en gest haft specifik innebörd. Alla kartor, diagram och "histogram" utgår från
denna tabell. Omfattande bibliografi. Register.
356Pickersgill, GertrudePractical MimingLondon1947Drygt 30 illustrationer. Ett långt, kommenterat förslag till en mim (parallellt med att en person läser en text!) slutar: "The Mime may be ended with a tableau, or a procession, or a
country dance." Register.
357Dybbroe, MariannePantomimeteatret og dets publikumKongerslev1978Tre delar: historisk sammanfattning, Pantomimteaterns verksamhet "i nutid" och publikundersökning
358Engberg, HaraldPantomimeteatretu.o.u.å.Trevlig välillustrerad bok om pantomimteatern i Köpenhamn och om mimens tidigare historia. Av dansintresse: ill. på s. 67 med ett dansande par på dubbla linor och på s. 101 med den omtyckte Volkersen som Pjerrot i en "Amager-riil". Register. Lös inlaga: Urklipp från (oidentifierad) dagstidning 9 juni 1981: Artikel av AF om
Pantomimeteatret.
359Krogh, TorbenStudier over harlekinaden paa den danske skuepladsKöpenhamn mm1931Över 90 s. text. Ingen kapitelindelning, inget register.Elva illustrationer, notapparat. Tyvärr inget register. Obs!
Omslagsidan lös!
Lös inlaga: Mkt intressant brev från Kjeld Stilling med upplysn. att det faktiskt finns ett bevarat sceniskt verk ("Spejlet") av den förste store balettkompositören Claus Schall! KS:s "stammoder" var solodansös på Det kgl. teater på Galeottis tid. Många fakta i brevet (bl. a. om anteckningar av ett barnbarn på 1890-talet!), dessutom en anekdot från hennes benefis. Anm av AF: brevet besvarat.
360Niklaus, ThelmaHarlequin Phoenix or The Rise and Fall of a Bergamask RogueLondon1956Tre huvuddelar: Harlekinfiguren i Italien, Frankrike resp. Italien. I bilagor bl. a. scenarier och tidiga pantomimböcker (över 50 sidor - intressant!). 35 illustrationer med
förteckning. Bibliografi, register.
361ABallet Performance on the
Occasion of the Annual Conference of the ISMA 1958. Glimpses of Four Generations of Ballet, with soloists and children of the Royal Danich Ballet
Köpenhamn1958Program för engångsföreställning på Mercur Teatret i
Köpenhamn 19 maj 1958. Artikeln Glimpses of Four Periods of Ballet av Svend Kragh-Jacobsen. Dedikation ("med en kyss")0 till E-M von Rosen av författaren.
362ATivoli and Georg
Carstensen
u.o.u.å.Anonymt, 30-sidigt häfte med följande rubriker: Georg
Carstensen (var den som ledde öppnandet av Tivoli 1843),Music in Tivoli, The Pantomime Theatre, Motley Tivoli och
Tivoli today. Förteckning över de 23 illustrationerna.
363Christensen, Anne MiddelboeHvor danser den kongelige ballet hen? Interview med danserne om Bournonville- traditionen; DebatbogKöpenhamn2002Faktasamling och citatmosaik efter intervjuer 2001-02 med 56 tidigare (bl. a. EMvR) och vid samtalen anställda på Det Kongelige Teater. Citaten presenteras ämnesvis i tidsföljd efter de intervjuades födelseår, från 1920-talet till 80-talet. Boken är en del av forskningsprojektet "Bournonville- smaragden". English summary fr. s. 213. Rubrik (217): "A burning issue: Can Bournonville be saved?"
K: Gedigen, värdefull intervjubok där många får komma till tals. Många ofta beska förklaringar till att Bournonville-
traditionen sviktat.
364Fog, DanThe Royal Danish Ballet
1760-1958 and August Bournonville; A Chronological Catalogue of the Ballets and Ballet- Divertissments performed at the Royal Theatre of Copenhagen and A Catalogue of August Bournonville's Works with a Musical Bibliography
Köpenhamn1961D.F. anger i sitt förord bl. a. att fakta från tiden före 1775
varit svåra att finna, och att han betraktar denna förteckning som en preliminär katalog. Indelning: 1. Tiden före Bournonville (1760-1829) 2. Bournonville (1829-77) 3.
Dennes samtida (1829-77) 4. Efter Bournonville (1878-1958). Bilaga: Harlekinpantomimen. Register, bibliografi, danska musikförläggare, danska musiktidskrifter. Maskinskriven förteckning med 11 sidor illustrationer. Ett pionjärarbete. 2 ex, det bundna med dedikation från förf och lös omslagssida.
365Hansen, Eva
Hemmer
Grevinde Danner I:
Danserinden
Köpenhamn?1971Huvudpersonen i boken (i en trilogi) är Louise Rasmussen
(1815-74), som började vid Den Kongelige Teaters balettskole 1826. 1850 gifte hon sig med kungen, Fredrik VII (1808-63), vilket väckte stort allmänt missnöje: man tyckte att han gift sig under sitt stånd. Hon utnämndes till grevinna Danner, och det bestämdes att hennes barn inte skulle få arvsrätt till danska kronan.
K: Osäkert i vilken grad detta är en skönlitterär skildring. Förf. är enl. baksidestexten "den første kvinde, der har
studeret og skrevet om Louise Rasmussen".
366Kragh-Jacobsen, Svend20 solodansere fra den kongelige danske balletu.o.u.å.Korta biografier, roller och andra fakta. 40 fotografier. Dedikation från förf. till EMvR och AF.
367Kragh-Jacobsen, SvendBalletten 1945-521953Ca 100 sidor. 12 bildsidor. Register. I serien Dansk kultur sedan 1945. Dedikation från förf. till AF. Register. Lös bilaga: Notis (ofullständig) från dagstidn. Information 7
april 1956 om "Stor uro i Den kgl ballet".
368Kragh-Jacobsen,
Svend
The Royal Danish BalletLondon
mm
1955Ca 75 sidor inkl. fotografier. Register.
369Kragh-Jacobsen, SvendStemninger bag den kongelige sceneKöpenhamn1968Drygt 30 sidor, med teckningar av Torben Galle Jensen. Dedikation från förf. till EMvR och AF.
370Neiiendam, RobertUngdom och galskab. Prinsesse Charlotte Frederikke og Edouard du Puy.Köpenhamn1923Skildring som "vilar på samtida, historiska källor". Enligt inledningen var du Puy (ca 1771 - 1822) en kompositör av blivande högt värde, en gudabenådad sångare och en violionist, "den förste och siste av sin art i (den kungliga danska) teaterns historia". Prinsessan får inte samma smickrande beskrivning. Källhänvisningar och
namnregister. Några illustrationer.
371Nyström, EilerOffentlige forlystelser i
Frederik den sjettes tid; Casorti og forstadsteatrerne
Köpenhamn1910Fredrik VI (1768 - 1839, kung av Danmark 1808-39).
Huvuddelar handlar om Casorti, familjen Price och Pettolettis teater. Notapparat, Price-familjens genealogi och förteckning över illustrationerna (29 st.). Intressant förteckning ss. 39-40: Casortis pantomimer på Hovteatern 1801-02.
372Nyström, EilerOffentlige forlystelser i Frederik den sjettes tid; kildeforlystelser i
Dyrehaven m. m.
Köpenhamn1913Indelad i sex kapitel. Intressant är "Offentligt maskebal" s. 196 ff. Notapparat, förteckning över illustrationerna (24 st.), register till båda volymerna. Mycket ovanligt för denna tid
med så noggrann notapparat.
373Skjerk, JörgenH. C. Andersen "Amors
og Dikterens Luner" og "Sangerinden". Ti hidtil utrykte dramatiske
arbejder tydet og
kommenteret
Aarhus1987I den första texten har Andersen inte författat alla rader,
bara omkring 100. Hans idé var att verket kunde uppföras i ett program efter Galeottis "Amors och Balletmesterens Luner". "Sangerinden" författades på begäran av sångerskan
C. E. Simonsen, som också framförde stycket.
374Barnes, CliveBallet in Britain since the WarLondon1953Även om gästande balettensembler. Tio kapitel. De två sista heter Present Tendencies in Ballet resp. Ballet and the
Future. Inget bildmaterial, inget register.
375Beaumont, Cyril
W.
The Sadler's Wells Ballet;
A detailed Account of Works in the Permanent Repertory with Critical Notes
London1947Sex kapitel: Baletter från tiden före Fokin, Fokin, de Valois,
Ashton, Helpmann resp. Andree Howard. Förteckning äver de 49 fotografierna. Beskrivning av handlingen i baletterna plus bedömning. Andra, reviderade uppl (första 1946).
376Bradley, LionelSixteen Years of Ballet Rambert (1930-46)London1946Bilderbok med många fakta, bedömningar av koreografer och flera register.
377Brinson, Peter (red.)The Ballet in Britain; eight Oxford LecturesLondon mm1962Åtta texter av sex författare. Förteckning över de 21 illustrationerna, kort bibliografi, kommentarer till ill. och
register
378Clarke, MaryClassics of the Royal BalletLondon1978Bilderbok med fotografier av Jesse Davis på sex klassiska baletter.
379Clarke, MaryThe Sadler's Wells Ballet; A History and an AppreciationLondon1955Den uppbyggliga historien om hur en stark dam, Ninette de Valois (1898-2001) gradvis lyckades bygga upp den engelska baletten från små omständighetger 1926. Boken utgavs året innan ensemblen utnämndes till Royal Ballet. 55 illustrationer i förteckning, verkförteckning, bibliografi,
register.
380Emmerson, George S.Rantin' Pipe and Trembling String; A History of Scottish Dance
Music
London1971Första boken om skotsk dansmusik. Kapitelrubriker med många underavdelningar. Förteckningar över 35 illustrationer och 104 musikexempel i texten, notapparat,
förteckning över manuskript, utförlig bibliografi, register.K: Visar alla tecken på att vara ett gediget arbete.
381Fisher, HughBallerinas of Sadler's WellsLondon1956Tolv ballerinor presenteras med fotografier och korta texter. Ny utökad upplaga, första 1954.
382Guest, IvorVictorian Ballet-Girl; The
Tragic Story of Clara Webster
London1957Om en stackars dansös som avled 1844 när hennes kostym
tagit eld under en föreställning. Rollförteckning, bibliografi, register.
383Hall, FernauBalletLondon1947Drygt 70 sidor i serien "New Developments". Inga illustrationer, inget register.
384Hall, FernauModern English Ballet; An InterpretationLondon mmu.å.Den fine skribenten FH (1915-88) har indelat sin bok i två huvuddelar: 1. Internationell bakgrund och 2. English Ballet (över 200 sidor). 31 sidor illustrationer. Kronologi över engelska baletter, register.
K: Kronologin slutar 1948, så boken torde vara tryckt något
därefter.
385Hart, JohnBallet & Camera; Sadler's
Wells Dancers Behind and On Stage
London1956Fotobok med korta bildtexter. JH var dansör med Sadler's
Wells. När fotona togs var han "Maître de ballet". Han hade arbetat med och kände mycket väl dem han fotograferade.
386Hart, JohnThe Royal Ballet in performance at Covent
Garden
London1958Fotobok (JH fotograf) med inledningar om de respektive baletterna.
387Haskell, Arnold, Carter, Mark Bonham och Wood, Michael
(redd.)
Gala PerformanceLondon1955Först och främst en bilderbok med texter av sju olika författare, bl. a. Sacheverell Sitwell (vacker och känslosam inledning). Repertoar 1939-55 (ss 202-42). Register.
388Haskell, Arnold,
Powell, Dilys, Myers, Rollo och Ironside, Robin
Since 1939; Ballet, Films,
Music, Paiting
London1948Kapitlet om balett (s. 12-55) skrivet av Haskell. 16
illustrationer i förteckning. Register, bibliografi.
389Haskell, ArnoldBallet since 1939London
mm
1946Originalet till ovanstående antologi.
390Lester, Susan (red.)Ballet here and nowLondon1961Intressant upplägg: Tre kritiker (Clive Barnes, A. V. Coton och Frank Jackson) resonerar över två frågor: 1. den engelska balettens snabba framväxt. 2. dåvarande allmäntillstånd i engelsk balett. (Cotons rubrik till del 2 heter "What went wrong? Han ger fyra svar om Royal Ballet 1958.) Mellan dessa avsnitt utbyter kritikerna synpunkter i
ett "forum". 23 illustrationer i förteckning. Register.
391Manchester, P. W.Vic-Wells: A Ballet ProgressLondon1947Drygt hundra sidor text + 24 sidor fotografier (förteckning). Inget register.
392Money, KeithThe Art of the Royal Ballet seen by Keith Money.u.o.u.å.Härlig fotobok på över 250 sidor bilder, med kortare texter. KM är fotografen.
393Swinson, CyrilLondon's Festival BalletLondon195832-sidig bok med många fotografier.
394Swinson, CyrilRowena Jackson and Philip ChatfieldLondon195832-sidig bok med många fotografier.
395Swinson, CyrilSix Dancers of Sadler's WellsLondon195632-sidig bok med många fotografier. Bland de sex: Alexander Grant.
396Swinson, CyrilThe Royal Ballet to-dayLondon195832-sidig bok med 97 fotografier.
397Turner, W. J.English BalletLondon194448-sidig bok med 30 illustrationer.
398de Valois, NinetteThe Vic-Wells BalletLondon193824 sidors inledning av Ninette de Valois (1898-2001) till 55 "Camera Studies" av Gordon Anthony.
399Walker, Kathrine Sorley, och
Woodcock, Sarah C.
The Royal Ballet; A Picture HistoryNew York1981Fotobok utgiven efter Royal Ballets 50-årsjubileum.
400White, FranklinSadler's Wells Ballet Goes AbroadLondon1951Om balettens USA- och Canadaturné 1950-51. Skriven inifrån: Både FW och fotografen Bryan Ashbridge var dansare i baletten. 136 foton i förteckning, repertoar för
turnén och karta. Inget register.
401A(Programbok Parisoperan säsongen 2001-02)Paris2002Program: "Soirée Stravinski; Douglas Dunn / George Balanchine / Pina Bausch. 20 sidor var (med foton och verkbeskrivning) om Dunn och Balanchine, 30 om Bausch. Allt på franska utom inledningen: Att läsa före föreställningen", som dessutom står på engelska och tyska. K: Mycket välgjorda, informativa program att ställa i
bokhyllan (ordentlig rygg).
402Detaille,
Georges, och Mulys, Gérard
Les ballets de Monte-
Carlo 1911-1944
Paris1954Förf. har indelat ensemblerna på följande sätt: 1. Diaghilevs
"Ballets Russes" 1911-14, 2. Diaghilevs "Ballets Russes" och "B. R. de Monte-Carlo" 1920-29, 3. de Basils och René Blums "B. R. de Monte-Carlo" 1932-35, 4. Blums "Ballets de Monte- Carlo" 1936-39, 5. Marcel Sablons "Nouveaux Ballets de Monte-Carlo" från 1942. [Obs! Då är inte medräknad den balett som verkade huvudsakligen i USA under namnet "Ballet Russe de Monte Carlo", 1938-1962, ledd av bl. a.
Massine. Se J. Andersons bok under rubriken USA]
Varje ensemble får en introduktion och varje verk ett uppslag (ibland med extra foton). Stort format. Förteckning över balettverken.
K: Flera förargliga dubbeltryck på ss. 161-76. Den inklistrade färgbilden mellan ss. 184 och 185 (Le Coq d'or) saknas. Några oklarheter om den "amerikanska"
ensemblens tillkomst.
403Guest, IvorThe Ballet of the Second Empire, 1847-1858London1955Första (med nedanstående) resultatet av IG:s (f. 1920) långa, gedigna danshistoriska forskning. Förteckningar på chefer,
främsta dansare och repertoar på Parisoperan. 65
illustrationer. Register.
404Guest, IvorThe Ballet of the Second Empire, 1858-1870London1953(Se även ovan.) Förteckningar på chefer, främsta dansare, balett repertoar och dansdivertissements på Parisoperan samt "dansaktiviteter" på andra Paristeatrar 1847-70. 77
illustrationer. Register
405(Lavallière)Ballets, opera et autres
ouvrages lyriques par ordre chronologique depuis leur origine; avec une table alphabetique des ouvrages et des auteurs
Paris1760Le duc Louis-César de La-Beaume-le-Bland Lavalliére
(1708-80), stor bibliofil, lär ha ägt ett av Frankrikes största och mest värdefulla bibliotek. Storartad kronologisk förteckning av "baletter, operor, maskerader, entréer och karuseller 1548-1673". Dessutom kronol. förteckn. över "lyriska poeter" och kompositörer. Omfattande register.
406Lido, SergePhotographies de Serge
Lido; Le Grand livre de la Danse; 45 ans de ballet à Paris
Paris1985SL (1906-84) betraktas som en av 1900-talets största
dansfotografer. Utgav många fotoböcker. Här en vacker, med förord av Jean Cocteau. Bildtexter på slutet.
407Michaut, PierreLe ballet contemporain 1929-1950Paris1950375 sidor om perioden med tonvikt på Frankrike. 129 illustrationer. Register tyvärr enbart över verk.
K: En fransk klassiker.
408Priddin, DeirdreThe Art of the Dance in French Literature from Théophile Gautier to Paul
Valéry
London1952Tes (s. 163-64): Det är enbart när Parisoperans balett varit som bäst som franska författare betraktat dansen som ett medium värt seriöst intresse. 17 illustrationer. Bibliografi,
register.
409Schmidt, Dieter E.Chanson de Paris oder Die Stadt des NachtlebensBerlin1961Främst om sångare, men också dansbilder bland de 51.
410Vaillat, LéandreBallet de l'Opéra de Paris (Ballets dans les opéras - nouveaux ballets)Paris1947På ss. 14-126 om dans i valda operor från barocken och framåt. Ss. 127-84 om nya baletter 1943-44. Förteckning över operor och baletter. Mängder av teckningar av J-C Duval,
med bildtexter i separat bildregister (s. 187).
411Valéry, PaulRegards sur le monde actuelParis1933Hänvisningar med blyerts till särskilt intressanta sidor.
412Walker, Kathrine Sorleyde Basil's Ballets RussesLondon mm1982Förf. använder namnet för perioden 1931-52. Namnen på och förhållandena mellan olika mer eller mindre ryska balettensembler var under perioden komplicerad. Hon presenterar en lång lista på ss. X-XII. 46 foton. Flera
utförliga register.
413ALes problèmes du
developpement de ballet soviétique
Moskvau. å.Maskinskriven antologi med tre bidrag:
1. V. Vanslov: La voie parcourue par le ballet du Bolchoi (börjar 1673/75) 2. E. Souritz: À l'aube du ballet soviétique; Cassian Goleizovski et Théodor Lopoukhov, deux chorégraphes des années 1920) 3. N. Tchernova: Nouvelle génération de chorégraphie.
K: Senaste årtalet nämnt i den sistnämnda artikel är 1980.
Därmed en terminus post quem.
414ABolshoi's young dancersMoskva1975Över trehundra sidor fotografier och korta texter om tio
unga dansare: Vasiljev, Maximova, M. Lavrovsky, Bessmertnova m. fl.
415ALes ballets du Grand Théâtre de MoscouParis1958Fotobok med texter, först en allmän inledning, sedan fr. s. 54 indelning på enskilda verk, med bl. a. innehållsredogörelse. På de sista sidorna, 92-93, några fakta
om nio valda dansare.
416ATheatres in the U.S.S.R.Moskvau.å.Korta fakta om 68 teatrar i 22 städer i Sovjetunionen - även
många av unionsrepublikerna. 20 av teatrarna har ordet balett i sina namn, och då tillkommer ändå flera teatrar isht i Moskva.
417Bellew, HélèneBallet in Moscow TodayLondon1956Inledning på ca 20 sidor med personliga kommentarer om
många dansare - fantastiska lovord om A. Lapauri. Därefter ca 180 sidor beskrivningar an handlingsinnehållet i 15
baletter, med många foton. Inget register.
418Bocharnikova,Y. och Gabovich,
M.
Ballet School of the Bolshoi TheatreMoskvau.å.Tydligen den första bok som skrevs om skolan. Många foton. Inget register.
419Bonnat, YvesBallets de Moscou par la truope du théâtre lyrique national Stanislavski et Nemirovitch-DantjenkoParis1956Tio sidors inledning, därefter foton ur baletterna Les joyeuses commères de Windsor, Esmeralda och Svansjön, Korta handlingssammanfattningar i början. Ingen paginering - men inga bildtexter!! På näst sista sidan en förteckning av de dansare som medverkade i Paris 1956 vid det första gästspelet i västvärlden. Lös bilaga: Artikel från Moscow News 1985 om koreografen vid teatern, Dmitrij
Bryantsev.
420Chizhova, A."Beryozka" Dance Company; Russian Folk Dance Company Directed by Nadezhda Nadezhdina (Nadezjdina)Moskvau.å.Fotobok med kortare texter. NN (1908-79) dansade på Bolsjojteatern 1925-34, men hennes stora insats var skapandet (1948) av dansgruppen Berjozka [Den lilla björken]. Där skapade hon en egen dansstil i en kombination av scendans och rysk folkdans. Tilldelades 1966 hederstiteln Folkartist av Sovjetunionen.
421Despois, PaulineLa vie d'une ballerine à Saint-Petersbourg vers
1870
Paris1983Färgglada teckningar. Trol. avsedd för ungdom.
422Frangopulo, MariettaLeningrader BallettBerlin1969Knappt fyrtiosidig artikel av MF, därefter en fotodel på 100 sidor (Fotograf: Teja-Knut Temke). Förteckning över urval balettpremiärer i kronologisk ordning (fr.o.m. Giselle 1842), medlemmarna i baletten säsongen 1965-66 (164 dansare) och säsongens repertoar. Därefter bildtexterna i utvikningsbilagor. Lös inlaga: AF:s passerkort till
Kirovteatern.
423Ilupina, Anna och Lutskaya, YelenaMoiseyev's Dance CompanyMoskva1966Efter inledning på engelska och ryska (36 sidor) följer bildavdelningen (opaginerad, foton av Jevgenij Umnov) på ca 75 sidor. Efter foton från skolan är bilderna sorterade
efter titlar som följer i på två sidor i slutet.
424Kleiber, Boris A.Russisk balettOslo1946Både om balett i Ryssland och Sovjetunionen, inklusive glimtar från unionsrepublikerna (i sht Uzbekistan och dansösen Tamara Hanum, i slutet av boken). Dessutom om Djaghilevs ryska balett. Svårt att få överblick, ty det finns varken kapitelindelning, innehållsförteckning eller register.
Stort antal fotografier, ovanliga i sht mot slutet.
425Lifar, SergeHistoire du ballet russe depuis les origines jusqu'a
nos jours
Paris1950Tre huvuddelar: Ursprunget, 1800-talet och 1900-talet. Drygt 50 illustrationer. Register.
426Mooser, R.- AloysOpéras, Intermezzos, ballets, cantates, oratorios joués en Russie durant le
XVIIIe siècle
Basel1964Alfabetisk förteckning. Källförteckning, namnregister. 3e reviderade upplagan.
K: Imponerande arbete.
427Morley, IrisSoviet BalletLondon1945Skriver om det hon sett med egna ögon. Indelning: 1. Den nya ryska baletten 2. Baletterna (med egna synpunkter, inte enbart förklaringar av innehåll) 3. Dansarna 4. Framtiden.. 48 illustrationer i förteckning som delvis skiljer sig från hur
ill. är placerade i boken. Obs! Flera lösa inlagor.
428Sheremetyevska ya, NataliaRediscovery of the Dance; The State Academic Folk Dance Ensemble of the USSR under the direction
of Igor Moiseyev
Moskvau.å.Framför allt en bilderbok. Om Moisejev (1906-2007) på ss. 30-32.
429Slonimsky, YuriThe Bolshoi Ballet; NotesMoskva1960Kapitelindelning: 1. Ur balettens historia 2. Balettrepertoaren 3. "Our Point of View. 173 foton på 124 sidor. Listor på Slonimskijs balettlibretton och på hans böcker och artiklar. Inget register. 2 ex, båda i andra upplagan (skiljer sig mycket från första från 1956, se nedan!), ett med dedikation från förf. till AF 1964.
430Slonimsky, YuryThe Bolshoi Theatre BalletMoskva1956Två huvuddelar: ! Ur balettens historia 2. Balettrepertoaren. Många tidstypiska foton. Inga register. (Första uppl. t.
ovanstående bok.)
431Slonimsky, Juri and othersThe Soviet BalletNew York1947Antologi med 22 artiklar (på över 170 sidor), 12 av dem om
dansare, men också tre artiklar om folklig dans. Över hundra sidor fotografier.
432Souritz, ElizabethSoviet Choreographers in the 1920sLondon1990Pionjärarbete om det spännande 1920-talet, när allt ännu tycktes möjligt inom scendansen. Diskussionerna och motsättningarna var hårda. 60 sidor om Golejzovskij, 60 om Lopuchov. 94 delvis unika fotografier.
K: Ett ryskt storverk om en tid som tidigare ansetts
problematisk att behandla.
433Ulanova, GalinaBallets soviétiquesParis1954Inledande artikel på ca 40 sidor inklusive många foton. Fr.
o. m. s. 43 20 sidor redogörelser för innehållet i baletter, också med många foton. 2 ex, ett av dem med dedikation till EMvR på danska från okänd (svårläst).
K: Möjligen tryckt till det gästspel i Paris 1954 av Kirovbaletten som blev inställt av politiska skäl.
434Wiley, Roland JohnA Century of Russian Ballet; Documents and [Eyewitness] Accounts
1810-1910
Oxford1990Texter valda och översatta av RJW. Från Didelot till Diaghilev och Benois. Över 400 sidor, 19 fotografier.
435Alexandrova, VeraFemina sumStockholm1944Diktbok.
436Alexandrova, VeraSandal och sidenskoStockholm1949Inbunden under titeln Memoirer I.
K: Osäkert om det verkligen är fråga om memoarer.
437Alexandrova, VeraTräduvor i parkenStockholm1950Inbunden under titeln Memoirer II.
K: Osäkert om det verkligen är fråga om memoarer.
438Enquist, BorisDansens villkorStockholm1983Antologi med 17 artiklar och översikten Statligt stöd till dans. Fotografier.
439Hagman, Bertil (red.)Kungliga Teaterns balett The Royal Swedish BalletStockholm1983Sammanfattande text av Anna Greta Ståhle. Repertoarpresentation, fotografier. Lösa inlagor: Texten i översättning till tyska (2 ex), engelska (1 ex) och franska (2 ex). Ett blad med uppgifter om Kungl. teaterns balett
1984/85.
440Henke, Jerker
(red.)
Svenska folkdansens
vänner till dess 20- årsjubileum 24/10 1943
Stockholm1943Antologi med 20 artiklar. Fotografier. EMvR:s
namnteckning och vissa understrykningar i texten med (förmodl.) samma penna.
441Lundgren, Pia (red.)Göteborgsbaletten The Gothenburg Ballet 1976-
1986
Göteborgu.å.Sammanfattande text av Horace Engdahl. Fotografier, presentation av dansare och personal, repertoaröversikt.
442(de Maré, Rolf)Rolf de Marés svenska balettStockholm1947Översiktsartiklar av P. Tugal och RdM, Historik med noggrann genomgång av Svenska Balettens repertoar, vidare om turnéer, musik, scenografi och Jean Börlin, efterskrift, medlemsförteckning, tablå över antal föreställningar, resroute, bildregister. Översatt från franska
och bearbetad av Bengt Häger.
443Norlind, TobiasDansens historia Med särskild hänsyn till Dansen i SverigeStockholm1941Fyra huvudkapitel: 1. Äldre tid, 2. Renässans och barock, 3. Rococo och romantik, 4. Nutid. Notapparat, Danstermer, Svenska folkdanser, Register. 70 illustrationer.
Främre omslaget har lossnat.
K: Ovanligt vid denna tid med så pass utförlig notapparat.
444Palmqvist, Bertil, von Rosen, Elsa Marianne och
Fridericia, Allan
MalmöbalettenMalmö1985Hittils enda boken om Malmöbaletten. Välillustrerad. Inget register. (2 exemplar: ett står därför på hylla V:1, EoA.)
445Rootzén, KajsaDen svenska baletten; Från Stiernhielm till Brita
Appelgren
Stockholm1945Välillustrerad översikt. Register. Anteckning: "Tillhör Björn Holmgren 45".
446Selling, Gösta;
Johansson,Gotthard och 3
Axel-Nilsson,
Göran (redd.)
Si Ulla dansar; En
bilderbok om Bellmans Stockholm
Stockholm1945Illustrationer på nästan varje sida. Inget register.
447Skeaping, Mary
och Ståhle, Anna Greta
Balett på StockholmsoperanStockholm1979Rikt illustrerad framställning med person- och verkregister.
448Stråhle-Creutz, RutBalettflickan dansar och lerStockholm1933Förf. var enl. företalet vittne till livet bakom kulisserna under ett tvåårigt engagemang vid Operans balettensemble. Tillägnad "Minnet av mina sju döda kamrater". Boken placerades i Biblioteksbladet 1934 under rubriken
Biografier.
449Amberg, GeorgeBallet in America; The Emergence of an American ArtNew York1949Sammanfattning av dansens historia i Amerika, från John Durang (1768-1822) via Pavlova, Mordkin, Diaghilev, olika Ballets russes, Kirstein, (sedermera American) Ballet Theatre
m. m. Kronologi, ensemblers repertoar, register. 28 sidor
fotografier.
450Anderson, JackThe One and Only: The Ballet Russe de Monte CarloLondon1981Förhållandena mellan de olika ensembler som hade orden Ballets Russes i sina namn var inte alltid lätt att skilja åt. JA skriver om den ensemble som startades 1938 av S.J. Denham och Massine. Den turnerade framför allt i Amerika och lades ner 1962. Flera värdefulla förteckningar: över dansare och repertoar säsong för säsong (s. 279-305), bibliografi och
register.
451Chujoy, AnatoleThe New York City BalletNew York1953Ensemblens historia 1933-52. Kronologisk förteckning över baletter, register. 32 sidor fotografier. Löst liggande: AF:s
recension av boken.
452Kirstein, LincolnThirty Years; The New York City BalletLondon1979Kronologisk, mycket läsvärd redogörelse för ensemblens historia (och längre tillbaka: boken börjar med ett teaterbesök när LK (1907-96) var sex år gammal). Andra
upplagan, utökad med åren 1973-78. Förteckning över premiärer, register. Inga fotografier - de fanns i första.
453de Rothschild, B.La danse artistique aux USA; Tendances
modernes
Paris1949Indelning i kapitel med många underrubriker. "Engelska källhänvisningar", bibliografi, register. 32 fotografier i stort
format.
454Siegel, Marcia B.The Shapes of Change; Images of American DanceBoston1979Bl. a. analyser av över fyrtio verk från Doris Humphrey och framåt. Kronologi, notapparat, bibliografi och register. 53 illustrationer.
K: Visar alla tecken på att vara gedigen.
455AFolk-Musik-Dans i nordisk konstStockholm1990Antologi med 18 bidrag. Mycket välillustrerad. Inget register.
456ATekster til den færøske folkevise-dansKöpenhamn1927Tre sidors inledning om den färöiska dansen. 13 texter, några med inledning. 4 illustrationer.
457Borrull, TriniLa danza espanolaBarcelona1982Tre huvuddelar: Historisk resumé, uppdelad på nio
provinser, Danssteg (75 sidor) resp. Koreografier. Några foton och många teckningar. Hälsning från förf.
458Duggan, Anne
Schley; Schlottman, Jeanette och Rutledge, Abbie
Folk Dances of European
Countries
New York1948Efter fyllig introduktion följer tre huvuddelar: 1. Schweiz
och Tyskland, 2. Ryssland och Östeuropa; 3. Frankrike. Noggranna dansbeskrivningar med teckningar, musiknoter, bibliografi. I serien "The Folk Dance Library".
459Duggan, Anne Schley; Schlottman, Jeanette och
Rutledge, Abbie
Folk Dances of ScandinaviaNew York1948Efter fyllig introduktion noggranna dansbeskrivningar med teckningar, musiknoter, bibliografi. I serien "The Folk Dance Library".
460Duggan, Anne
Schley; Schlottman, Jeanette och
Rutledge, Abbie
Folk Dances of the British
Isles
New York1948Efter fyllig introduktion noggranna dansbeskrivningar med
teckningar, musiknoter, bibliografi. I serien "The Folk Dance Library".
461Duggan, Anne Schley; Schlottman, Jeanette och
Rutledge, Abbie
Folk Dances of the United States and MexicoNew York1948Efter fyllig introduktion noggranna dansbeskrivningar med teckningar, musiknoter, bibliografi. I serien "The Folk Dance Library".
462Duggan, Anne
Schley; Schlottman, Jeanette och Rutledge, Abbie
The Teaching of Folk
Dance
New York1948Intressanta rubriker som Objectives for, Methods in och
Evaluation of "the Teaching of Folk Dance". Teckningar, bibliografi. I serien "The Folk Dance Library". Här finns också ett register med alla danserna i serien. (Serien är komplett.)
463Flury, LázaroDanzas folkloricas Argentinas; sintesis de su origen y coreografica (Con un apéndice de danzas
indígenas inéditas)
Buenos Aires1947Man skiljer på Danzas nativas och Danzas indigenas. Teckningar. Litet format.
464Goldschmidt,
Aenne
Handbuch des deutschen
Volkstanzes; Textband, Bildband, Notenband
Berlin19811. Textband: Systematische Darstellung der
gebräuchlichsten deutschen Volkstänze. Många notexempel och några teckningar. Bibliografi, källhänvisningar, register.
2. Bildband: Fotografier, teckningar, register.
3. Notenband: Inledning av Kurt Petermann (med notapparat); (musik)noter. I kassett.
K: Visar alla tecken på att vara ett gediget verk.
465Kleinschmidt, Elfriede och Ret,
Brigitte
Übungsfolgen zur VolkstanztechnikLeipzigu.å.Noggrant förklarade rörelseövningar, med fotografier.
466Oetke, HerbertDer deutsche Volkstanz;
Band 1 och Band 2.
Berlin1982Tillägg till rubriken: Mit einer Auswahlbibliographie und
einem Notenanhang von Dr. Kurt Petermann.
Band 1: Omfångsrik genomgång av ämnet med indelning i danstyper (som t. ex. Vapen-, par, hantverks- och bröllopsdanser). Över 60 sidor källhänvisningar; Register och förteckning över förf:s skrifter och föredrag.
Band 2: Folkdansmelodier (med texter) och mycket omfattande avdelning "Litteratur om folkdans". Register. I
kassett.
K: Verket visar alla tecken på att vara ett gediget verk.
467Popescu-Judet, Gh.Jocuri populare rominestiBukarest1959Mycket noggranna beskrivningar, med stegförklaringar och golvmönster, och med teckningar och musik, till elva rumänska folkdanser.
K: ordet jocuri verkar inte finnas i nätets rumänska lexika.
468Salvén, ErikDances of SwedenLondon194940 sidor med dansbeskrivningar, teckningar, noter och
bibliografi.
469Smedley, Ronald och Tether, JohnLet's Dance - Country Style; A handbook of
simple, traditional dances
London1972Inledning om dansernas historia, om klädsel och musik. Huvuddel: Figurer och "square dances". Även om bl. a.
uppgiften som "caller". Useful addresses m. m.
470Viski, KárolyHungarian DancesLondon mm1937Trevlig bok med mycket berättande text. Notexempel och sångtexter. Intressanta fotografier, många från landsbygden.
.
471Flindt, Vivi och Jürgensen, Knud ArneBournonville Ballet Technique; Fifty enchaînementsLondon1992Ytterligt noggrann genomgång av Bournonvilleskolorna. Slutsatsen är (s. xxviii) att det var Hans Beck (1861-1952) som i grund förändrade öveningbarna och sammansatte dem till en uppläggning för sex veckodagar. Det är 50 av dennes övningar som här redovisas i detalj. 18 illustrationer. Bibliografi, register.
472Hutchinson, AnnFanny Elssler's CachuchaLondon1981Författarinnan har transkriberat till Labanotation en uppteckning dansmästaren F. A. Zorn gjort, i ett eget notationssystem, av den solodans Fanny Elssler uppträdde i under femton år (1836-51). Utförliga kommentarer om
dansen, transkriberingen och Zorn .
473Jürgensen, Knud
Arne
The Bournonville
Heritage; A choreographic record 1829-1875; 24 unknown dances in
Labanotation
London1990Huvuddel: Complete Dances, Solo Variations and Excerpts.
Käll- och illustrationsförteckning, bibliografi och register.
474Jürgensen, Knud ArneThe Bournonville Ballets: A Photographic Record 1844-1933London1987478 fotografier sorterade i bokstavsordning efter titlar på baletter (29 st) och operor (4 st.). I illustrationsförteckningen anges för varje foto 1: fotograf, 2: årtal, 3: motiv och 4: det arkiv/den samling där fotot befann sig vid efterforskningarna. Register. Fyra bilagor: 1: Inklistrat en artikel av KAJ från 1989 med titeln "Bournonville annno 2000?" 2: Förteckning (trol. av AF) om felaktigheter i boken 3: Maskinskriven cv för KAJ, 4: 3 spellistor för Det
Kongelige Teater 1990.
475ATheatre Research Studies IIKöpenhamn1972Antologi med sex bidrag om August Bournonville:
1. Kragh-Jacobsen, S: A. B. - Who and What?
2. Ascengreen, E: Bournonville, Biedermeier and French Romanticism
3. A.F: Bournonvilles Ballet "Napoli"
4. Schiørring, N: B. and the Music to his Ballets
5. Bech, V: Bournonville - The Costume
6. Jacobsen, S: Bournonvilles Ballet "Valkyrien". Notapparat, några illustrationer, även i färg.
476AMusic for the Monday SchoolIrvine (Californi
a)
1976I serien The Bournonville Schools. Coordinated for violin by Ludvig Schmidt (Forgeron). Arranged for the piano by
Holger Nielsen. Edited for dancers by Valerie Sutton.
477AMusic fir the Three Bournonville BarresIrvine1975(I serien The Bournonville Schools.) Coordinated for violin by Ludvig Schmidt (Forgeron). Arranged for the piano by
Holger Nielsen. Edited for dancers by Valerie Sutton.
478AThe Monday SchoolIrvine1976I serien The Bournonville Schools. Underrubrik: Historic Training of The Royal Danish Ballet. Music coordinator
Ludvig Schmidt (Forgeron). Ballet Master: August Bournonville. As taught by Edel Pedersen. Single steps
contributed by Toni Lander & Kirsten Ralov. Researched
and notated by Valerie Sutton.
479AThe Three Bournonville BarresIrvine1975I serien The Bournonville Schools. Underrubrik: Historic Training of The Royal Danish Ballet. Music coordinator Ludvig Schmidt (Forgeron). Ballet Master: August Bournonville. As taught by Edel Pedersen. Researched and
notated by Valerie Sutton.
480Aschengreen, Erik; Hallar, Marianne och Heiner, Jørgen (redd.)Perspektiv på BournonvilleKöpenhamn1980Antologi på över 500 sidor, utgiven till 175-årsminnet av B:s födelse. Den "lægger den viden på bordet, vi i dag har om ... Bournonville". 14 specialister medverkar. Avslutas med "et bidrag til en bibliografi", med litteratur av A.B. och om honom 1805-79 samt om A. B. 1880-79, med register. (Imponerande lista, men kompletterande anteckningar i marginaler). Illustrationsförteckning och register. Lös
inlaga: recension.
481Bournonville, AugustHvad bør Danmark gjøre for sine invalide krigere?Charlottenlund1978AB tog också sitt ansvar som samhällsmedborgare på stort allvar. Detta är en nyutgåva av en liten skrift han utgav 1849, under kriget med Tyskland 1848-50. Flera intressanta anteckningar i marginaler. Inledning av Sven Kragh-
Jacobsen.
482Bournonville, AugustLettres à la maison de son enfance / Breve til
barndomshjemmet I
Köpenhamn196983 brev 1824-30. A. B. skrev på franska till sin far och på danska till sin mor. Tvåspråkig inledning. Redaktörer för
alla tre delarna: Nils Schiørring och Svend Kragh-Jacobsen.
483Bournonville, AugustLettres à la maison de son enfance / Breve til
barndomshjemmet II
Köpenhamn1970Dagbok 1820, skriven på danska. Många anteckningar i marginaler.
484Bournonville,
August
Lettres à la maison de son
enfance / Breve til barndomshjemmet III
Köpenhamn1978Kommentarer och register. Enstaka anteckningar i
marginaler.
485Bournonville,
August
Mit teaterliv; Erindringer
og tidsbilleder, Band 1 och 2.
Köpenhamn1979Utgåva redigerad av Niels Birger Wamberg. I band 1 24
sidor illustrationer, i band 2 28 . I band 2 opusförteckning samt register till båda delarna. Många (kritiska) anteckningar i marginaler, och i sht på allra första sidan i
del 1. Löst liggande: AF:s mycket kritiska recension (i
oidentifierad tidning) för utelämnade passager, hårdhänt
redigering till kronologi, tillägg från andra skrifter än B:s
original. Bl. a. heter det: "man får et misvisende indtryk av
Bournonvilles forhold til musik, til sin samtids kunstnere,
først og fremmest til sine dansere".
486Bournonville, AugustMy Theatre LifeLondon1979Översättning av A.B:s original (utan omstuvningar, jämför NBW:s redigering, ovan). Dock har tolv av hans libretti i del 2 utelämnats. 31 illustrationer. Register.
K: Arbetet tog nästan tio år. Resultatet, 673 sidor, visar alla
tecken på trogenhet mot uppgiften.
487Bournonville,
August
Raad og leveregler fra En
ældre til en yngre Ven
Köpenhamn1989När Johan Ferdinand Hoppe (1815-90) skulle resa till till
Berlin, Wien och Paris för balettstudier, författade hans lärare A.B. "Raad og leveregler fra En ældre til en yngre Ven; August Bournonville til Ferdinand Hoppe (der reiser allene ud i Verden) [Mars 1837]. Resan varade i 16 månader. Åter hemma hälsades Hoppe vid sitt första framträdande med ovationer och utnämndes till solodansare. Redaktör och författare av inledning: Knud Arne Jürgensen.
488Bruhn, Erik och Moore, LillianBournonville and ballet TechniqueLondon196170 sidor, 16 sidor fotografier. Intressant jämförelse mellan Bournonvilles och Cecchettis stilar.
489Christensen, Charlotte; Jørnæs, Bjarne
och Nørlyng, Ole
Billedhuggeren og Balletmesteren; Om Thorvaldsens og
Bournonvilles kunst
Köpenhamn1992Antologi med många illustrationer. De tre författarna har bidragit med var sin artikel. Dessa plus A. B:s Koreografiska trosbekännelse har översatts till engelska.
490Fridericia, AllanBournonvilles listearieSärtryck, obekant varifrån. Sammanfattning av de noggranna listor som fördes över balettens dagliga arbete, tills Bournonville under ett par år var chef för Kungliga Teatern i Stockholm. Därför slutar sammanfattningen med "Valkyrien" 1860. OBS! Förmodligen saknas en sista sida i
artikeln!
491Hallar, Marianne
och Scavenius, Alette (redd.)
BournonvilleanaKöpenhamn1992Antologi med 30 kortare artiklar av danska och internationella specialister (inklusive Drottning Margrethe
II) plus 10 osignerade artiklar om enstaka baletter, samt
register och (kort) bibliografi. Mycket välillustrerad. Utgavs
samma år som den andra Bournonville-festivalen ägde rum
på Det Kongelige Teater.
492Lilliestam, ÅkeBrodersen i SverigeUppsala1991Artikel om Georg Brodersen (1819-1908), balettlärare i 30 år,
även som lärare i sällskapsdans i Skåne. I Personhistorisk tidskrift 1-2 1991.
493Nørlyng, OleTonende folkefantasier - biedermeier og folkevise i August Bournonvilles, Niels W. Gades og Johann Peter Emilius Hartmanns
ballet Et Folkesagn.
u.o.u.å.Särtryck? Ss. 27-67 ur okänt verk. Några illustrationer, mängder av notexempel.
494Neiiendam,
Klaus
Bournonville på scenen
set gennem Edv. Lehmanns streg
Köpenhamn1979Drygt 40 sidor, med analys av de fyra illustrationerna, med
källhänvisningar. Personindex. Lös inlaga: positiv recension av AF.
495Nørlyng, Ole och
Urup, Henning (redd.)
Bournonville; Tradition,
Rekonstruktion
Köpenhamn1989Konferensrapport från ett Bournonville Symposium på
Dansk Dansehistorisk Arkiv 1986, plus ett par nyare forskningsbidrag. 11 artiklar, bl. a. av EMvR om arbetet med Napolis akt 2, och av AF om den dittills största Bournonville-utställningen. Dessutom bl. a. om källmaterialet till arbetet med rekonstruerandet (1893-1979) av Bournonvilles balettlektioner för sex veckodagar.
Illustrationer och notexempel. Några artiklar har fått engelsk sammanfattning, ett par dansk. 2 ex. Lös bilaga i ett ex: urklipp från dansk dagstidning. Ebbe Mørk om att Bournonville dansas så lite på Det Kongelige omkring 1972.
Rubrik: "Kom hjem!"
496Terry, WalterThe King's Ballet Master; A Biography of Denmark's August
Bournonville
New York197980 fotografier. Opusförteckning, om dansfilmerna 1902- 1906, bibliografi och register. Flera anteckningar i marginalen av AF, i sht i början.
497Algeranoff, H.My Years with PavlovaMelbourne mm1956Harcourt Algeranoff (1903-67) var partner åt Pavlova på turnéer i Nordamerika, Europa och Fjärran Östern 1921-30. (Intressant person med ett kringflackande liv; 1957-58 var han balettmästare vid Norska operans balett.) Gladlynt skildring. Obs! "Proof copy", sällsynt, men inget
bildmaterial.
498Siegel, BeatriceAlicia Alonso; The Story of a BallerinaNew York mm1979A. A. (f. 1921) var en av 1900-talets största ballerinor. Med tapperhet och uppfinningsrikedom lyckades hon övervinna svåra problem med synen från tonåren. Hon gjorde kubanska nationalbaletten till en betydande ensemble och gjorde Kuba till ett balettcentrum. I 90-årsåldern är hon fortfarande balettchef. Ca 50 bildsidor, bibliografi och
register.
499Simón, Pedro m
fl
Giselle; gala homenaje;
1943 - 2 de noviembre .
1978; XXXV Aniversario del debut de Alicia Alonso en el personaje de Giselle, en el Metropolitan Opera House de Nueva York
Havanna1978Ss. 19-72 fotografier, före och efter citat från kollegor och
rcensenter. Kronologi över AA:s framträdanden som Giselle.
500Beaumont, CyrilAntonio; Impressions of
the Spanish Dancer
London1952"Den store" Antonio (Antonio Ruiz Soler, 1921-96) var en
virtuos dansör som behärskade ett brett spektrum av spanska och sydamerikanska danser. Han och kusinen Rosario var ett mästerligt par i 25 år. 40-sidig bok med många fotografier.
501Brunelleschi, ElsaAntonio and Spanish DancingLondon1958"Inte en formell biografi över Antonio", mer en serie glimtar ur ett konstnärsliv. 30 bildsidor. Register.
502Näslund, ErikCarina Ari; Ett lysande livStockholm1984Enda biografin om ett liv från små omständigheter till att bli
en av de stora mecenaterna i svenskt dansliv. Många illustrationer. Förteckning över Carina Ari Stiftelsens
medaljörer och stipendiemottagare 1961-84. Register. Löst
liggande: Brev till EMvR från Kerstin Ardelius, sekreterare
på Carina Ari Biblioteket.
503Dominic, Zoë
och Gilbert, John Selwyn
Frederick Ashton; A
Choreographer and His Ballets
London
mm
1971(Sedermera Sir) Frederick Ashton (1904-88), genialisk
koreograf, var bl. a. också chef för Royal Ballet 1963-70, en ensemble han arbetat för sedan 1935. I boken texter om i sht 19 av FA:s baletter, med många citat av kollegor. Några sidor citat ur samtal med FA. Sist registret "Ballet and other Works". Lös bilaga: Häfte från minnesgudstjänsten i Westminster Abbey.
K: Härlig fotobok, fina citat.
504Koegler, HorstBalanchine und das
moderne Ballett
Velber bei Hannover1964George Balanchine (1904-83) var den "rena", musikaliskt
inspirerade klassiska balettens store förnyare under 1900- talet. 1934 inbjöds han till USA (av Lincoln Kirstein) och startade där en skola som blev en ensemble och 1948 New York City Ballet, som han ledde till sin död. Fyra kapitel i boken: 1. Terpsichores ställföreträdare, 2. En koreografins Proteus, 3. En skola, en stil, en estetik, 4. Europeisk comeback. 24 sidors bilddel. Inga register.
505Taper, BernardBalanchineLondon1964Välskriven biografi av en enstusiast som följt GB:s arbete i repetitionssalen hundratals timmar. Kronologisk förteckning äver GB:s baletter t. 1964, särskilda förteckningar över hans koreografier till musicals och i filmer. Register. Över 50 sidor fotografier. Två lösa urklipp:
1. Av AF i Land og folk 1983 om GB:s betydelse för 1900- talets balettkonst, 2. Notis om Kirovbalettens gästspel i Paris 1990, där man skall framföra verk av Balanchine - hans verk
hade tidigare varit förbjudna i Sovjetunionen.
506Volkov, SolomonBalanchine's Tchaikovsky; Interviews with George BalanchineNew York1985Skriven i jag-form: GB för ordet. Kronologiska förteckningar över både Tjajkovskij och GB. Register. Löst klipp, förmodligen från skyddsomslaget, om Volkov
(musikskribent, född i Sovjet).
507Beck, HansFra livet og dansenKöpenhamn mm1944HB (1861-1952) var balettchef vid Det Kongelige Teater i Köpenhamn 1894-1915 och spelade en avgörande roll för att
Bournonvillerepertoaren överlevde. Repertoar- och
koreografiförteckning samt register. Flera fotografier.
K: Läsvärd självbiografi (han kan skoja med sig själv
också!).
508Bedells, PhyllisMy Dancing DaysLondon1954Dansösen PB (1893-1985) var bl. a. med om att starta Royal Academy of Dancing 1920. 24 sidor fotografier.
K: Läsvärd självbiografi om en dansös vid sekelskiftet bland vars första roller var Första ostron. Ovanliga glimtar från tidens showliv. Dansösen blev senare en framstående
danslärare.
509Livio, AntoineBéjartLausanne1970Biografi över MB (1927-2007), legendarisk chef för Ballet du XXe siècle som han startade i Bryssel 1959. 1987 flyttade han till Lausanne och startade där Béjart Ballet Lausanne, som han ledde till sin död.
Innehåll: Biografi på drygt 200 sidor, Förteckningar över verk och fotografier (43 st). Inget register. Löst urklipp: Nedgörande recension (SvD 1986) av "Le martyre de Saint-
Sébastien".
510Stengele, RogerBéjart et la danse de la
Symphonie pour un Homme Seul à la IXe Symphonie
Bruxelles1966
(?)
Text ss. 2-17, foton ss. 18-61, till slut verkförteckning och
bildtexter (s. 62-64).
511Franks, A. H.Svetlana BeriosovaLondon1958SB (1932-98) dansade med Royal Ballet i mer än 20 år. 26 sidor fotografier. Inget register.
512Swinson,Svetlana BeriosovaLondon195632 sidor, 46 fotografier.
513Bjerre, HolgerKedeligt var det ikkeKöpenhamn1953HB (1885-1956) var bl. a. dansare, koreograf och revymakare. 27 illustrationer (bl. a. Annalisa Ericson och
Nils Poppe: "Nordens populæreste duettistpar").
514Bruhn, ErikBeyond TechniqueNew York196880-sidigt häfte i serien Dance Perspectives (nr 36). 40 sidor text (skriven i Jag-form), fr. s. 51 de sista sidorna enbart
fotografier. Lös inlaga: Artikel från (dagstidningen)
Information 1952: Samtal med Erik Bruhn.
515Buckle, RichardIn the Wake of Diaghilev; Autobiography: TwoLondon1981RB (1916-2001) var en produktiv engelsk danshistoriker och
ballettkritiker. Boken hadlar om tiden efter Diaghilevs död 1929 och framåt.
516Guest, IvorFanny Cerrito; The Life of a Romantic BallerionaLondon1956FC (1817-1909) var en av romantikens fyra stora ballerinor (de övriga var Marie Taglioni, Lucile Grahn och Carlotte Grisi). Bibliografi, register. 48 svartvita ill. och en i färg.
K: Gedigen biografi.
517Guillot de Rode, FrançoisYvette ChauviréParis1949YC (f. 1917) var den främsta franska ballerinan på sin tid. Hennes karriär varade 1937-1972. Hon dansade många gånger med Nurejev. Drygt femtio sidors text, 10 fotografier och 5 "kompositioner" av konstnären J-D. Malclès. Inget
register.
518Aschengreen, ErikJean Cocteau and the DanceKöpenhamn1986Denna avhandling visar hur den mångsidige JC (1889-1963) var en viktig gestalt också inom danskonsten. Notapparat, källförteckning, bibliografi, fakta från premiäruppsättningar
o. handlingssammanfattningar i JC:s baletter. Sammanfattning på danska, register och förteckning över illustrationer (72 foton, 20 teckningar). Lösa inlagor: Tre artiklar från Politiken 1986. Dedikation från förf. till EMvR
och AF.
519Näslund, ErikBirgit CullbergStockholm1978Avhandling om BC (1908-99). Notapparat, käll- och verkförteckning, register. Lösa inlagor: Två artiklar från SvD 1988 (och 1989?) om bevarandet av dansverk och om
Dansens Hus i Stockholm.
520Dahlgren, EvaBalettresanSkellefteå1987Dansösen Eva Dahlgren (1915-2008) bosatte sig efter
karriären i Norrland och utförde ett stort pionjärarbete med dans för barn. 1969 bildade hon "Bolidens barnbalett", som senare gjorde danstresor till bl. a. Sovjet och USA. Fotografier och teckningar, inget register.
K: Berättelsen om barngruppen är glatt och medryckande
skriven, på ett enkelt och rättframt språk.
521Twysden, A. E.Alexandra DanilovaLondon1945AD (1903-97) var en av stjärnorna i Djaghilevs ryska balett. Arbetade mycket med Balanchine. Ca 150 textsidor, därefter kritikcitat, rollförteckning, litteraturlista och register. 47
illustrationer.
522Fabre,
Dominique
Lycette DarsonvalParis1956LD (1912-96) var bl. a. "étoile" (den högsta rangen) på
Parisoperan, en av de första att få titeln, 1941, under Lifars tid som balettchef. Kort text, ca 40 sidor, 12 fotografier.
Ingen rollista, inget register.
523Orban, GaborGisela DeegeBerlin1957Drygt 20 sidor text, drygt 30 fotografier om GD (f. 1928).
524Beaumont, Cyril W.Serge DiaghilevLondon193320 sidor kort artikel om den legendariske chefen för Ballets
Russes (1909-29). Sju fotografier. Dediktaion från förf. till AF.
525Beaumont, Cyril W.The Diaghilev Ballet in London; A Personal RecordLondon1945Genomgång av ämnet av en person som gavs tillfällen att följa baletterna på nära håll, både före och efter föreställningar, och som under åren blev bekant med många inom Ballets Russes. Mycket utförliga underrubriker till kapitelindelningen. Flera intressanta appendix. Register. 49
illustrationer. (First illustrated ed; första 1940)
526Buckle, RichardDiaghilevLondon1979Över 600 sidor - ändå kortades manuskriptet med 70.000 ord! Mycket noggrann notapparat, bibliografi, register. Över 50 illustrationer.
K: Visar alla tecken på att vara ett mycket gediget arbete.
527Grigoriev, S. L.The Diaghilev Ballet 1909- 1929London1953SG (1883-1968) var 1909-29 Diaghilevs "régisseur", vilket till funktionen torde kunna innebära både inspicient och balettmästare. Utbildad till dansör medverkade han i mindre roller och senare gjorde han egna uppsättningar av
bl. a. Eldfågeln och Petrusjka. Han förde under åren dagböcker och samlade alla programhäften. Drygt 20
illustrationer. Lös bilaga: AF:s recension av boken i
"Informatiun" 1954.
K: Redogörelse från den som hade mest med Diaghilev att
göra.
528Haskell, ArnoldDiaghileff, His Artistic and Private LifeLondon1935Första stora biografin över D, nästan 350 s. Skrevs i samarbete med Walter Nouvel (1871-1949), som arbetat med Diaghilev och känt honom sedan skolåren. Utförliga underrubriker till kapitelrubrikerna. Kronologi över Ryska balettens produktioner, några listor över medverkande
vissa år. Register. 30 sidor fotografier.
529Häger, BengtRyska baletten i ParisStockholm1971Utställningskatalog. Nr 9 i Dansmusei skrifter. Löst liggande program till Festföreställningen 24 oktober 1971 på Kgl. Dramatiska Teatern vid Dansmuseets invigning i
Filmhuset.
530Johnson, A. E.The Russian BalletLondon1913Stort format med teckningar av René Bull. Avsikt: "seeks to present a souvenir of the performances". Om 17 baletter (i
sht innehållsredogörelser) och Anna Pavlova. Inget register.
531Lieven, Peter, PrinceThe Birth of the Ballets RussesLondon1958Vill påminna om den viktiga roll konstnären A. Benois (1870-1960) spelade under Ryska balettens födelse och
tidiga år. 34 bildsidor. Första upplagan 1936.
532Lifar, SergeSerge Diaghilev; His Life, His Work, His Legend; An Intimate BiographyLondon1949S. L. (1905-86) var en av de stora stjärnorna i Diaghilevs Ryska balett. (Senare bl. a. chef för Parisoperans balett). Boken kan indelas i två delar: En mer objektiv om SD till 1923, en personlig, från och med 1923, då SL blev dansör i
Ryska baletten. Register. 40 illustrationer.
533Macdonald, NestaDiaghilev Observed by Critics in England and the Unites States 1911-1929London1975Stort format, nästan 400 sidor. Imponerande samling källmaterial. Ca 250 illustrationer. Ryska balettens verk i alfabetisk förteckning. Register. Två löst liggande papper: 1. Artikel av Anna Kisselgoff 1984 om konstutställning i New York (International Herald Tribune +New York Times) och
2. Förlagets infoblad om boken.
534Percival, JohnThe World of DiaghilevLondon1971Två upplagor, en bunden, en häftad. I den häftade ingår inget register. Utmärkt bildmaterial i båda.
535Swift, Mary GraceA Loftier Flight; The Life and Accomplishments of Charles-Louis Didelot, BalletmasterMiddletown mm1974C-L D. (1767-1837) föddes i Sverige och G III lät betala hans utbildning. C-L D. återkom dock inte hit utan gjorde internationell karriär, i sht i Ryssland, där han avled.
Kronologisk förteckning över CLD:s verk, utförlig notapparat och register, men ingen bibliografi. 34
illustrationer.
536Dunham,
Katherine
A Touch of InnocenceNew York1959K. D. (1909/12-2006), dansös, koreograf, författare,
antropolog. Ledde en egen ensemble i över 30 år. Boken handlar (enligt förlagsnotisen, men inte enligt henne själv) om KD:s första 18 år.
537Denk, LiselotteFanny Elßler; Tänzerin eines Jahrhunderts; Legende und WirklichkeitMünchen1984Österrikiskan F.E. (1810-84) var en av romantikens främsta ballerinor. Över 400 sidor, 35 fotografier, många faximildokument i texten. Bibliografi, register men ingen
notapparat.
538Linden, IlseFanny Elssler; Die Tänzerin des BiedermeierBerlin1921Drygt hundra sidors biografi i litet format. Inga illustrationer, inget register. Löst vykort med FE och hennes syster. Hälsning 1984 till EMvR från Alfred Oberzaucher,
senare bl. a. balettdramaturg vid Wiener Staatsoper.
539AVioletta ElvinLondon1953V. E. föddes och Sovjetunionen 1924 och utbildades där. Kom till England genom giftermål. Främst en bilderbok: 35
foton på 32 sidor. Inget register.
540Espinosa,
Edouard
And then he Danced; The
Life of Espinosa by Himself
London1948EE (1871-1950) var med om att grunda Royal Academy of
Dancing i England 1920. Uppskattad som pedagog. Många fotografier, register.
541Kleinert,
Annemarie
Eva EvdokimovaBerlin1981EE (1948-2009), amerikansk medborgare, var en romantisk
ballerina av högsta klass och hon hade en väldig repertoar. Utbildad bl. a. hos Volkova i Köpenhamn. Prima ballerina vid Deutsche Oper i Berlin i 12 år. Främst en fotobok:
knappt 40 sidor text, rollförteckning, register och 95
illustrationer.
542Fifield, Elaine, with Perkins, KevinIn My ShoesLondon1967EF (1930-99) ägde en "remarkable natural gift for dancing", men några snabba beslut blev ödesdigra. 1957 sade hon upp sig från Royal Ballet, och återkom aldrig. 16 sidor
fotografier, inget register.
543Beaumont, Cyril
W.
Michel Fokine and His
Ballets
London1945MF (1880-1942) var en av 1900-talets stora tidiga
reformatörer av den klassiska baletten. Sina idéer summerade han bl. a. i ett brev till Times 1914. Denna biografi ägnas åren 1905-25. 29 fotografier. Intressanta bilagor: Både brevet till Times och ett brev till en rysk tidskrift 1916, ett samtal med P. Tugal samt en sammanfattning av Fokins verksamhet 1918-31. Ny upplaga, den första utgavs 1935.
544Fokin, MijaílMemorias de un maestro de balletHavanna1981Verkar vara en översättning av den engelska upplagan, med något annat bildmaterial och ett nytt förord. Hälsning till
AF i Havanna 1982 (svårläst namnteckning).
545Fokine, MichelMemoirs of a Ballet MasterLondon1961Översättning och efterord av sonen Vitalij (Vitale) Fokin. 34 illustrationer.
546Anthony, GordonMargot Fonteyn, M.B.E.London1954Främst en fotobok (GA är fotograf). 58 studiofoton med kommentarer. Inledning av Ninette de Valois.
Första ed. 1950.
547Fonteyn, MargotAutobiographyLondon1975MF (1919-91) var 1900-talets främsta engelska ballerina. Pocketupplaga med 8 sidor fotografier. Inget register.
548Guest, IvorAdeline Genée; A Lifetime of Ballet under Six ReignsLondon1958AG (1878-1970), dansk-engelsk ballerin, den mest populära engelska dansösen runt sekelskiftet 1900, särskilt i rollen som Swanhilda (Coppelia). Källhänvisningar, register, över
80 ilustrationer.
549Gert, ValeskaMein WegLeipzig1930VG (1892-1978) var solodansös med grotesk och
samhällskritisk framtoning. Drygt 50 sidor, inget register, 8 sidor fotografier. Löst liggande urklipp: artikel från 1919 om VG + 2 foton, ett av VG ett av Anita Berber.
550Swinson, CyrilJohn GilpinLondon1957JG (1930-83) var i över tjugo år premiärdansör vid London Festival Ballet. Främst en bilderbok: 59 foton på 32 sidor.
551Leatherman, LeRoyMartha Graham; Portrait of an ArtistLondonu.å.MG (1894 - 1991) , pionjär för den moderna dansen i USA. Utarbetade egen dansteknik. Mycket flitig koreograf upp i hög ålder. Bokens text (ca 60 sidor) är skriven av en medarbetare, de nästan 200 fotona är tagna av Grahams "official photographer", Martha Swope. Fotografier från ca 10 verk är grupperade inne i en text utan kapitelindelning. Kronologisk opuslista 1926-65. Inget register. Löst liggande: två recensioner av AF om Graham-ensemblens gästspel på
Tivoli 1982.
552McDonagh, DonMartha Graham, A
Biography
New Yorku.å.Pocketbok med liten stil. Nästan 350 sidor + bilder (32
sidor). Opuslista ("choreochronicle") 1926-73, källhänvisningar, "general sources" (tidskrifter mm), bibliografi, register.
553Neiiendam, RobertLucile Grahn; En Skæbne i DansenKöpenhamn1963LG (1819-1907) var en av sin tids främsta ballerinor men var också balettchef (Leipzig och München), skapade egna baletter och satte upp andras. 75 sidor text, källhänvisningar, register och förf:s opuslista. 12
illustrationer varav tre i färg. Delvis osprättad.
554Anthony, GordonBeryl GreyLondon1952BG (f. 1927) dansade huvudrollen i Svansjön redan vid 15 års ålder. 1957 slutade hon på Royal Ballet för att frilansa, och gästspelade i många länder. Senare bl. a. balettchef (London Festival B. 1968-79) och iscensättare av bl. a.
Törnrosa på Stockholmsoperan. Främst en fotobok (GA är
fotograf). 44 foton, två sidors inledning av Haskell.
555Crowle, PigeonBeryl Grey; The Progres of a BallerinaLondon1952BG började dansa som barn och antogs som den yngsta eleven vid "Vic-Wells School of Ballet". Ovanligt: Ninette de Valois omdöme om BG efter ett år på skolan slutar "She should have a remarkable future". Rollförteckning. Ca 70
sidors text, 39 fotografier. Dedikation från BG till EMvR 1953.
556Fisher, HughBeryl GreyLondon1955Främst en bilderbok: 60 foton på 32 sidor. Ur den korta texten (BG är mycket lång): "Her exceptional height she has
used to advantage." Dedikation från BG till EMvR 1956.
557Gillard, DavidBeryl GreyLondon1977BG var den första ballerina från väst som gästdansade med Bolsjojbaletten och med baletten i Peking. "Written with miss Grey's full cooperation." Bibliografi, register, 24 sidor
fotografier.
558Grey, BerylRed Curtain UpLondon1958BG gjorde det första gästspelet av en engelsk ballerina i Sovjetunionen, en månad runt nyår 1957-58. Boken har två delar, en om gästspelet (Moskva, Leningrad, Kiev, Tbilissi; Svansjön och Giselle; partner Jurij Kondratov), en om förf:s intryck av baletten i Sovjetunionen. Register. 45 foton, alla utom sju tagna av BG:s make Sven-Gustav Svenson. Lös bilaga: broschyr från teatermuseet i Leningrad.
K: Mycket välskriven: professionalitet och känsla.
559Grey, BerylThrough the Bamboo CurtainLondon1965Om första gästspelet 1964 av en ballerina från väst i Kina (Peking och Shanghai. Partner: Wang Shiao-Pen.). BG satte upp Les sylphides där! Inget register. Alla 53 fotona tagna av S-G Svenson.
K: Åter: Åter: professionalitet och känsla.
560Lifar, SergeCarlotta GrisiLondon1947CG (1819-99) var en av romantikens stora ballerinor. Hennes största roll var den som Giselle: Gautier skrev librettot för henne. Ca 60 sidor text, bibliografi men inget register. 16 illustrationer, delvis andra än i det franska
originalet.
561Haskell, ArnoldBalletomane at LargeLondon1972Den produktive balettskribenten om sig själv ("genom dansen"), tjugo år efter den förra boken ("In His True
Centre"). 12 sidor fotografier. Register.
562Haskell, Arnold L.In His True Centre; An Interim AutobiographyLondon1951Den produktive balettskribenten (1903-80) om sig själv och dansen. 30 fotografier.
563Salter, ElizabethHelpmann; The authorised biography of
Sir Robert Helpmann,
CBE
Brighton mm1978Den mångsidige RH (1909-86) var dansör, koreograf, skådespelare samt balett- och teaterchef.
Ca 85 sidor fotografier. Register.
564Hurok, SolS. Hurok Presents; A Memoir of the Dance WorldNew York1953Den välkände impressarion SH (1888-1974) arbetade även med sångare och musiker. Här skriver han öppenhjärtigt, ur sitt perspektiv, om dansens värld. 32 sidor fotografier.
Register.
565Maynard, OlgaJudith JamisonNew York1982Denna bok om JJ (f. 1944) är inte en konventionell biografi.
Den är skriven "for the perspectives it opens onto some aspects of the life of an American artist in contemporary society". Synen på amerikansk scendans är inte min (förf:s) uppfinning, utan "the record as history is obliged to report it". Situationen för en lång dansös som dessutom råkade vara svart var inte lätt. Men 1965 fick Alvin Ailey syn på henne. I hans ensemble dansade hon i 15 år och var chef i
21. Två huvuddelar i boken: Dans, Liv. 32 sidor fotografier. Register. Dedikation från förf. till AF.
K: Välskrivet och fängslande.
566Behrens, CarlElna Jørgen-JensenKöpenhamn1917EJJ (1890-1969) dansade många huvudroller i Bournonville-
baletter. Litet häfte med 11 sidor text och 14 fotografier. I serien "Sceniske kunstnere; smaa karakteristiker".
567Jerichau, ErikLis Jeppesen; portræt af en danserinde; portrait of a
dancer
1979Häfte med foton på framför allt LJ:s (f. 1956) ansikte. Drygt två sidor text, + övers. till engelska.
568Coton, A. V.The New Ballet; Kurt Jooss and his workLondon1946Kurt Jooss (1901-79) var en viktig danskonstens förnyare. Han förespråkade en berättande dans utan plats för tom ekvilibristik. Boken är mycket lojal mot hans idéer: ett kapitel heter "The Historical Necessity of Jooss". Ca 75 sidor text med bl. a. förklaringar och opuslista. Register. 64 sidor
fotografier. Löst liggande brev från förf. till AF.
569Karsavina, TamaraTheatre Street; The Reminiscences of Tamara KarsavinaLondon1930T.K. (1885-1978) var stjärna i S:t Petersburg och i Djaghilevs ryska balett, omtyckt av de flesta, t. o. m. av sina konkurrenter. Hon flyttade till London och var en viktig
person vid tillkomsten av den engelska baletten. I boken mest om tiden vid Kejserliga baletten (225 sidor); 80 sidor
om Diaghilevs Ryska balett. Boken slutar under första
världskriget: Hon gifte sig 1917 med den engelske
diplomaten H. J. Bruce.
570Bokkenheuser,
Knud
Det kgl. Theaters sidste
blaataarns fange [Andrea Krætzmer]
Köpenhamn1911Andrea Krætzmer (1811-89) var en framstående dansös
under Bournonvilles tidiga år i Köpenhamn. Hon hamnade dock på kollisionskurs med teaterledningen ett par gånger, och 1835 avskedades hon. Därefter hade hon viss framgång som turnerande dansös och lär ha uppträtt i Stockholm.
Knappt hundra sidor text, elva illustrationer, inget register.
571Dauber, Angela (red.)Marianne Kruuse; Ich wusste gar nicht, was in mir stecktHamburg1986MK (f. 1942), dansk dansös som 1965-85 dansade i John Neumeiers ensembler. Därefter pedagog i Hamburg. Från sidan 32 MK:s text i jag-form. Dessutom korta texter av bl. a. Neumeier. Ca 100 fotografier. Utförlig rollförteckning. Nr 1 i serien Solisten des Hamburger Balletts. Dedikation till
EMvR från MK i boken, dessutom ett brev.
572Kschessinska (H.S.H. The
Princess Romanovsky- Krassinsky)
Dancing in Petersburg; The Memoirs of KschessinskaLondon1960Mathilde Kschessinska (1872-1971) är en av de ytterst få som fått titeln prima ballerina assoluta. Hon flydde från Ryssland efter revolutionen och gifte sig med en storfurste. Hon öppnade en balettskola och gav lektioner åt många blivande stjärnor, t. ex. Fonteyn och Markova. 48 bildsidor.
Inget register.
573Lander, HaraldBallet - en krævende kunstKöpenhamn1972HL (1905-71) var balettchef i Köpenhamn 1932-51 ("den
danske ballets tredje blomstring", efter Galeotti och Bournonville) och från 1953 verkade han med bl. a. Parisoperans balett. Boken utgavs efter HL:s död av Erik Aschengreen och HL:s änka Lise. Texter: 1. Om att vara balettchef, 2. Introduktion till en balettserie i dansk TV, med tre teknikdelar, en del uttryck och mim och en del koreografi. Lösa bilagor: Medlemsblad till Den danske balletklub och inträdesbiljett till Minnesafton för HL Bindningen har i stort sett släppt. Lösbladssystem.
574Lander, HaraldThi kendes for ret -?
Erindringer
Köpenhamn19511951 blev HL tvingad att lämna sin post som balettchef i
Köpenhamn. Därefter utgav han denna skrift om sin karriär och om sina tankar om balett. (Snart blev han engagerad av
utlandet och gjorde stor karriär i bl. a. Paris.) Två lösa
bilagor: 1. Programblad till Den danske balletklubbs
minnesafton över HL, 2. Minnesblad vid HL:s begravning.
(Dessutom: 4 repetitionsfoton med HL när Parisopereans
balett gästade Bolsjoj 1958 - förvaras separat.)
575Mørk, EbbeBag mange masker; Niels Bjørn Larsen fortællerKöpenhamn1974NBL (1913-2003) var dansör, koreograf och balettchef. Facket som karaktärsdansare utvecklade han till mästerskap, och han blev kvar i Det kongelige teaters balett till 1986. "'Danse-skuespiller' er, hvad jeg stræbte efter at
være". Rollförteckning, opuslista, register. 16 sidor foton.
576Lawrence, GertrudA Star DancedLondon1945GL (1898-1952) var en omskriven engelsk "musical comedy performer" och sångerska. I sin ungdom tog hon
danslektioner. 27 foton, inget regtister.
577Lifar, SergeMina livStockholm1967SL (1904/05-86) hamnade som ung hos Diaghilev och blev
snabbt premiärdansör där. 1930-44 och 1947-58 balettchef på Parisoperan där han gjorde baletten till en av världens främsta. Produktiv koreograf. 300 sidor om ett växlingsrikt liv, 24 sidor foton. Register.
578Schaikevitch, A.Serge Lifar et le ballet contemporainParis1950Noter men inget register. Obs! Osprättad!
579AAnders Otto Lindfors; en pionjär för kroppskultur i SverigeStockholm1934AOL (1781-1841) var en mångkunnig och produktiv professor i Lund. Ur innehållet: Pedagogisk avhandling om gymnastiken (1803), Pedagogisk avhandling om leken i uppfostrans tjänst (1805-06; De utgör ett smmanhängande verk med ömsesidiga hänvisningar) samt Den lingska gymnastiken i dess historiska sammanhang (med några ill.
och kort litteraturlista). Inget register.
580Beaumont, Cyril W.Alicia MarkovaLondon1935AM (1910-2004) var efter en stor karriär med om att grunda bl. a. Royal Ballet, American Ballet Theatre och English
National Ballet. 16 sidor text, 12 foton.
581Fisher, HughAlicia MarkovaLondon1954Främst en fotobok: 41 st, ca 9 sidor text.
582Markova, AliciaGiselle and ILondon1960Rollen som Giselle dansade AM ffg 1934 och hon fortsatte att utveckla rollen under hela sin karriär. Hon var också myclet uppskattad som pedagog, iscensättare och koreograf. Fortsatte i mycket hög ålder att ge master classes och repetera med dansare. Flera sådana sessioner filmades. 175 sidor, 84 fotografier, register. Löst liggande: Kort brev
till EMvR från Beaumont 1960.
583Massine, LéonideMy Life in BalletLondon1968LM (1896-1979) var mycket produktiv som koreograf. Bl. a. skapade han den första symfoniska baletten; Les présages, 1933 till Tjajkovskijs femte symfoni. 170 s. text, 43
illutrationer, opusförteckning, register.
584AA Pictorial Tribute to Sir Anton Dolin; The First British Ballet Star, 1904- 1983London1984Utgiven till "The Anton Dolin International Gala" på Royal Opera House, Covent Garden, 24/6 1984. Främst en bilderbok: ss. 42-223 fotografier "From the Twenties to the Eighties". Dessutom bl. a. foton och biografier av medverkande i galan. Lös inlaga: Brev med kort text från
Nadia Nerina, "Chairman" i galakommittén.
585AArchives internationales de la danseParis1934-
35
Inbundna exemplar av AID:s tidskrift, fr.o.m. nr 1 (jan.) 1934 (2:a årgången) t.o.m. nr 6, 5:e nov. 1935 (3:e årg.). K: Legendarisk tidskrift.
[Obs! Ss. 69-70 årg. 1935 saknas! Främre omslaget löst.]
586ADallas BalletDallas1984Dallas Ballet grundades 1957. 1981 utsågs Flemming Flindt till balettchef. Inbundet häfte med chefens och dansarnas 713porträtt. Kort text. Flera lösa inlagor: 1. Programhäfte till Toreadoren, febr. 1986. (Madeleine Onne var solist den säsongen.) 2. Fotografi ur Nötknäpparen 1985, med bl. a. Fl. Flindt. 3. Programblad för "An American Evening" jan. 1986. 4: Fyra urklipp ur dagstidningar om Toreadoren och Am.
Evening.
587ADanse à ParisParis1983Artiklar om Ballets des Champs-Elysées (av Marcel
Schneider) och Festival International de Danse de Paris (av Marcelle Michel). Register.
588ADet Kongelige Teater - Balletsæeson 1950Köpenhamn1950Inbundet säsongsprogram med bl. a. programmet för The Royal Danish Ballet Festival 1-14 juni 1950. Lösa inlagor: 1: Programhäfte för "Gala Danois à l'Opéra" juni 1937; 2: Det Kongelige Teater, Program 1946 FAO. Utan datum, artikel skriven på tre språk: engelska, franska och danska. [Möjligen föreställning under FN:s "Food and Agriculture Organization", som höll en konferens i Köpenhamn 2-13
september det året.]
589ALa danse en révolution au Grand Palais des Champs- Élysées de 2 mai asu 29
juillet 1989
Paris1989Deltagande ensembler: Béjart Ballet Lausanne (med bl. a. Göran Svalberg), Parisoperans balett och dess skola, Vaganovaakademin från Leningrad, Ballet Antonio Gadès. Alvin Ailey American Dance Theatre och Moisejev- ensemblen. Opaginerat häfte. Tre lösa inlagor
(programblad).
590AThe Royal Danish Balletolika1953-
65
Sex tjocka programhäften. Mängder av fotografier.
1: The Royal Danish Ballet, The Royal Opera House, Covent Garden, 11-22/8 1953.
2: Royal Danish Ballet, First Visit to America, september- october 1956
3: Royal Danish Ballet, First American Tour 1956 (Många tidningsurklipp i kopior, några texter, några foton)
4: The Festival Arts; Danish Drama, Ballet and Music (Publ. by the Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Kph 1958, 48 sidor. Ss. 30-42 om dansk balett av Svend Kragh- Jacobsen)
5: Royal Danish Ballet and Music Festival 15-31 may 1961
6: Royal Danish Ballet, tour of the United States and Canada sept-dec 1965. (Sol Huroks arr.) [Lös inlaga: ett blad som inte verkar höra dit]
591de Cahusac, (Louis)La danse ancienne et moderne ou Traité historique de la danseHaag1754Tre delar i ett band, var och en med register. LdC (1706-59) skrev balettlibretton för bl. a. Rameau. LdC var en av de tidigaste att förespråka tydlig dramatisk struktur, och var därmed en föregångare till Noverre. (Nyutgåva gjordes 1971. Boken finns [23/9 -12] på två antikvariat i Italien, för 3000 euro i en utgåva i ett band, och 800 euro för en i tre
separata delar.)
592Engel, J. J.Ideen zu einer Mimik, del 1 - 2, båda "Mit erläuternden
Kupfertafeln"
Berlin1804Framställning i 44 brev (likt Noverre). Band I innehåller 37 figurer (alla), Band II figurerna 38 - 59 (alla). Figursidorna 50-51 och 48-49 har blivit insatta i fel ordning.
593Noverre, J-G.Lettres sur la danse, sur
les ballets et les arts, tome premier
St. Petersbourg1803Jean-Georges Noverre (1727-1810), en danskonstens
förnyare vars inflytande sträckt sig in på 1900-talet. Man valde 29/4 som datum för Internationella dansdagen för att det var N:s födelsedag. Ständig förespråkare för den dramatiska baletten ("b. d'action"). Hans Brev om danskonsten utgavs ffg. i Lyon och Stuttgart 1760. Detta är den omfattande, noggranna s.k. Petersburgsupplagan, 1803- 04). Porträtt, förord, 15 brev, errata. Inga register.
K: De fyra volymerna är val inbundna och generellt i ett fantastiskt skick. Små fläckar på porträttsidan. Lös lapp, maskinskriven, om bokserien.
(NB! Verkar inte finnas till salu på något antikvariat i
Europa eller USA!)
594Noverre, J-G.Lettres sur la danse, sur les ballets et les arts, tome
second
St. Petersbourg180320 brev. Errata.
595Noverre, J-G.Observations sur la construction d'une salle d'opéra et Programmes de ballets, tome IIISt. Petersbourg1804Libretton: Les Horaces (s. 35), Euthyme et Eucharis (s. 51), Médée (s. 65), Les graces (s. 75), Renaud et Armide (s. 99), Adèle de Ponthieu (s. 109), Psyché et l'Amour (s. 121), Enée et Didon (134), Hymenée et Chryséïs (s. 149), La mort d'Hercule (157), Les amours de Vénus ou Les filets de
Vulcain (s. 169), Apelles et Campaspe ou La générosité d'Alexandre (s. 177), La rosière de Salency (s. 191), Pyrrhus
et Polixène (s. 205) samt La descente d'Orphée aux enfers (s.
215). Errata.
K: s. 9-10 skadad och fult lagad med tejp.
596Noverre, J-G.Lettres sur la danse, sur
les ballets et les arts, tome IV
St. Petersbourg1804Något annorlunda disposition i denna volym. Den börjar
med en fråga om musik. Svaren kommer i sju följande brev, därefter följer 11 brev med annat innehåll. Dessa är numrerade 1-18. Därpå börjar en ny serie (brev 1-5) med underrubriken sur les fêtes nationales. Därefter följer några balettlibretton: La mort d'Agamemnon (s. 141), Le jugement de Paris (s. 171), Les danaïdes ou Hypermnestre (s. 183), L'épuose persanne (s. 197), Alceste (s. 207), Plan de ballet d'Alexandre (s. 219; N:s not: Denna balett gavs i Stuttgart mm), Belton et Eliza (s. 223) samt Iphigenie en Tauride (s.
235). Errata.
K: s. 106 nedsmutsad.
597Noverre, J-G.Lettres sur les arts imitateurs en général et sur la danse en particulier, tome premierParis och Haag1807Ännu 80 år gammal utgav N. en ny upplaga av sina brev! Volymens innehåll: 466 sidor, brevväxling med Voltaire (s. 1-14), därefter 30 brev. Innehållsförteckning.
K: Gott skick, men stämpel på titelsidorna. Andra bandet har smärre fukt- och klämskador i början.
(NB! Verkar inte finnas till salu på något antikvariat i
Europa eller USA!)
598Noverre, J-G.Lettres sur les arts imitateurs en général et sur la danse en particulier, tome secondParis och Haag1807Innehåll: 24 brev, därefter libretton: La mort d'Agamemnon (s. 331), Les graces (s. 369), Les danaïdes ou Hypermnestre (s. 395), Le jugement de Paris (s. 411), Adèle de Ponthieu (s. 425), Psyché et l'Amour (s. 439), Enée et Didon (s. 457), Belton et Eliza (s. 473), Alceste (s. 485), Plan de ballet d'Alexandre (s. 498; N:s not: Denna balett gavs i Stuttgart mm) samt Apelles et Campaspe ou La générosité
d'Alexandre (s. 503).
599de Mille, AgnesAnd Promenade HomeLondon1959AdM (1905-93), amerikansk dansös och koreograf. Denna bok handlar om åren 1942-45. AdM är arbetslös. Hon sitter vid telefonen och hoppas. En dag ringer Martha Graham. 19 foton, register.
K: Skriver i en ledig lättflytande stil, med en dos galghumor.
600de Mille, AgnesDance to the Piper; Memoirs of the BalletLondon1951Den första memoarboken, om åren fram till giftermålet. Slutar med öppenhjärtiga ord från Martha Graham. 22 fotografier.
K: Lättläst, intressant.
601Morris, MargaretMy Life in MovementLondon1971MM (1891-1980), brittisk pedagog, utarbetade ett eget träningssystem. Några foton, många teckningar. Boken har två huvuddelar: "Growing Older" och "Growing Younger".
Kort litteraturlista, register.
602Swinson, CyrilNadia NerinaLondon1957NN (1927-2008) var född i Sydafrika. 61 foton, drygt två textsidor.
603Neiiendam, RobertEn DanserindeKöpenhamn1918Augusta Nielsen (1822-1902) var en av August Bournonvilles tidigaste elever och blev solodansös i Köpenhamn. Ca 90 sidor text i litet format, 3 illustrationer.
Källhänvisaningar, register. (Se även andra upplagan!)
604Neiiendam,
Robert
En DanserindeKöpenhamn1965Andra upplagan till ovanstående. 8 illustrationer, större
format.
605Beaumont, Cyril W.Vaslav NijinskyLondon1943VN (1889/90 - 1950), legendarisk dansör och koreograf, var den främste manlige dansaren i början av 1900-talet. 1919 dansade han för sista gången, fick diagnosen schizofreni.
Alla försök till rehabilitering misslyckades. 18 textsidor, 11
foton.
606Krasovskaja, VeraNijinskyNew York1979Den första ryska boken om VN. Ca 350 sidor i stort format. Över hundra foton från Teaternmuseet i Leningrad, ej
tidigare publicerade.
607Nijinsky,
Romola
Nijinsky; Hans levned
fortalt af hans hustru
Köpenhamn1935Den danska upplagan av Romola N:s bok. Det har framförts
tvivel på dess korrekthet i alla avseenden.
608Nijinsky, VaslavThe Diary of Vaslav Nijinsky; unexpurgated editionLondon199940 sidors inledning av J. Acocella; Dagboken del 1: Om livet, del 2: Om döden. Tillägg: A: Den fjärde anteckningsboken, B: Kommentarer till manuskriptet. Bibliografi men inget register. Löst blad: Skånes Dansteaters Vänner arrangerade
ett program med två föredrag om VN 12/5 2002.
609Reiss, FrançoiseNijinsky, A BiographyLondon1960Ca 190 sidor text, vissa källhänvisningar. 43 illustrationer. Register.
610Leslie, SergeThe Sven Leagues of a
Dancer, Being an account of the career of Doris Niles
London1958DN (1904-98) dansade gärna i etniska stilar, ofta med maken
Serge Leslie. 19 illustrationer.
611Nureyev, RudolfNureyev; An autobiography with picturesu.o.1962RN (1938-93) var en dansens superstjärna. Han skrev inte boken, utan 24 år gammal berättade han sin historia, som redigerades av Alexander Bland. Boken börjar med det dramatiska avhoppet i Paris 1961, under Kirovbalettens gästspel. Många bilder i textdelen, plus 48 sidor fotodel.
Inget register.
612Percival, JohnNureyevNew York1977Innehållsrik pocketbok. "A Dancer's Life", "Close-ups", kolleger som yttrar sig om N, "Looking at Nureyev", roll-
och produktionsförteckning, register. 32 sidor fotografier.
613Sackville-West,
Vita
PepitaLondon1937Om förf:s mormor, dansösen Pepita de Oliva (1830-71, eg. Josefa de la Oliva, née Josefa Durán y Ortega). 16 fotografier. Inga noter, inget register. Löst liggande: stort urklipp (utan
datum) från "Politiken" om Pepitas dotter.
614Osato, SonoDistant DancesNew york1980SO (f. 1919) amerikansk dansös och skådespelerska, började i de Basil's Ballets russes innan hon var femton och dansade
med bl. a. (American) Ballet Theatre. 32 sidor foton, register.
615APalucca; Zum Fünfundachtzigsten; Glückwünsche,
Selbstzeugnisse, Äußerungen
Berlin1987Gret Palucca (1902-93) hade judiska förfäder och hennes dansskolor stängdes av nazisterna - men hon fick fortsätta att dansa solo! 120 sidor hyllningsskrift till GP. Opus- och
källförteckning.
616Krull, Edith och Gommlich,
Werner
PaluccaBerlin1967Krull om P. som dansös, Gommlich om P. som pedagog. 30 sidor text, 57 sidor fotografier.
617Panov, ValeryTo DanceLondon1978VP (f. 1938) dansade med framgpång i Maly- och Kirovbaletterna i Leningrad och tilldelades Leninpriset 1969. 1972 ansökte han och hans dansande fru om utresetillstånd till Israel, och då fick han omedelbart problem. 1974 fick de tillståndet. Över 60 fotografier.
Register. Författaren George Feifer hjälpte VP med
skrivandet. Lös bilaga: Recension av VP:s Tre systrar för Stockholmsoperans balett.
618AAnna PawlowaBerlin1913Kort om AP (1881-1931). 27 sidor text, 13 sidor illustrationer.
619Kerensky, OlegAnna PavlovaLondon1973150 sidor text, 24 sidor fotografier. Källor, register.
620Levinson, AndréAnna PavlovaParis192825 sidor text, 44 sidor fotografier. Inget register.
621Pawlowa, AnnaTanzende Füsse; Der Weg meines LebensDresden1928Drygt hundra sidor skrivna i jag-form. 32 illustrationer plus fyra teckningar i texten. Skadat omslag inne i boken. K: Det
står "übertragen" - vilket är då originalet?
622Guest, IvorJules Perrot; Master of the Romantic BalletLondon1984JP (1810-92) var den främste av romantikens koreografer, isht till de viktigaste delarna av Giselle men även till Le corsaire, som fortfarande dansas i Ryssland (och f. d.
Sovjetunionen). Nästan 350 sidor text, 123 illustrationer och flera appendix: 1. Vilka av JP:s baletter som fortsatte dansas,
2. Opusförteckning, 3. Stamträd, 4. Bibliografi, 5. Utförlig notapparat, 6. Register. Dedikation till AF från förf.
K: Ett gediget verk av dansforskningens nestor.
623Craig-Raymond,PeterRoland PetitSurbiton1953RP (1924-2011) var mycket produktiv som koreograf.
"Carmen" (1949) blev hans genombrott med hustrun Zizi
Jeanmaire i titelrollen. Opaginerat (44 s.) häfte med 43 illustrationer. Listor på baletter och roller i egna verk.
624Rebling, Eberhard (red.)Marius Petipa; Meister des klassischen Balletts; Selbstzeugnisse, Dokumente, ErinnerungenBerlin1975MP (1818-1910) verkade i S:t Petersburg från 1847, först som premiärdansör, sedan som balettmästare och från 1871 som balettchef. Den mest inflytelserike av koreografer. Storslaget arbete, över 400 sidor. Mycket ur MP:s egna dagböcker, brev etc; många bidrag av andra författare. Förteckning över baletter i Ryssland (76 st.) och danser i operor. Utförlig notapparat. 40 fotografier, 35 av MP:s teckningar med utförliga kommentarer. Register. Hälsning från red. (Löst
liggande foto på MP placerat på annat ställe.)
625AMaya PlisetskayaMoskva1976MP (f. 1925) var en oförliknelig dansös. Skrev bl. a. en lång
självbiografi om ett liv som inte enbart var en dans på rosor. Antologi med sex texter på 90 sidor. Ca 85 sidor fotografier. Dedikation till EMvR, trol. från MP (svårläst namnteckning).
626Roslavleva, N.Maya PlisetskayaMoskva1956Opaginerat häfte (36 sidor). 26 fotografier. 2 ex.
627AGeorges Pomiès; Danser c'est vivreParis1939GP (1902-33), dansör, sångare och skådespelare, var "un artiste complet de music-hall". Antologi till hans minne med bl. a. hans egen text "Propos sur la danse". 26 fotografier.
Glad påsk-önskan till "Loppan" Elsa Marianne! (Obs!
Omslaget löst.)
628van Praagh,
Peggy
How I Became a Ballet
Dancer
London
mm
1954PvP (1910-90) var bl. a. dansös, koreograf och balettchef.
Knappt hundra sidor i två delar: "How I Became a Ballet Dancer" och "How You Become a Ballet Dancer". 7 fotografier. Autograf i Köpenhamn. K: Sympatisk anda i texten.
629Price, JohnMin line- og min mavedansKöpenhamn1983Skådespelare, regissören mm JP (1913-96, från den berömda teaterfamiljen) gick på balettskolan i Köpenhamn i åtta år tills han blev utgallrad.
K: Magdansen har förmodligen mest att göra med JP:s stora intresse för mat, som han också skrev om. (Flera recept här i
boken!)
630Rambert, MarieQuicksilverLondon1972MR (1888-1982) en av de viktigaste personerna för att etablera baletten i England. På lilla Mercury Theatre öppnade hon en balettskola, och många unga koreografer (som Ashton, Tudor och Cranko) fick sina första chanser hos henne. Drygt 200 sidor, 88 fotografier. Inledning:
"Movement, perpetual movement was ny element."
631Rhodin, TeddyDans på rosor; Mitt liv med operabalettenMalmö1978TR (1919-2004) var bl. a. premiärdansör vid Operan 1942-64. Från en cirkusfamilj - fadern var "Brazil Jack". Drygt 40 fotografier, inget register.
K: Skriven med klar berättarglädje och en stor dos humor.
632Dacier, ÉmileMlle Sallé (1707-1756), d'après des documents inéditsParis1909Marie S. var känd för sin uttrycksfulla dans, och var en av de första kvinnor som gjorde koreografier. Över 300 sidor, med källhänvisningar, kronologi för Marie S. och register. Ett porträtt.
K: Ger intryck av att vara vederhäftig.
633AVor sidste Sylfide;
Margrethe Schanne
Köpenhamn1966Sylfiden blev glansrollen för Marg. S. (f. 1921): "her fik hun
lov til at udfolde hele sin usædvanlige forståelse for den romantiske kvindeskikkelse. Hun turde danse uskylden ud i hver eneste bevægelse, og dermed fremstod hun mærkeligt umoderne i en tid, der netop fokuserede på det symfoniske og det totalt handlingsløse" (A.M. Christensen). En annan stor roll var den 1963 som Irene Holm i EMvR:s balett. Antologi med 20 sidor text plus citat ur artiklar.
Ca 40 sidor fotografier. Dedikation till EMvR och AF från
(troligen) Svend Kragh-Jacobsen.
634Dodd, CraigPeter Schaufuss DancerLondon1986Efter en stor karriär som dansör och koreograf startade PS (f. 1949) Peter Schaufuss Balletten 1997 i Holstebro, Danmark. Främst en bilderbok: ca 30 s. text, ca 130 s. foton. Inget register (och inte texter till alla bilder?) Lös bilaga:
tidningsurklipp.
635Köllinger, BerndTanztheater; Tom
Schilling und die zeitgenössische
Choreographie; Sieben
Studien
Berlin1983TS (f. 1928) startade 1965 och var till 1993 konstnärlig ledare
och chefskoreograf för baletten vid Komische Oper i Berlin. Första kapitlet heter Byggstenar för en Dansteaterns teori.
130 sidor, 110 fotografier.
636Molkenbur, Norbert och Hörhold, KlausOda Schottmüller; Tänzerin, Bildhauerin, Antifaschistin; Eine
Dokumentation
Berlin1983OS (1905-43) blev avrättad av nazisterna. Över hundra sidor text + kronologi över OS, notapparat och 69 foton, men inget register, Obs! Sidorna 106, 110-11 och 114 blanka pg av
tryckfel.
637Hoerisch,
Werner
Meistertänzer Claus
Schulz
Berlin1968CS (f. 1934) anställdes på Staatsoper 1956 och blev snabbt en
av de mest populära dansarna där; Meistertänzer 1960. Hoppade av till väst 1972. Av de 64 sidorna är drygt 20 text och 32 foton.
638Gold, Arthur och Fizdale, RobertMisia; The Life of Misia SertNew York1980Misia S. (1872-1950) "had a long lasting association with Sergi Diaghilev, involved in all creative aspects of the Ballet Russes, friendships with its dancers, input on costumes, and choreography" (Wikipedia). Kronologisk uppdelning. Över 300 sidor. Bibliografi, register. Ca 70 fotografier, många i
färg, av konstverk.
639Fisher, HughMoira ShearerLondon1958Moira S (1906-2006), skotsk dansös och skådespelerska,
mest berömd för rollen som dansös i filmen De röda skorna (1948). 32 sidor, främst ett bildverk. 38 foton, ca 7 sidor text.
640Tenent, RoseMoira ShearerEdinburgh1947Litet album med fyra sidors text och 16 fotografier.
641Glotz, MichelGeorge SkibineParis1955GS (1920-81) dansade med Ballets Russes. Koreograf. Balettchef på Parisoperan 1958-62. Häfte med 40 sidor text
och 12 fotgrafier.
642Poulsen Skou, UllaSkuespilleren og Danserinden, del 1 1881-
1916
Köpenhamn1958UPS (1905-2001) var danssolist (Det Kongelige 1921-39) och skådespelare. Första delen av självbiografin börjar med hennes make, skådespelaren Johannes Poulsen (1881-1938)
och slutar omkring 1914. 22 sidor fotografier. Inget register.
643Poulsen Skou, UllaSkuespilleren og Danserinden, del 2 1917-
1938
Köpenhamn1959Andra delen slutar med makens död 1938. 26 sidor fotografier. Inget register.
644Sokolova, LydiaDancing for Diaghilev; The Memoirs of Lydia Sokolova edited by
Richard Buckle
London1960LS (1896-1974) var 1913-29 den första engelska ballerinan i Diaghilevs ryska balett.
645Fisher, HughMichael SomesLondon1955M. Somes (1917-94) var ledande dansör i Royal Ballet 1951-
62. Främst en bilderbok: 48 fotografier och ca 6 sidor text.
646Fradkin, HermanRaisa StruchkovaMoskva1956RS (1925-2005) började vid Bolsjojbaletten 1944. Efter
avslutad karriär (1967) fortsatte hon som pedagog. Opaginerat häfte (32 sidor) med ca 16 sidors text och 25 foton. 2 ex.
647Svedin, LulliI dansens världStockholm1986LS (1906-2001) var pedagog specialiserad på klassisk balett.
Drygt 200 sidor, ca 40 foton. Inget register. Dedikation till EMvR från förf.
648Levinson, AndréMarie TaglioniLondon1930MT (1804-84) var romantikens främsta ballerina, född i Sverige. 16 illustrationer, inget register. Dedikation till AF
från översättaren, C.W. Beaumont.
649Haskell, Arnold L.Vera Trefilova; A Study in ClassicismLondon1928VT (1875-1943) ballerina vid Mariinskij-teatern, senare pedagog, för bl. a. Mary Skeaping. Ännu i hög ålder dansade hon Svansjön, med de 32 fouettéerna. Haskell om detta omdiskuterade inslag: "a complete joy ... it is in no sense a trick with her, but a step like any other, that she dances to perfection." 4 fotografier. Författarens autograf, dessutom en hälsning till AF från Birger Bartholin (den
berömde pedagogen, 1900-1991).
650Bogdanov Beresovsky, V.Ulanova and the Development of the Soviet balletLondon1952GU (1910-98) var den främsta ballerinan i sin generation. Efter avslutad scenkarriär (1960) fortsatte hon som pedagog. Drygt 140 sidor, 31 fotografier. Viktiga data i U:s karriär, viktigaste roller, notapparat, men inget register. AFs namnteckning plus EMvR:s "har läst denna bok sommaren
1953".
651Fühmann, FranzGalina UlanowaBerlin1961Drygt 80 sidor, ca 45 med text. 37 fotografier.
652Lvov-Anokhin, B.Galina UlanovaMoskva1956Drygt 100 sidor text med ca 50 fotografier i texten.
653Lvov-Anokhine, BorisGalina OulanovaMoskva1975Över 250 sidor plus 40 sidor fotografier. Förteckning över
U:s viktigaste roller, men inget register. Lösat liggande: artikel ur SvD 1984 om GU.
654Oulanova, GalinaL'école d'une danseuseMoskvau.å.Drygt 30 sidor text och 23 fotografier.
655Ulanova, GalinaEn ballerinas skolaMoskva1957Samma text (på svenska) och bildmaterial som ovan.
656Walker, Kathrine SorleyNinette de Valois; Idealist without IllusionsLondon1987Dansösen, koreografen och balettchefen NdV (1898-2001) var den som byggde upp och etablerade Royal Ballet, Royal Ballet och Royal Ballet School. Över 320 sidor med 60 fotografier i texten. Appendix: Notapparat, NdV:s verksamhet som dansös, Koreografi ("ballets, ballet-plays and divertissements"), Koreografier i pjäser och operor, Kompletterande litteraturlista samt Register. Dedikationer till AF från både NdV (som angett 1894 som årtal!) och förf. K: Visar alla tecken på att vara ett gediget arbete, dessutom
med en nypa humor.
657de Valois, NinetteInvitation to the BalletLondon1937Nästan 300 sidor plus 40 fotografier. Lös bilaga: programbladet till en "Royal Gala" för NdV:s 85-årsdag. (Plus foto av okänt barn, okt. -61.)
K: Allmänna synpunkter utifrån egen erfarenhet, serverade med en orädd humor och en droppe sarkasm: "Madame"
var en både respekterad och fruktad person.
658Poulsen Karpen, Annemette (red)Mona Vangsaae; Et liv i ballettens verdenKöpenhamn1987MV (1920-96) dansade med Det Kongelige Ballet 1938-62. Ett par av hennes bästa roller var Cullbergs Fröken Julie och Månrenen. Antologi med texter av bl. a. E. Aschengreen.
Drygt 140 sidor varav 47 sidor fotografier.
659Weidt, JeanDer rote Tänzer; Ein LebensberichtBerlin1968Autodidakten och antifascisten JW (1904-88) vann
guldmedaljen i Rolf de Marés koreografitävling i Köpenhamn 1947. 70 sidor text plus 67 fotografier.
660Lifar, SergeAuguste Vestris, le dieu de la danseParis1950AV (1760-1842) debuterade 1772, blev solist på Parisoperan
1776 och premiärdansör 1778. Över 200 sidor, 29 illustrationer. Inga register.
661Wiesenthal, GreteDie ersten SchritteWien1947GW (1885-1970) var en modern dansös med rötter i varieté och kabaret. 6 fotografier. Inget register.
662Villany, AdoréeExtraits de la presseMünchenu.å.Märklig skrift. Ingen titelsida. Texten består av tidningscitat,
68 sidor, plus drygt 20 sidor fotografier med AV i tunna eller inga kläder. Hon blev efter tredje uppträdandet på en teater i München arresterad, för att hon framträdde naken. (Så småningom frikänd i domstol. Levnadsår?)
663Villany, Adorée- ViaTanz-Reform und Pseudo- Moral; Kritisch-satyrische Gedanken aus meinem
Bühnen- und Privatleben
u.o.1912Tre delar: 1. Bühnen- und Lebenskunst, 2. Die Stüzen der Sittlichkeit, 3. Nachdruck ernster und heiterer Dokumente. 360 sidor, 154 illustrationer. Inget register.
664Beaumont, Cyril W.A Primer of Classical Ballet (Cecchetti Method)
for Children
London194660 sidor varav 9 med teckningar.
665Beaumont, Cyril W.A Second Primer of Classical Ballet (Cecchetti
Method) for Children
London196668 sidor varav 7 med teckningar.
666Beaumont, Cyril
W.
A Third Primer of
Classical Ballet (Cecchetti Method) for Children
London196761 sidor med bl. a. Skolövningar, Enchaînements, Unseen
enchaînements och (tio) Dances. Två sidor noter.
667Beaumont, Cyril
W.
The Cecchetti Method of
Training in Classical Ballet
Harrowu.å.Litet odaterat häfte (5 textsidor).
Obs! På grund av dess ömtålighet förvaras det inne i nedanstående Manual.
668Beaumont, Cyril
W. och Idzikowski, Stanislas
A Manual of The Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing (Classical Ballet) (Cecchetti Method)London1947Över 200 sidor, plus teckningar. Innehåll: Bok 1: Theory, med tio kommenterade sidor teckningar; Bok 2: Practice, i fem avdelningar, med en "Table of Daily Exercises for the week" och tolv sidor kommenterade teckningar. Register. Dedikation från CWB till EMvR.
K: Visar alla tecken på noggrannhet.
669Craske, Margaret och Beaumont, Cyril W.The Theory and Practice of Allegro in Classical Ballet (Cecchetti Method)London194699 sidor plus 10 sidor kommenterade teckningar. Del 1: Basic steps, del 2: Enchaînements, med två sidor "Table of Principal Set Daily Exercises in Allegro for the Week.
Dedikation från CWB till EMvR 1950.
K: Visar alla tecken på noggrannhet.
670Craske, Margaret och de Moroda, DerraThe Theory and Practice of Advanced Allegro in Classical Ballet (Cecchetti Method)London1956130 sidor med uppdelning i 11 kapitel: sex för varje träningsdag i veckan plus ytterligare fem, som Centre Pirouettes och Steps for Men, samt fler rörelser i ett appendix. Register. Dedikation till EMvR från CWB som skrivit ett förord.
K: Unikt om en stil som håller på att bli bortglömd.
671AMethodik des klassischen TanzesBerlin1964Över 700 sidor noggrann beskrivning av utbildningsgång för nio årskurser, utarbetad vid Statliga balettinstitutet i
Ungern. Med teckningar och register över övningar.
672ARoyal Academy of Dancing; Ballet ClassLondon1984116 sidor med bl. a. "Selected Exercises from the Grades" (Detta är ingen "teaching manual"). Indelningen i grader är: Pre-primary, Primary, Graderna 1 - 4 plus "Senior Grade".
Många teckningar och fotografier, register.
673Albertieri, LuigiThe Art of Terpsichore;
An Elementary, Theoretical, Physical and Practical Treatise of Dancing
New York1923LA (1860-1930) blev redan vid tio års ålder en av Cecchettis
favoritelever. Under ett omväxlande liv öppnade han 1915 en skola i New York, där Fred Astaire var en av hans mest lovande elever. Centralt i boken (ss. 48-130) är lektioner för sex veckodagar. Ovanligt vid denna tid är noggranna teckningar av ben och muskler i fötter och ben (ss. 138-140). K: Torde vara influerad Cecchetti. (Kunde stå på den underavdelningen - undersök!)
674Blasis, CarloAn Elementary Treatise Upon the Theory and Practice of the Art of DancingNew York1944CB (1797/1803-1878) var den förste att kodifiera och publicera en analys av den klassiska baletten, först med denna bok, tio år senare med den omfattande "Terpsichores kod". 15 kommenterade sidor teckningar. Klassiker i
nyutgåva.
675Blasis, CarloThe Theory of Theatrical Dancing with a chaoter on PantomimeLondon1888"Edited from Carlo Blasis' Code of Terpsichore, with the Original Plates, by Stewart D. Headlam. Två intressanta autografer: Frederick Ashton 1930 och Birger Bartholin
1956!
676Bourgat, MarcelleTechnique de la danseParis1946Drygt hundra sidors introduktion till klassisk balett med teckenförklaring och många teckningar. Dedikation till AF
av (oläsligt).
677Dolin, AntonPas de deux; The Art of PerformingLondon1950AD (1904-83), engelsk dansör, koreograf och balettchef. Tonvikt på adagion i Svansjön, Giselle och Nötknäpparen. 18 fotografier. Inget register. Löst liggande: 1. Programblad för "The Anton Dolin International Gala; A Celebration for
The First British Ballet Star" 1984. 2. Bokens omslag, trasigt.
678Girard, Aaron; Grefveberg, Birgit; Karina, Lilian; Svalberg, Gösta och
Svedin, Lulli
Klassisk balett; övningar i sju svårighetsgraderStockholm1981Den svenska balettsyllabusen i sju steg. Över 300 sidor. Exemplariskt noggranna förklaringar. Några foton, innehållsförteckning vid början av varje grad. (Det finns ytterligare två delar: Metodik och Musik.)
679Fletcher, Beale och PeggyHow to Improve Your Ballet Dancing; An Illustraded Guide to
Allegro, Adagio
London1959Teckningar och fotografier.
680Grant, GailThe Technical Manual and Dictionary of Classical
Ballet
New York1950Förklaringar i alfabetisk ordning, med teckningar, av balettens tekniska termer. Därvid en flera gånger intressant
jämförelse mellan olika skolor (Cecchetti, fransk, rysk).
681Karsavina,
Tamara
Ballet Technique; A Series
of Practical Essays
London1956TK (1885-1978) var mest känd som ballerina i Diaghilevs
Ryska balett. Efter avslutad scenkarriär undervisade hon länge. Boken består av artiklar (bl. a. Lost Steps 1 & 2) som
tidigare tryckts i Dancing Times. 26 fotografier.
682Karsavina, TamaraClassical Ballet: The Flow of MovementLondon1965Fem kapitel, varav det sista heter "From Classroom to Stage". 86 sidor text, 133 stora och små fotografier: de små
ofta i serier för att illustrera rörelser.
683Klaja, Laurencia (red.)A Ballerina Prepares; Classical Ballet Variations for the Female Dancer As Taught by Ludmilla Shollar and Anatole
Vilzak
New York1982L. Shollar (1888-1978) och hennes make A. Vilzak (1896/8 - 1998) studerade för Fokin vid kejserliga balettskolan i Petersburg. Senare turnerade de med bl. a. Diaghilevs Ryska Balett. Noggranna beskrivningar av 14 variationer från sex baletter (Coppelia, Raymonda, Törnrosa, Svansjön
och Sylvia). 24 fotografier av berömda dansare.
684Kostrovitskaja, V och Pisarev, A.School of Classical DanceMoskva1978Vaganovaskolans i Leningrad textbok. Ca 460 textsidor.
Rörelseanalyser och den då gällande åttaåriga syllabusen. 14 fotografier. Utomordentligt noggranna beskrivningar.
685Lawson, JoanClassical Ballet; Its Style and TechniqueLondon1960Sju kapitel med generella synpunkter på klassisk balett (linjer, balans, konventioner). Inspiration från lektioner för Ninette de Valois. Ca 145 teckningar. Bibliografi, register.
Dedikation till EMvR från förf. plus tecknaren, Peter Revitt.
686Lawson, JoanThe Principles of Classical DanceLondon1979Två huvuddelar: 1. Principer (bl. a. utåtvridning, placering, balans, viktöverföroing, koordination). 2: Petipas vokabulär (preparatory steps, elévation, batterie, ports de bras, pirouettes, poses, pointes). Register. Över 50 foton av Anthony Dowell, de flesta helsides.
K: Alla foton verkar inte helt motiverade.
687Lifar, SergeTraité de danse académiqueParis1949Stjärndansören och koreografen SL (1905-86) var bl. a. chef för Parisoperans balett i 27 år. Tolv kapitel om balett; nio av dem om rörelsetyper. Det längsta är "La saltation" (= ung. hoppandet). Appendix: Tal vid invigningen 1947 av en koreografisk akademi vid Parisoperan. Opuslista (uppdelad i Ensembles resp. Gros plans). 91 teckningar i texten,
därefter 34 fotografier (men var är bildtexterna?)
688Nicolaeva-Legat,
Nadine
Ballet EducationLondon1947Madame NL var gift med Nikolaj L (1869-1937), dansör och
pedagog i Kejserliga baletten. Flyttade till London 1926. Fyra delar: 1: The Origins of the Russian Ballet; 2:
Prerequisites; 3: Anatomical; 4: Technical; i denna sista del
ägnas ca 50 sidor åt "allegro or pas sautés". Dessutom bl. a.
15 sidor beskrivningar av tre av N. Legats lektioner.
689Serebrennikov,
Nikolaj
Pas de deux im
klassischen Tanz
Berlin1976170 sidor i tre delar: 1: Regler för pas de deux par terre. 2:
Fattningar och grepp vid lyft och kast (=hopp?). 3: Undervisningsexempel första, andra och tredje terminen. Teckningar. 2 ex.
690Spessivtzeva, OlgaTechnique for the Ballet ArtisteLondon1967OS (1895-1991), dansös med avundsvärd teknik och romantisk utstrålning, slutade sin dansarkarriär 1939. 1943- 63 tillbringade hon på nervhem, men hämtade sig. Bl. a. nedtecknade hon (översatt i denna bok) det träningsprogram hon följt sex dagar i veckan. Särskild del med 26 fotografier av torsdagslektionens adagio nr 2 på
golvet.
691Svedin, LulliDen klassiska balettens byggstenarStockholm1978En samling väl illustrerade (fotograf: Enar Merkel Rydberg) och noggrant kommenterade rörelser i sviter på upp till 31 foton!
Inklistrat på första pärmens insidor: fotografier från EMvR:s
Skandinaviska balettskola i Köpenhamn.
692Svedin, LulliSmå skillnader mellan stora balettsystemStockholm1992Intressanta jämförelser mellan i sht lektioner i olika stilar. 7 fotografier och teckningr.
693Tarassow, NikolaiiKlassischer Tanz; Die Schule des TtänzersBerlin1977NT (1902-75), dansör på Bolsjojteatern, kom tidigt att ägna sig åt balettpedagogik. I Moskva 1971 utgav han detta storverk om mansdansen, nästan 500 sidor i tysk översättning. Ytterligt noggranna beskrivningar av rörelser,
med serier av teckningar. 122 sidor fotografier.
694Waganowwa, A. J.Die Grundlagen des klassischen TanzesBerlin1954AV (1879-1951) betraktas som en av de viktigaste
pedagogerna i baletthistorien. Denna klassiker utgavs ffg på ryska 1934. Teckningar.
695Vaganova,
Agrippina
Fundamentals of the
Classic Dance (Russian Ballet Technique)
New York1946EMvR:s väl använda exemplar (maj 1948), med
anteckningar. (Obs! Bakre omslagspärmen lös.)
696Alexander, Gerda och Groll, Hans (redd.)Tänzerin Choreographin Pädagogin Rosalia ChladekWien mm1965Festskrift utgiven till RC:s (1905-95) 60-årsdag. Fridanspionjär, utvecklade ett eget system för utbildning i modern dans, Chladek-systemet. En R C Society startades 1971 för att sprida systemet. Främst en fotografibok men
även kortare texter.
697Alexander, MarcThe dance goes on; The
Life and Art of Elizabeth Twistington Higgins MBE
Kingsley1979Dansösen ETH (1923-90) drabbades av polio 1953. Detta är
berättelsen om hur hon aldrig återställd ändå lyckades bli en professionell konstnär (målade med munnen) och starta en egen dansgrupp. Hon valdes till ordförande i Aidis Trust, som hjälper äldre och handikappade att få tekniska hjälpmedel och handikappade barn att få leksaker de kan leka med. 1976 adlades hon och blev "Member of the Order of the British Empire"".
698Alhanko, AnneliAnneli Alhanko;
Hovdansare - Prima Ballerina
Stockholm?1991Två sidors inledning av Horace Engdahl, därefter
fotografier med bildtexter. Opaginerat. Dedikation från förf. till EMvR. Lösa inlagor: tre fotografier från AA.
699Betz, RudolfDynamisches BallettMünchen196124 fotosidor, en sida om fotografen, en sida bildtexter.
700Bland, AlexanderA History of Ballet and Dance in the Western
World
London1976Två sidor kronologi från 3500 f. Kr. - 1976. Mycket vackert bildmaterial.
701Bournonville, AugustEtudes ChorégraphiquesKöpenhamn1983AB:s text skriven på franska. Utgivarens (Ulla Skow, balettpedagog på Det Kongelige Teater) förord på franska,
engelska och danska. Många helsides teckningar.
702Davis, MikeThe Romance of Balletu.o.1967Bilderbok med bildtexter.
703Dodd, CraigBallet and Modern DanceOxford1980Främst en bilderbok.
704Hagman, Bertil (red.)Operan; Årsbok 1984-1985Stockholm1985 (?)Verksamhetsredovisning. Många fotografier.
705Hall, A. George (red)London's Festival Ballet Annual 1956-57London1957 (?)Mängder av fotografier. Två längre avsnitt är Genomgång av balettens repertoar resp. Presentation av dansarna (25
sidor vardera).
706Haven, Mogens von (fotograf)Balletten danser ud ...
Billeder fra Den Kongelige Danske Ballet
u.o.1961Fotobok med bildtexter. I kassett.
707Bournonville, Charlotte (red.)August Bournonville's efterladte skrifterKöpenhamn189116 essäer, 325 sidor. Originellt är kapitlet "Cancan som
Folkedans 1872. 2 exemplar i ömtåligt skick: Inga omslag, ingen ryggt.
708Posner, SandyCoppéliaLeicester1945
709Sandon, JosephFaçade and Other Ballets by Frederick AshtonLondon195420 sidor om koreografen. 58 sidor om baletterna: The Tragedy of Fashion, Dances from The Fairy Queen, Les Petits Riens (Nymphs and Shepherds), Leda and the Swan, Mars and Venus, Capriol Suite, Ballet for Marriage à la Mode, Pomona, Follow Your Saint (The Passionate Pavane), The Tartans, A Florentine Picture, La Péri, Façade. Och "A
Note on Ashton's Choreography". 10 fotografier.
710Posner, SandyGiselleLeicester1945
711Robertson, MarionLe Beau Danube and Le TricorneLondon1947
712Robertson, MarionLe lac des cygnesLondon1947
713Sandon, JosephLes Sylphides, Le Carnaval, Le Spectre de la
Rose
London1954Först ca 20 sidor om Fokin. 13 fotografier och en scenografiskiss.
714Robertson, MarionL'oiseau de feu and ShéhérazadeLondon1947
715Posner, SandyPetrouchkaLeicester1945Löst inlägg: platt pappersdocka från AF till EMvR.
716Posner, SandyPetrouchkaLondon19576 fotografier (varav två tryckta i dubbla upplagor) och scenografiskiss.
717Posner, SandyThe Sleeping PrincessLeicester1945
718ADie Tanzkunst und die
Tänze; Ein vollständiges Handbuch der Tanzkunst
Wien1889Vidare undertitel: ferner enthaltend die Nationaltänze
unserer Culturvölker, ebenso die hauptsächlichen historischen Tänze u. Volksfeste älterer u. neuerer Zeit; Nebst einem Originalbeitrag: Quadrille Noblesse ... componiert von Eduard Reisinger ... 256 sidor. 189 illustrationer. Ss. 193-218: Danslexikon.
719ALes beautés de l'OpéraParis1845Undertitel: "avec un texte explicatif rédigé par Théophile
Gautier, Jules Janin et Philarète Chasles (som också skrivit artikeln Histoire de l'Opéra). Baletter: Giselle (porträtt av
Carlotta Grisi), Le diable boîteux [ung. Djävulen haltande]
(Fanny Elssler), La Sylphide (Taglioni) [sidorna om denna
balett finns i separat nyutgåva, förmodligen från just detta
exemplar; de är de enda lösa sidorna] samt Ondine ou la
Naïade (Cerrito).
720AOperaen og balletten; Et Udvalg musikaliske dramaer beskrefne af Jules
Janin, Gautier og Chasles
Köpenhamn1846Baletter: Sylfiden (med porträtt av Taglioni), Giselle (Carlotta Grisi), Halte fanden (=Le diable boîteux; Fanny Elssler) och Ondine (Cerrito). Musikbilaga med stycken ur
baletterna.
721AOperaen og balletten; Et Udvalg musikaliske dramaer beskrefne af Jules
Janin, Gautier og Chasles
Köpenhamn1853Baletter: Sylfiden (med porträtt av Taglioni), Giselle (Carlotta Grisi), Halte fanden (Fanny Elssler) och Ondine (utan porträtt). (Obs! Sidor lösa).
722Achard, AmédéeDandserindenKöpenhamn1855272 sidor. Inte på svaf:s hemsida.
723Blasis, CarloThe Code of TerpsichoreLondon1830Undertitel: The art of Dancing: Comprising its Theory and Practice, and A History of Its Rise and Progress from the earliest times ...
CB (1795/97-1878) var förmodligen 1800-talets viktigaste balettanalytiker och -pedagog. 548 sidor plus 16 planscher med teckningar och 22 sidor kadriljmusik komponerad av Blasis. En klassiker, utgiven i flera faximilutgåvor.
Sex delar: 1: Dansens ursprung och utveckling [med nationaldanser och spanska danser], 2: Balettens teori, 3: Pantomim, 4: Att skapa baletter, 5: Balettlibretton av alla slag, 6: Sällskapsdans [med vals, och Nya kadriljer].
Lång dedikation till AF från Beaumont.
K: Har inte kunnat finna denna upplaga (första engelska utgåvan 1828) i något internationellt antikvariat.
724de Boigne,
Charles
Petits mémoires de
l'Opéra
Paris1857s. 1: "Je n'invente pas, je raconte."
K: Undrar i hur hög grad det är fantasier? Obs! ryggen lös, i sht övre delen.
725Bournonville, AugustMit TheaterlivKöpenhamn1848AB (1805-79), dansör, koreograf och balettchef, skapade den stil och de baletter som gör dansk blaett unik. 3 delar: 1. (allmänt om dans, pantomom, balett, AB själv mm), 2: Balettkompositioner ( = libretton), 3: "Lyriska försök" ( =
dikter).
726Bournonville,
August
Mit Theaterliv;
Erindringer og Tidsbilleder [Del 3, avnsitt 2]
Köpenhamn1877Innehåller bl. a. redogörelser för ungdomsår och "Sex års
vistelse i Paris" och "Danska folkfester". Hälsning från AB själv.
727Bournonville, AugustMit Theaterliv; Erindringer og Tidsbilleder [Del 3, avnsitt
3]
Köpenhamn1878Reseminnen, Reflexioner och Biografiska skisser.
AB: s autograf, med en hälsning. Lös inlaga: Fotografi (taget av EMvR) av AB:s gravsten i Asminderöd.
728Bournonville, AugustMit Theaterliv; Erindringer og Tidsbilleder [Del 3, avnsitt
3]
Köpenhamn1878Antecknat högst upp på omslaget: [Till] Redaktionen på Aftonbladet, Stockholm, för anmälan, med hälsning från förläggaren.
729Bournonville, AugustOriginallibretton till 26 baletterKöpenhamn1835-75Eg. 27 libretton (Sylfiden två gånger) om 8 - 48 sidor, inbundna i tidsordning: 1. Waldemar 1835, 2. Sylphiden
1836, 3. Phantasiens øe eller Fra Chinas Kyst 1838, 4.
Fædrelandets Muser 1840, 5. Toreadoren 1840, 6. Napoli eller Fiskeren og hans Brud 1842, 7. Bellman eller Polskdandsen paa Grönalund 1844, 8. Kirsten Piil 1845, 9.
Rafael, 1845, 10. Conservatoriet eller Et Avisfrieri 1849, 11.
Zulma eller Chrystalpaladset 1852, 12. Et Folkesagn 1854,
13. Abdallah 1855, 14. I Karpatherne 1857, 15. Blomsterfesten i Genzano 1858, 16. Fjeldstuen eller Tyve Aar 1859, 17. Fjernt fra Danmark eller Et Costumebal ombord 1860, 18. Valkyrien 1861, 19. Sylfiden 1862, 20. Pontemolle (Et Kunstnergilde i Rom) 1866, 21. Thrymsqviden med et Forspil: Nornerne 1868, 22. Cort Adeler i Venedig 1870, 23. Libjægerne paa Amager 1871, 24. Et Eventyr i Billeder 1871, 25. Mandarinens Døttre 1873, 26. Weyles Minde 1874 och 27.
Arcona 1875.
Obs! På bakre pärmens insida anteckn. med blyerts: 27
libretton här. Dessutom finns fler i särskild kassett och lösa.
730Bournonville,
Charlotte (red.)
August Bournonville;
Spredte minder i anledning af hundredaarsdagen
Köpenhamn mm 1905Stämplar från "Studenterforeningens Bibliotek" och från
Odense Universitetsbibliotek, inkl. stämpel "Udgået".
731Czerwinski, AlbertGeschichte der Tanzkunst bei den cultivierten VölkernLeipzig1862AC var dansmästare i Danzig. Första upplagan (det kom många fler). Vidare underrubrik: "von den ersten Anfängen bis auf die gegenwärtige Zeit." 34 illustrationer och 9 "gamla dansmelodier". 264 sidor. Register. Finns även i nyutgåva.
K: Beundransvärt enmansföretag att samla och skriva om
danser från 20 länder, från antik till samtid, plus kyrkodanser.
732Zíbrt, CenekJak se kdy v Cechách Tancovalo (Hur och var man dansade i Tjeckien)Prag1895Underrubrik: Dejiny tance (= Danshistoria). Nästan 400 sidor plus källhänvisningar. 136 illustrationer. Inget register men kapitelförteckning med noggranna underrubriker.
K: Verkar vara ett imponerande arbete. Verkar inte finnas i
internationella antikvariat.
733ATänze aus Bachs Zeit; Aus der Tanzschule von
Gregorio Lambranzi
Leipzig197817 melodier för två eller tre melodiinstrument och gitarr.
734Arbeau, ThoinotOrchesography; A Treatise in the form of a
Dialogue
New York1948Översättning av Mary Stewart Evans av den klassiska dansläroboken från 1588/89. Mycket om galliarden.
735Breede, EllenStudien zu den lateinischen und deutschsprachlichen
Totentanztexten des 13. bis 17. Jahrhunderts
Halle1931Lärd studie. Litteraturförteckning.
736Celler, LudovicLes origines de l'opéra et le ballet de la reine (1581); Étude sur les Danses, la Musique, les Orchestres et la Mise en scène au XVIe
siècle
Paris1868Drygt 360 sidor. Inget register men detaljerade underrubriker till kapitelrubrikerna.
737Christout, Marie-
Françoise
Le ballet de cour de Louis
XIV, 1643-1672; Mises en
scène
Paris1967Noggrant arbete. Notapparat i slutet på varje kapitel;
bibliografi, namnregister, förteckning över dansare, kronologisk förteckning över citerade ("principaux") baletter, 24 planscher med illustrationsförteckning.
738Dolmetsch, MabelDances of Spain and Italy from 1400 to 1600New York1975Historiska översikter plus instruktioner till vissa danser. Bibliografi, register.
K: Ett pionjärarbete som i dag anses delvis föråldrat: mycket
har skett inom forskningen.
739Hilton, WendyDance of Court and Theater; The French Noble Style 1690-1725London1981Storartat arbete, det första i sitt slag. Inte en lärobok i kompletta danser utan ett allsidigt resonemang om dansstilen med praktiska exempel. Över 350 sidor med många förklarande teckningar och fint bildmaterial.
Bibliografi och ett register indelat i 1. Allmän bakgrund i
hov och teater, 2. Dans, 3. Etikett, 4: Musik. (Även bibliografin är uppdelad.)
740Hirn, SvenVåra danspedagoger och dansnöjen; Om undervisnig och evenemang före 1914Helsingfors1982Förstklassig, väldokumenterad genomgång av i första hand dansmästare och -lärare i Finland från 1700-talet fram till 1914. 16 sidor fotografier plus ett dussin illustrationer i texten. Utförliga källhänvisningar, förteckning på danspedagoger t.o.m. 1900 samt person-, orts- och dansregister.
K: Även om denna bok handlar i första hand om Finland innehåller den mycket material som är intressant även för
svenskt vidkommande.
741Jacquot, Jean (red.)Les fêtes de la renaissance IParis195631 anföranden om sammanlagt nästan 500 sidor från konferensen " Les fêtes de la renaissance" 8-13 juli 1955 i
Royaumont. Register (ballets förekommer på många ställen, danse på några), illustrationsförteckning (48 planscher).
742Jacquot, Jean (red.)Les fêtes de la renaissance II; Fêtes et cérémonies au temps de Charles quintParis195625 anföranden om sammanlagt över 500 sidor från konferensen " Les fêtes de la renaissance" 8-13 juli 1955 i Royaumont. Register (bal, ballet och danse förekommer blott på några ställen), 47 planscher med illustrationsförteckning. Lös inlaga: Vykort från Venedigs 1500-t: procession med Dogen.
Obs! Karl V (1500-1558) var kejsare av tysk-romerska riket 1519-1558. Dessutom var han under namnet Carlos II kung av Spanien 1515-55 och under namnet Carlos I kung av
Neapel och Sicilien 1516-56.
743von Jolizza, W. K.Die Schule des Tanzes; leichtfassliche Anleitung zur Selbsterlernung moderner und alter Gesellschaftstänze, kurze Darstellung der historischen Entwicklung des Tanzes und der gebräuchlicheren
Nationaltänze, die Umgangsformen in Ballsaale und praktische Ratschläge zur Veranstatlung von Hausbällen, Kostüm-
und Kinderfesten
Wien mm1907Rikt illustrerad: teckningar, figurer och många intressanta bilder. Några notexempel, i sht i delen "Kinderfeste".
Register.
744Klemm, BernhardKatechismus der
Tanzkunst; Ein Leitfaden für Lehrer und Lernende
Leipzig1901Dels en lärobok i danser med noter och förklarande
teckningar, dels en allmän danslärobok som framställs med 350 frågor och svar. 83 fotografier och illustrationer. Register. Sjunde upplagan - första 1855.
745Klingenbeck, FritzUnsterblicher Walzer; Die Geschichte des deutschen NationaltanzesWien1940Indelning: Valsens födelse, Valsens blomstringstid i Wien, Den odödliga valsen. Separat bilddel med 97 bilder (vissa ill. får utökade kommentarer) och litteraturlista. Även
teckningar i texten.
746Krogh, TorbenHofballetten under Christian IV og Frederik III; En teaterhistorisk studieKöpenhamn1939Historisk undersökning. Ss. 14-47 behandlar tiden 1588-1648 och ss. 48-101 tiden 1648-70. Räkenskaper i appendix. 15 illustrationer. Inget register.
747Lambranzi, GregorioNew and Curious School of Theatrical Dancing; With all the Original Plates by Johann Georg
Puschner
New York1966Översättning av Derra de Moroda. Förord av henne och Beaumont. Den unika boken från 1716 med härlig teckning [med fantastiska kostymer!] till varje beskrivning av lustiga dansupptåg. Dedikation till AF från Beaumont, med ett brev
från honom till AF.
748Magri, GennaroTheoretical and Practical Treatise on DancingLondon1988Översättning av (främst) Mary Skeaping. Originalet, som trycktes i Neapel 1779, är den bästa källan till den sena 1700-talsdansen. Även ett intressant avsnitt om kontradans. Grundlig inledning på 30 sidor om Mary Skeaping och arbetets gång.
K: Storartat arbete av flera specialister för att göra denna svårtillgängliga bok (bl. a. egensinnig språkbehandling)
tillgänglig.
749Rameau, P.The Dancing MasterLondon1931Beaumonts översättning av (och inledning till) en klassiker tryckt i Paris 1725. Med originalets 57 teckningar. Inga register, men alla 62 kapitlen har ordentliga rubriker.
Dedikation till AF från översättaren.
750Richardson, Philip J. S.The Social Dances of the Ninteenth Century
England
London1960Trevlig danshistoria indelad i tolv kapitel med utförliga underrubriker. Sista kap. heter "The Original Steps as
Danced". Register. 19 ill.
751Silin, Charles I.Benserade and His Ballets
de Cour
Baltimore
mm
1940Arbete av akademisk karaktär. Del 1: Benserades liv, Del 2:
Ballets de cour. Sista radens slutsats: "For the historian of the court of Louis XIV, the ballets are an invaluable
document." Bibliografi, register.
752Skeaping, MaryBallet under the Three CrownsNew York1967MS (1902-84) var balettchef på Stockholmsoperan 1953-62 och inledde sviten baletter i tidstypiska stilar på Drottningholm med "Then fångne Cupido" 1956. Hon var också forskare. Häfte 32 i serien "Dance Perspectives". Rikt
illustrerad.
753Skeaping, MaryDen svenska hovbalettenStockholm1983Den svenska upplagan är något utökad. Översättning av Ivo
Cramér (men "Palatine" är det franska och engelska namnet på Pfalz). 2 ex. Lös bilaga: recension av E. Näslund i SvD 1983.
754Taubert, Karl HeinzHöfische Tänze; Ihre Geschichte und ChoreographieMainz1968Både danshistoria och konkreta dansinstruktioner med musik och många teckningar. 47 illustrationer. Register. Separat notbilaga. Dedikation från förf. till AF. Löst
liggande: Förlagsblad om boken.
755Wood, MelusineSome Historical Dances (Twelfth to Nineteenth Century); Their Manner of Performance and Their Place in the Social Life of
the Time
London1952Både danshistoria och konkreta dansinstruktioner med musik och många teckningar. Litteraturlista, register. K: Betraktas numera som i flera avseenden föråldrad.
756Alonso, AliciaLa era románticaMexico mm1981Till den åttonde "Festival Internacional Cervantino" i Mexico samlades till en föreställning fyra internationella prima ballerinor: A. Alonso, Carla Fracci, Gislaine Thesmar och Eva Evdokimova, med sina respektive partners. Till konstnärlig ledare för projektet utsågs Anton Dolin.
Innehåll: Adagiot ur andra akten av Giselle, en serie pas de deuxer: 1. ur operan Robert le Diable, 2. La Peri, 3. Natalie o La lechera suiza (Den schweiziska mjölkflickan) samt en variation ur Esmeralda. Avslutningen blev Perrots
legendariska "Pas de quatre". 169 fotografier och ett par korta texter.
757Beaumont, Cyril W.The Romantic Ballet as seen by Théophile Gautier, being his notices of all the principal performances of ballet given at Paris during the
years 1837-1848.
London194780 sidor uppdelade i 26 avsnitt. 14 illustrationer. (Första uppl. 1932) Dedikation från förf. till EMvR 1947.
758Beaumont, Cyril
W. och Sitwell, Sacheverell
The Romantic Ballet in Litographs of the TimeLondon1938Om litografier av dansöser "in action" - inga porträtt. Fyra artiklar av CWB och SS. Den viktigaste är en katalog om 119 litografier, med kommentarer av CWB. 81 av dessa är avbildade här, på vackra inklistrade bilder, många i färg. 2 register: ett allmänt, med baletter, koreografer och dansare, ett separat med konstnärer och litografer. Två lösa bilagor: ett kort med Taglioni från Galerie Victor i Köpenhamn dels ett likadant intejpat på främre pärmens insida. Främre omslaget från originalet ligger löst inlagt.
K: Uppläggningen innebär att varje bild har två nummer. Dels ett i nummerordningen 1-81, dels (inom parentes) ett från det ställe i den kommenterade katalogen där de är
införda.
759Binney, Edwin, 3rdA Century of Austro- German Dance Prints 1790-1890New York1971Nr 47 i serien Dance Perspectives. Resultatet av gedigen forskning i sex länder. Ytterligt detaljrik katalog. Många illustrationer, Med dedikation, och ett entusiastiskt brev, till
Allan Fridericia från författaren.
760Binney 3rd, EdwinGlories of the Romantic BalletLondon1985130 "prints" av balett, varav 16 i färg, avbildas här. 10 avsnitt med var sin inledning. Register. Bibliografi.
761Binney, 3rd, EdwinLes ballets de Théophile GautierParis196514 kapitel plus "conclusion". Verkar vara ett gediget verk med omsorgsfulla hänvisningar och notapparat. Appendix: Framföranden 1841-1901 av baletter med libretto av Gautier, bibliografi, förteckning över musikutgåvor samt över
illustrationer (30 st). Obs! boken delvis osprättad.
762Binney, Edwin,3rdLonging for the Ideal:Images of Marie Taglioni
in the Romantic Ballet
Cambridge
(Massach
usetts)
1984Illustrerad utställningskatalog med noggranna texter om litografier med Taglioni och deras datering. Med dedikation
till Allan Fridericia från författaren.
763Guest, IvorThe Romantic Ballet in England; Its Development, Fulfilment and DeclineLondon195422 kapitel. Källhänvisningar i slutet på varje kapitel. Förteckningar: "Ballet-Masters", baletter (med kompletta uppgifter), Viktigare dansare samt koreografer vid King's (senare Her Majesty's) Theatre i London 1770-1881, plus förteckning över valda baletter och dansare vid andra teatrar i London utom Alhambra. Register. 42 svartvita bilder och en i färg.
K: Ett av Guests tidigare verk, men det visar alla tecken på
att vara gediget.
764Guest, IvorThe Romantic Ballet in
Paris
London1966Ett gediget verk: över 300 sidor med ordentliga
källhänvisningar, 85 illustrationer. 4 appendix: 1. "Principal dancers" på Parisoperan 1820-47, 2. Baletter som framfördes där samma tid; 3. Operadivertissements som uruppfördes där då, 4. Dansaktiviteter på andra Paristeatrar 1820-47.
Bibliografi och register. 2 lösa bilagor: 1. Recension av AF, 2.
Betraktelse (i två delar) av Erik Aschengreen.
765Sitwell,
Sacheverell
The Romantic Ballet from
Contemporary Prints
London
mm
194815 reproduktioner i färg med kommentarer och inledning
av SS.
766ABallet leksikon. Larousse:
dictionnaire des ballets
1965Dansk översättning av det franska. Behändigt format.
Illustrationer på praktiskt taget varje uppslag.
767Balcar,
Alexander J.
Knaurs BallettlexikonMünchen mm1957Med 440 illustrationer varav 170 i färg. Tillägg s. 349 ff:
Grundbegrepp i klassisk balett, med eget register.
768Chujoy, Anatole
(red.)
The Dance EncyclopediaNew York1949546 sidor. Ovanligt (s. xiii ff): Förteckning över särskilt långa
uppslagsord med separata författare. S. 521 ff: Dansbibliografi, s. 535 ff: Diskografi över dansmusik. 2 ex. Löst liggande ( i ex. utan omslag): 2 artiklar. I detta ex.
anteckningar och tillägg av AF.
769Clarke, Mary och Vaughan, David
(redd.)
The Encyclopedia of Dance & BalletLondon1977376 sidor. Mängder av illustrationer, 18 i färg. Förteckning över tekniska termer. Bibliografi.
770Gadan, Francis och Maillard,
Robert
A Dictionary of Modern BalletLondon1959360 sidor. Översättning från ett franskt original. Många fotografier och teckningar.
771Kirstein, LincolnBallet Alphabet; A Primer for LaymenNew York193971 sidor med innehållsförteckning först. Några teckningar.
772Koegler, HorstThe Consice Oxford Dictionary of BalletLondon mm1982Second edition. 459 sidor. Bibliografi i urval. Få fotografier. K: Ytterligt innehållsrikt, fantastiskt enmansarbete.
773Wier, Albert E.Thesaurus of the Arts; Drama, Music, Radio, Painting, Screen, Television, Literature, Sculpture, Architecture,
Ballet
New York1943690 s. Bibliografi för "Ballet and Dance" på ss. 664-665.
774Wilson, G. B. L.A Dictionary of BalletHarmondsworth mm1957283 sidor i pocketbokformat. 31 illustrationer och några teckningar, bl. a. på Dance notation. Dedikation från förf. till
AF, med "tack för generös och ovärderlig hjälp".
775Wilson, G. B. L.A Dictionary of Ballet; Completely revised
edition
London1961313 sidor. Verkar vara i stort sett samma illustrationer och teckningar. Smärre fuktskador.
776Wilson, G. B. L.A Dictionary of Ballet; Third editionLondon1974539 sidor. 31 illustrationer och i stort sett samma teckningar.
777Ascengreen, Erik og Nørlyng, OleBalletbogen 1 - 2Köpenhamn1992633 sidor. 35 sidors inledning. Baletter i alfabetisk ordning med fylliga uppgtoifter om varje verk, därefter (i del 2) flera
användbara avsnitt: Koreografbiografier, TV-baletter i
Danmark, Vald litteratur, Namn- och titelregister.
K: Mycket välgjord handbok.
778Balanchine,
George
Balanchine's Complete
Stories of the Great Ballets
New York1954615 sidor. 37 fotografier, teckningar. Några intressanta
avsnitt efter innehållsredogörelserna: How to Enjoy Ballet, How I Became a Dancer and Choreographer, Selected Reading Guide. Register.
779Beaumont, CyrilBallets of Today; Being a Second Supplement to the
Complete Book of Ballets
London1954Innehållsredogörelser för och synpunkter på baletter. 251 sidor, 49 fotografier. Inledande artiklar om koreograferna.
Register. Dedikation från förf. till EMvR.
780Beaumont, CyrilBallets Past & Present; Being a Third Supplement to the Complete Book of
Ballets
London1955Innehållsredogörelser för och synpunkter på baletter. 260 sidor, 55 illustrationer. Inledande artiklar om koreograferna. Register. Dedikation från förf. till EMvR.
781Beaumont, CyrilComplete Book of Ballets; A Guide to the Principal Ballets of the Nineteenth
and Twentieth Centuries
New York1941Innehållsredogörelser för och synpunkter på baletter. 900 sidor, Mängder av illustrationer. Inledande artiklar om koreograferna. Register. Löst liggande: Brev till AF från Elsa
?ress.
782Beaumont, CyrilSupplement to Complete Book of BalletsLondon1942Innehållsredogörelser för och synpunkter på baletter. 208 sidor, 38 illustrationer. Inledande artiklar om koreograferna.
Corrigenda & Addenda.
783Brinson, Peter
and Crisp, Clement
A Guide to the Repertory
of Ballet and Dance
London1980Innehållsredogörelser för och synpunkter på baletter. 274
sidor, 29 illustrationer. Inledande artiklar om koreograferna. I huvudsak kronologisk uppställning. Intressanta kapitel: British Modern Choreography resp. Other Choreographers and the Future. Further study, Further reading och register.
784Kragh-Jacobsen, SvendBalletbogen; Gennemillustreret fører over 85 balletter 1786-1954Köpenhamn1954Innehållsredogörelser för och synpunkter på baletter. 318 sidor, mängder av illustrationer. Mot slutet: Förteckning över inspelningar på grammofonskivor samt register över
baletter och personer.
785Rebling,
Eberhard
Ballett von A bis ZBerlin1970Innehållsredogörelser för och synpunkter på baletter. 560
sidor, 16 bildsidor. Förklaringar av fackuttryck, register över kompositörer, koreografer och baletter. Löst liggande:
blad med anteckningar.
786Regner, Otto FriedrichReclams BallettführerStuttgart1957Innehållsredogörelser för och synpunkter på baletter. 560 sidor, 16 bildsidor. Förklaringar av fackuttryck, förteckning över utgivna skivor, register över kompositörer, koreografer
och illustrationer.
787Terry, WalterBallet Guide; Background, Listings, Credits, and Descriptions of more than Five Hundred of the
World's Major Ballets
New York1982Innehållsredogörelser för och synpunkter på baletter. 388 sidor, många illustrationer. Register.
788Viveash, CherryTales from the BalletLondon mm1958Innehållet i åtta baletter berättat för barn. 10 sidor fotografier.
789ACoppélia - la fille aux yeux d'émailParis1981Nr 4 av tidskriften "l'Avant-Scène Ballet/Danse", nov-/jan 1981. Två delar om Saint-Léons balett: 1. Flickan med emaljögonen ss. 6-50 och 2. "Autres jeunesses" ss. 52-97. (En tredje del artiklar om Douglas Dunn och om medeltida
danser.) Rikt illustrerad.
790Chappell,
Warren
Coppelia; The Girl With
Enamel Eyes
New York1965Verkar avsedd för en yngre läsarskara. Flera notexempel (t.
ex. 32 takter ur Swanhildas vals).
791Aschengreen,
Erik (red.)
EtudesKöpenhamn1970Antologi om 1900-talets stora danska balettjuvel.
Förteckningar: "Études" vandring over de store scener, och Harald Landers data. Rikt bildmaterial.
792Näslund, ErikBirgit Cullbergs Fröken Julie, en svensk balettklassikerStockholm1995Avhandling i sju delar, bl. a. Balettens innehåll och form, Nytt liv åt svensk balett, Den internationella betydelsen, Julie och Jean: Karriärvändpunkter samt Tidsbunden, tidlös
- fyrtio år med "Fröken Julie". Fyra bilagor: Birgit Cullbergs
utkast till libretto, Allan Fridericias 1:a och 2:a utkast till libretto samt Produktioner av "Fröken Julie" 1950-93. Källoch litteraturförteckning, Person- och verkregister. Många
illustrationer.
793AGiselleParis1980Nr 1 av tidskriften "l'Avant-Scène Ballet/Danse", janv/mars
1980. S. 3-151 om Corallis och Perrots Giselle. Även andra artiklar om dans ss. 153-177. Rikt illustrerad.
794Beaumont, Cyril W.The Ballet Called GiselleLondon1945Text i två sektioner: 1: Historical and Biographical, 2: Technical and Critical. 47 illustrationer. AF:s namnteckning. Hälsning från Anna Lærkesen som tack för lån för boken "som jeg fick meget udbytte af til min instudering af Giselle"
aug. -71.
795Lifar, SergeGiselle; Apothéose du Ballet RomantiqueParis1942300 sidor, notapparat, 24 illustrationer.
796Haskell, Arnold L.Miracle in the GorbalsEdinburgh1946Drygt 20 sidor text om Robert Helpmanns balett. Några illustrationer i texten, 15 fotografier i separat avsnitt.
797AOthelloHamburg1985Programhäfte till John Neumeiers balett i Hamburg. Rikt illustrerat. 64 sidor.
798Knudsen, PoulScaramouche, spil og dans i to akterKöpenhamn mm1922Texten till verket, som skrevs 1911-12. Musiken komponerades av Jean Sibelius 1912-13. 47 sidor.
799Beaumont, CyrilThe Ballet Called "Swan Lake"London1952Text i två sektioner: 1: Historical and Biographical, 2: Technical and Critical. Appendices: 1. Alternativa koreografiska versioner av vissa steg och variationer, 2: Originalversionens (fr. 1877) ordning av stycken i Tjajkovskijs partitur. Bibliografi, register. "Proof copy" utan
illustrationer. Dedikation från förf. till EMvR i augusti 1952.
800Beaumont, CyrilThe Ballet Called "Swan Lake"London1952Text i två sektioner: 1: Historical and Biographical, 2: Technical and Critical. Appendices: 1. Alternativa koreografiska versioner av vissa steg och variationer, 2:
Originalversionens (fr. 1877) ordning av stycken i Tjajkovskijs partitur. Bibliografi, register. 44 illustrationer.
Dedikation från förf. till EMvR i november 1952.
801Beaumont, C. W.The Swan Lake as presented by The Sadler's
Wells Ballet
London1947"The Story of the Ballet" av CWB, "A Photographic Record" av Russell Sedgwick. 30 fotografier.
802Bednár, KamilSwan Lake; The Story of Prince Siegfried and the Swan QueenLondon1968Tryckt med stor text. Många teckningar i färg. Förmodligen för en yngre publik. Inledningen verkar skriven för en amerikansk publik: "I USA framfördes baletten ffg 1911" [och balettens urpremiär ägde förstås inte rum 1895, vilket anges, utan 1877].
Lös inlaga: Ryskt balettfrimärke med Svansjön som motiv.
803Christensen, Anne MiddelboeSylfiden findes; en svævebogKöpenhamn2008Mångfacetterat om Bournonvilles balett. Innehåller mer än ett dussin aspekter på ämnet, och bl. a. ett sylfidlexikon.
Resumé på danska, engelska, franska, spanska och ryska. Registret har döpts till "Find Sylfiden"! Lösa inlägg: 1.
Recension av Ebbe Mørk, 2. Förlagets informationsblad.
K: Författat med kunskap, humor och passion.
804ATales of Beatrix PotterLondonu.å.16-sidigt häfte till lanseringen av verkets filmade version
med Royal Ballet i koreografi av Frederick Ashton. Härliga bilder.
805Wentink,
Andrew Mark
The Steadfast Tin SoldierNew York1981"The Story of George Balanchine's New York City Ballet
production". Musik: Bizet. Tre delar: 1. The Story, 2: From Storybook to Ballet Stage, 3: The Ballet. Bl. a. Mikhail Baryshnikov medverkade. Stor stil: avsedd för barn?
806Beaumont, C. W.CarnavalLondonu.å.Drygt 6 textsidor.
807Beaumont, C. W.Children's TalesLondonu.å.Ca 7 textsidor.
808Beaumont, C. W.Cleopatra, Number OneLondonu.å.Ca 6 textsidor.
809Beaumont, C. W.La boutique fantasqueLondonu.å.Ca 10 textsidor.
810Beaumont, C. W.L'oiseau de feuLondonu.å.Ca 7 textsidor.
811Beaumont, C. W.PetrouchkaLondonu.å.Ca 9 textsidor
812Beaumont, C. W.SheherazadeLondonu.å.Ca 8 textsidor.
813Beaumont, C. W.ThamarLondonu.å.Ca 6 textsidor.
814Beaumont, C. W.The Good Humoured LadiesLondonu.å.Ca 9 textsidor.
815Beaumont, C. W.The Sleeping Princess,
Part One
Londonu.å.Ca 14 textsidor. Är färgerna i övriga häften målade för
hand? Detta häfte saknar färger!
816Beaumont, C. W.The Sleeping Princess,
Part Two
Londonu.å.Ca 9 textsidor. Är färgerna i övriga häften målade för hand?
Detta häfte saknar färger!
817Beaumont, C. W.The Three-Cornered HatLondonu.å.Ca 11 textsidor.
818Hering, Doris25 years of american danceNew York1951Utgiven till Dance Magazines 25-årsjubileum. Mängder av fotografier.
819Kimmins, C. W.Peasant Dances of Many
Lands
Londonu.å.Två delar: "Peasant Dances" och "Traditional Dances and
Songs".
820Kochno, BorisDiaghilev and the Ballets
russes
New York
mm
1970BK (1904-90) var sekreterare åt Diaghilev. Genomgång av
baletterna i kronologisk ordning, därefter korta texter av Diaghilev själv. Register. Mängder av fotografier.
821Lambranzi, GregorioNeue und curieuse theatralische Tanz-Schul, Teil I und IILeipzig1975Nyutgåva av originalet från Nürnberg 1716. Register, efterord, genomgång av dansmelodierna samt översättning till engelska av orginalets texter.
K: Fantastisk samling uppslag till danssketcher. Bl. a. Ivo
Cramér har låtit sig inspireras.
822Lido, Serge (fotografier) och Lidova, Irène
(kommentarer)
La danse, La danza, The Dance; "Masques"Paris1947100 fotografier av mästerfotografen SL (1906-84). Autograf på omslaget av "Lillan von Rosen" 7/12 -47.
823Lido, Serge (fotografier) och Lidova, Irène
(kommentarer)
Ludmila Tcherina, Tragédienne dela danseParis196763 foton på LT (1924-2004). Lidovas inledning äv. översatt till engelska.
824Livet, Anne (red.)Contemporary Dance; An Anthology of Lectures, Interviews and Essays with Many of the Most Important Contemporary American Choreographers, Scholars
and Critics
New York1978Vad undertiteln säger: Här kommer till tals: Clive Barnes, Trisha Brown, Lucinda Childs, Merce Cunningham, Laura Dean, Viola Farber, Deborah Hay, Deborah Jowitt, Michael Kirby, Don McDonagh, Alwin Nikolais, Anna Sokolow, Twyla Tharp och Suzanne Weil. Lång, värdefull kronologi, bibliografi, biografier över ovannämnda och register, samt nästan 300 fotografier.
K: Mycket användbar. Mer än enbart en fotobok.
825Makarova,
Natalia
A Dance AutobiographyNew York1979Ca 120 sidors text av konstant högt värde. NM har en
särdeles förmåga att yttra sig om balettens och baletters konst, och hon har uppenbarligen haft utmärkt hjälp av sin
redaktör, Gennady Smakov. Så innehållsrik som denna text
är borde det ha varit obligatoriskt med ett register. Ska man
nu t. ex. hitta sidorna om det viktiga arbetet med Antony
Tudor får man leta. Härligt bildmaterial: över 40 sidor i
texten, desutom, på ss. 177-366: "Photographic plates".
826Massine, LeonideMassine on Choreography; Theory and Exercises in CompositionLondon1976Inte riktigt kanske vad man kan vänta sig av verkets titel. Den 60-sidiga avdelningen "Theory of Choreographic Composition" handlar snarare om att förklara M:s notationsmetod för kroppsdelarna. Därefter följer tillämpningen: 19 "Examples" (med underavdelningar) och
därefter 25 "Examples in Rhythmic Notation".
827Buckle, Richard (red.)Ballet 1946London1946RB startade "Ballet" 1939, och två nummer hann utkomma före kriget. Utgivningen kunde återupptas, men först bara med 8 sidor per nummer, pg av pappersbrist. Fr. o. m. juni 1946 kunde tidskriften utges med 64 sidor per nummer.
Innehåll: nr 5, januari 1946, nr 4 [sic] februari och nr 6, april-
maj, samt (med 64 sidor) Vol. 2 No 1 - 7, juni-december 1946 (komplett årgång). Varje nr mycket rikt illustrerat.
828Buckle, Richard
(red.)
Ballet 1947London1947Vol. 3, nr 1-6 (januari-juni) och vol. 4, nr 1-6 (juli-december),
hela året. Varje nr mycket rikt illustrerat.
829Buckle, Richard
(red.)
Ballet / Ballet and Opera
1948
London1948Vol. 5, nr 1-8 (januari-augusti/september) och vol. 6 (Ballet
and Opera), nr 1-3 (oktober-december, hela året). Varje nr mycket rikt illustrerat.
830Buckle, Richard (red.)Ballet and Opera 1949London1949Vol. 7, nr 1-6 (januari-juni) och vol. 8, nr 1-6 (juli-december, hela året). Varje nr mycket rikt illustrerat.
831Buckle, Richard (red.)Ballet 1950London1950Vol. 9, nr 1-6 (januari-juni) och vol. 10, nr 1-3 (juli/augusti- november/december, hela året). Varje nr mycket rikt
illustrerat.
832Buckle, Richard (red.)Ballet 1951London1951Vol. 11, nr 1-11 (januari/februari-december, alla). Varje nr mycket rikt illustrerat.
833Buckle, Richard (red.)Ballet 1952London1952Vol. 12, nr 1-10 (januari-oktober). Varje nr mycket rikt illustrerat.
K: Tidskriften lades ner detta år. Blev oktobernumret det
sista?
834Williams, Peter (red.)Dance and DancersLondon1953Vol. 4 nr 1 - 12 (alla). Varje nummer mycket rikt illustrerat.
835Williams, Peter (red.)Dance and DancersLondon1954Vol. 5 nr 1 - 12 (alla). Varje nummer mycket rikt illustrerat.
836Williams, Peter
(red.)
Dance and DancersLondon1955Vol. 4 nr 1 - 12 (alla). Varje nummer mycket rikt illustrerat.
837Koegler, Horst
och Barnes, Clive
Ballett 1966; Chronik und
Bilanz des Ballettjahres
Hannover1966Flera artiklar plus dokumentation för spelåret 1965-66. Rikt
illustrerad.
838Koegler, HorstBallett 1967; Chronik und Bilanz des BallettjahresHannover1967Flera artiklar plus dokumentation för spelåret 1966-67. Rikt illustrerad.
839Regitz, Hartmut och Koegler,
Horst
Ballett 1979; Chronik und Bilanz des BallettjahresHannover1979Flera artiklar plus dokumentation för spelåret 1978-79. Rikt illustrerad. Dedikation till AF och EMvR från (förf?).
840Regitz, Hartmut och Koegler,
Horst
Ballett 1980; Chronik und Bilanz des BallettjahresHannover1980Flera artiklar plus dokumentation för spelåret 1979-80. Rikt illustrerad. Dedikation till AF och EMvR från (förf?)
841Willis, JohnDance World 1966New York1966Volume 1. 650 fotografier. Främst en bilderbok, men ett avsnitt Biografier över dansare och koreografer, samt
register (tack för det!).
842Willis, JohnDance World 1967New York1966Volume 2. För spelåret 1966-67. 650 fotografier. Främst en bilderbok, men ett avsnitt Biografier över dansare och
koreografer, samt register.
843Näslund, Erik (red.)Dansmuseet; Årsbok 1,
1989
Stockholm1989En sammanfattning av 1980-talet. Bl. a. förteckning över
Dansmuseets utställningar från 1971. Rikt illustrerad. Inget register. Allt som utkom.
844Haskell, Arnold L.The Ballet Annual, A
Record and Year Book of the Ballet, First Issue
London1947Internationell årsbok med 16 artiklar. Flera behandlar åren 1939-45. Många illustrationer.
845Haskell, Arnold L.The Ballet Annual 1950, A Record and Year Book of
the Ballet, Fourth Issue
London1950
Internationell årsbok med 19 artiklar. Flera behandlar säsongen 1948-49. Många illustrationer.
846Haskell, Arnold
L.
The Ballet Annual 1955, A
Record and Year Book of the Ballet, Ninth Issue
London1954Internationell årsbok med 27 artiklar. Flera behandlar
säsongen 1953-54. Många illustrationer. Register.
847Haskell, Arnold
L.
The Ballet Annual 1957, A
Record and Year Book of the Ballet, Eleventh Issue
London1956Internationell årsbok med 26 artiklar. Flera behandlar
säsongen 1955-56. Många illustrationer. Register.
848Haskell, Arnold
L.
The Ballet Annual 1963, A
Record and Year Book of the Ballet, Seventeenth Issue
London1962Internationell årsbok med 14 artiklar. Många illustrationer.
Register.
849Clarke, Mary och Haskell, Arnold
L.
The Ballet Annual and Year Book, Eighteenth
Issue
London1963Internationell årsbok med 16 artiklar, inklusive en bokförteckning. Flera behandlar säsongen 1962-63. Flera
illustrationer. Register.
850Reiss, FrançoiseSur la pointe des pieds; Annales chorégraphiquesParis1953Om säsongen 1952-53. Fyra delar: 1. Parisoperan, 2. Grand ballet du Marquis de Cuevas, 3. Franska och internationella baletter [även en artikel om Marceau om förhållandet
mellan mim och dans] 4. Under säsongen. Obs! Osprättad.
851Schønberg, Bent (red.)World Ballet and Dance 1989-90; An International YearbookLondon1989Första utgåvan. Fyra huvuddelar: 1. The Health and Welfare of Dancers, 2. Dancing in Britain, 3. The Dancing World, 4.
The Statistics of Dance Companies, samt Festivals and
Conferences. 268 sidor, 49 fotografier.
852Schønberg, Bent
och Parry, Jann (redd.)
World Ballet and Dance
1990-91; An International Yearbook
London1990Andra utgåvan. Fyra huvuddelar: 1. Is Dance an
International Language? 2. Dance Archives, 3. The Dancing World, 4. The Statistics of Dance Companies. 302 sidor, 56 fotografier.
853Schønberg, Bent (red.)World Ballet and Dance 1991-92; An International YearbookLondon1991Tredje utgåvan. Fyra huvuddelar: 1. Within Two Months: Fonteyn and Graham, 2. Dance in Higher Education, 3. The Dancing World, 4. The Statistics of Dance Companies. 278
sidor, 42 fotografier.
854Schønberg, Bent (red.)World Ballet and Dance 1992-93; An International
Yearbook
London1993Fjärde utgåvan. Fyra huvuddelar: 1. Two Appreciations, 2. Dance and Music, 3. The Dancing World, 4. The Statistics of
Dance Companies. 329 sidor, 38 fotografier.
855Ralph, Richard (red.)Dance Research vol I, nr 1, Spring 1983London1983I slutet av en dansforskningskonferens (i London?) i april 1982 fattade man beslut om att starta en Society for Dance Research. Samfundets första tidksriftsnummer innehåller
anförandena vid denna konferens.
856Ralph, Richard
(red.)
Dance Research vol I, nr 2,
Autumn 1983
London1983Artiklar med illustrationer och fotnoter. Här började man en
genomgång av dansarkiv med en beskrivning av Derra de Morodas arkiv i Salzburg.
857Ralph, Richard (red.)Dance Research vol II, nr 1, Spring 1984London1984Artiklar med illustrationer och fotnoter. Bl. a. om baletter i
Molières pjäser. Om av bygga upp ett arkiv i Merce Cunninghams Dance Company.
858Ralph, Richard (red.)Dance Research vol II, nr 2, Summer 1984London1984Artiklar med illustrationer och fotnoter. Bl. a: Att arbeta med Antony Tudor. Arkiv: Parisoperans bibliotek och arkiv.
859Ralph, Richard (red.)Dance Research vol IV, nr 1, Spring 1986London1986Artiklar med illustrationer och fotnoter.
860Ralph, Richard (red.)Dance Research vol IV, nr 2, Autumn 1986London1986Artiklar med illustrationer och fotnoter. Bl. a. översättning av Arenas Leges dansandi. Om Dansmuseet i Stockholm.
861Ralph, Richard (red.)Dance Research vol IV, nr 1, Spring 1987London1987Artiklar med illustrationer och fotnoter. Bl. a. om Pierre Gardel och om brevväxling Noverre - Angiolini.
862Ralph, Richard (red.)Dance Research vol V, nr 2, Autumn 1987London1987Artiklar med illustrationer och fotnoter. Bl. a. om en första
katalog för BBC Television Film and Videotape Library 1937-1984.
863ASotheby & Co; Ballet and
Theatre Material
London1975Katalog för auktion 5 juni 1975. Mycket rikt illustrerad, även
i färg. Lösa inlagor: ett blad med utropspris och ett med försäljningspris.
864ASotheby & Co; Diaghilev Ballet Material: Costumes, Costume Designs and
Portraits
London1967Katalog för auktion 13 juni 1967. Mycket rikt illustrerad, även i färg. Infoblad om auktionen.
865ASotheby Parke Bernet Monaco S. A.; Ballet Theatre Opera Music- Hall, Projets de Costumes
et Décors
Monte Carlo1976Katalog för auktion 26 juni 1976. Mycket rikt illustrerad, även i färg. Lösa inlagor: Ett blad med utropspris, ett med annan information.
866AFortegnelse over dele af grosserer Hans Tegners bogsamlingKöpenhamn1948Eg. förteckning för auktion. Över 200 böcker mm. Nrr 170- 249 är Ballet, Teater og Musik, men det finns dansböcker och -material även under andra rubriker. De flesta har fått
förstrykningar, gissningsvis av AF. Bildsidor.
867Beaumont, Cyril W.A Bibliography of DancingLondon1929228 sidor. Noggranna bokfakta, innehållsredogörelser och ofta kommentarer till varje bok. Fylligt ämnesregister. Två lösa inlagor: Förlagsinfoblad om Petermanns
dansbibliografi, och ett papper med kort lista på böcker.
868Brinson, PeterDance as Education; Towards a National Dance CultureLondon mm1991PB var när rapporten skrevs ordförande i "the National Inquiry into Arts and the Community". Tre delar. 1: In the Theatre, 2: Outside the Theatre, 3: Aspects of Dance Culture. Därefter: Förteckning över organisationer, bibliografi, register. 6 foton.
K: Idérik genomgång av ämnet. Av särskilt intresse, kanske: Kapitel 5: "What Can Dance Do For Higher Education and
Vice Versa?"
869Bruce, V.Dance and Dance Drama in EducationOxford mm1965I ett företal citeras flera gånger Platon, med bl. a: "The Gods string us together on a thread of song and dance, and have named our choirs after the delight they naturally afford." I sin inledning hänvisar förf. till Labans grundläggande arbete. Avsedd främst för lärare och lärare under
utbildning. 14 kommenterade fotografier. Bibliografi.
870Deane, Edna och FelicityBallet-to-Remember; First Ballet Exercises in
Rhyming Jingles
London1947Små rimmade verser för att komma ihåg positioner och steg.
871Digerfeldt, GunvorDansen som estetisk fostranLund1984Särtryck ur årsskriften TOK (Tanke och känsla) 1984. Resonerande (opaginerad) artikel med historisk genomgång och sammanfattning av många tänkvärda synpunkter.
Bibliografi. Dedikation från förf. till EMvR.
872Lehnert, Gerda
och Lachmann, Ingrid
Sport uind Spiel mit kleinen LeutenBerlin1976Över 300 sidor. Några kapitelrubriker: Kroppsövningar för
varje dag, På lekplatsen, I vattnet, På ängen, I skogen, När snön lagt sig. Kort litteraturförteckning.
873Russell, JoanModern Dance in EducationLondon1966Laban rekommenderar boken i ett förord. 99 sidor med kapitel som The Content of the Work: Effort resp. Space, Group Dance, Group Drama och Dance for Boys and Men.
Ordförklaringar och register. 8 foton.
874Sparger, CeliaBeginning BalletLondon1952CS är sjukgymnast. Denna bok (40 s, 46 fotografier) visar
anatomiska fel och rätt i balettundervisning för barn. Lös inlaga: Kort recension av AF.
875Arndt, WalterTanz- und
Bewegungsschrift zur Aufzeichnung der menschlichen Körperbewegungen für Gymnastik, Tanz und Gebärdenspiel
Dresden1951111 s. text med teckningar, fr. s. 113 bilddel med 16 s.
fotografier och 24 s. med praktiska exempel på notationen, bl. a. Gruppdans, "Chortanz", "Puppentanz" och "Es klappert die Mühle" (ringlek för barn) samt Hans och Greta av Engelbert Humperdinck.
876Benesh, Rudolf och JoanAn Introduction to Benesh NotationLondon1956Instruktion med många teckningar. Lös inlaga: Dagstidningsartikel (SvD? möjligen 1985) om Malin Thoors,
Benesh-notator på Royal Ballet.
877Hutchinson, AnnLabanotationNew York1954Första grundboken om Labanotation. Över 500 teckningar och exempel. Register. Lös inlaga: nekrolog över Labaneleve mm Sylvia Bodmer (1902-89), trol. i brev från Anna-Lisa
Eriksson, Sthlm.
878Sutton, ValerieSutton Movement Shorthand; Book I: The 870Classical Ballet KeyIrvine1973Förklaring av systemet, med massor av teckningar. Bibliografi. Lösa inlagor: 1. Helsidesartikel i DN 1981 om Agneta Stjernlöf, Beneshnotator på Operan. 2. Artikel om Sutton-notation för dövas teckenspråk 3 och 4: Två blad om
Sutton-systemet.
879Laban, Rudolf vonChoreographie; Erstes HeftJena1926Tidig redovisning av Labans system med ikosaedern (tjugosidingen). 105. sidor. Många förklarande teckningar och fotografier. Två lösa inlagor: 1. Infoblad från förlaget om RvL:s förhoppning att kunna starta ett institut för att vidare utveckla dansskriften. 2. Litet infoblad från
månadstidskriften "Die Tat".
880Laban, Rudolf
von
Des Kindes Gymnastik
und Tanz
Oldenburg1926136 sidor. 38 fotografier utomhus, gärna av nakna. Bilaga i
ficka i bakre pärmens insida: "Anlage: Praktische Übungen.
881Laban, Rudolf
von
Gymnastik und TanzOldenburg1926178 sidor. 55 fotografier utomhus, gärna av nakna. Bilaga i
ficka i bakre pärmens insida: "Anlage: Praktische Übungen.
882Laban, Rudolf vonThe Mastery of Movement on the StageLondon1950190 sidor, 306 praktiska rörelseövningar. Andra intressanta avsnitt: The Significance of Movement, The Roots of Mime och Three Mime Plays. Register. Lös inlaga: Tackbrev till AF
för lån av böcker och citat från Pia Malmqvist.
883Silvester, VictorTheory and Technique of Ballroom DancingLondon1932Två huvuddelar. T.o.m. s. 85 text främst i form av frågor och
svar, ss. 86-159 som tabeller plus teckningar av fötter-på- golv i korrekta positioner. .
884Spencer, Frank och PeggyCome DancingLondon1968Salongsdans - mycket om tävlingar. Rikt illustrerad.
885Lesberg, Sandy
(red.)
The Memoirs of Srah
Bernhardt; Early Childhood Through the First American Tour and her novella In the Clouds
New York
mm
1977SB (1844-1923) var på sin tid "the most famous actress the
world has ever known". (K: Vilket är originalet?)
886Kragh-Jacobsen, SvendTeaterårbogen 1955-56Köpenhamn1956Ss. 34-43 om balett på Det Kongelige Teater, ss. 227-240 om
Pantomimeteatret. AF var chef på Andels-Teatret sedan juli 1954. Rikt illustrerad, titel- och personregister.
887Kragh-Jacobsen, SvendTeaterårbogen 1957-58Köpenhamn1958Ss. 38-52 om balett på Det Kongelige Teater, s. 64 om dansgästspel där. 22/11 1957 gjorde Birgit Cullberg premiär som gästkoreograf med uruppförandet av Månrenen. Ss.
258-264 om Pantomimeteatret, där EMvR gästspelade som
Columbine fyra ggr sommaren 1957. Rikt illustrerad, titel- och personregister.
888Kragh-Jacobsen, SvendTeaterårbogen 1958-59Köpenhamn1959Ss. 33-44 om balett på Det Kongelige Teater (Birgit Cullberg satte upp Fröken Julie och Medea), ss. 242-246 om
Pantomimeteatret. Rikt illustrerad, titel- och personregister.
889Kragh-Jacobsen, SvendTeaterårbogen 1959-60Köpenhamn1960Ss. 37-51 om balett på Det Kongelige Teater, ss. 253-259 om Pantomimeteatret. Rikt illustrerad, titel- och personregister.
890Kragh-Jacobsen, SvendTeaterårbogen 1962-63Köpenhamn1963Ss. 61-78 om balett på Det Kongelige Teater, ss. 260-267 om Pantomimeteatret. Om Fjernsyns-ballet ss. 419-424, bl. a.
Ballet-slottet och Irene Holm av EMvR. Rikt illustrerad,
titel- och personregister.
891Kragh-Jacobsen,
Svend
Teaterårbogen 1964-65Köpenhamn1967Ss. 57-73 om balett på Det Kongelige Teater, ss. 253-258 om
Pantomimeteatret. Ss. 429-442 om TV-Ballet, bl. a. med Varierande baser och Tilegnet vore damer av EMvR. Rikt illustrerad, titel- och personregister.
892Ludvigsen,
Christian och Kehler, Stephan
Teatrets historieKöpenhamn1962Kompakt handbok med många illustrationer.
Ordförklaringar, litteraturlista, namnregister.
893AFifty Years in Stage Lighting, A History of Strand Electric.1964Vol. 22, No 1, March 1964, Golden Jubilee. Med stora bokstäver på stiliserad ljuskrona: TABS. Titelsida saknas. The Strand Electric & Engineering Co. hade adress i
London.
894Alsne, MarieanneKoreografi och
upphovsrätt; en rättsjämförande studie
Hallsberg1988Avhandling. Källförteckningar. Zusammenfassung. Lösa blad: Rättelser och Abstract. Dedikation till EMvR från förf.
895Bayer, RaymondL'esthétique de la grace; introduction à l'étude des équilibres de structure; tome I-IIParis1933Band 1. 634 sidor. Livre 1: La grâce et la vie; Livre 2: La grâce et les arts. - Plastique.
Band 2: 582 sidor. Livre III: La Grâce et les Arts. - Dynamique. (Kapitel VIII: La danse: Mécanique. Kapitel IX: La danse: Esthétique [Sista raden i underrubriken Apperence formelle: "La souplesse du lien plastique, voilà la grâce de notre corps." Slutsats i underrubriken Évolutions: "La souplesse du lien structural, un jeu dans les structures, voilà la grâce."]) Livre IV: Synthétique du Gracieux.
Bibliografi.
896Beaumont, Cyril W.Design for the BalletLondon mm1937Tio sidors introduktion, därefter bilddel s. 17-152. (Några bilder i färg.) Tre register: Designers; Ballets; Ballet Companies, Composers, Choreographers etc. Special Winter
Number of The Studio, 1937.
897Céline, L. F.Ballets, sans musique, sans personne, sans rienParis1959Fem texter av L.F.C. (1894-1961). Teckningar.
898Karina, LilianDansen, kroppen, bevægelsen; Anatomi for folkedansere og andre
danseintresserede
Köpenhamn1979LK (1907-2007) var en auktoritet på flera områden, bl. a. anatomi. Danska upplagan av det svenska originalet.
Många fotografier och teckningar. Litteraturlista.
899Karina, LilianDansen, kroppen, rörelsen; Anatomi för
folkdansare och andra
dansintresserade
Stockholm1978Översattes till danska och norska. Många fotografier och teckningar. Litteraturlista.
900Molkenbur, Norbert; Petermann, Kurt
och Schulz, Jo
Vom Hoppelrei zum Beat; Tanzimpressionen aus zwei JahrtausendenBerlin1973Ss. 5 - 117 text med flera illustrationer. Från s. 119 dessutom en "Tafelteil" (79 fotografier). Från s. 155: Gesellige Tänze von Allemande bis Zapateado. Från s. 165: Merkwürdiger
Nachtanz (olika citat). Inget register.
901Sauthoff,
Hermine
Tap Dance for FunNew York1941Huvudavdelningar: Dances (ss. 35-78) och Music for Dances
(ss. 80-94). Teckningar.
902McGowan, MargaretThe Court Ballet of Louis XIII; A collection of working designs for costumes 1615-33London1994Den stora auktoriteten på fransk hovbalett har här analyserat en samling om 188 kostymteckningar som 1985 upptäcktes i ett privat bibliotek i Tyskland. Tjugo stycken har gått att identifiera: dessa är avbildade i färg.
Återstående avbildas i svartvitt. Bibliografi och register.
903Money, KeithAnna Pavlova; Her Life and ArtLondon1982Mastodontiskt verk på över 400 stora sidor om den klassiska baletttens stora stjärna (1881-1931) under tidigt 1900-tal. Hennes turnéer var världsomspännande.
Fantastiskt bildmaterial. Register. 2 lösa inlagor: vykort och
bokmärke från hennes Ivy House i London.
904Pastori, Jean- PierreL'homme et la danseParis1980Rubrik på introduktionen: "Ballet is woman! Is dance man?" Texter om mansdans i huvudsakligen kronologisk ordning. Särskilt intressant: 16 intervjuer med (koreografen Pierre Lacotte och) manliga dansstjärnor. 148 fotografier.
Källförteckning, bibliografi, register.
905Peto, Michael och Bland, AlexanderThe Dancer's WorldLondon1963Tjock, opaginerad bok som handlar om arbetet på Royal Ballet, inklusive gästdansare. Ca 170 fotografier av Peto. Inget register, inte ens någon kapitelindelning. Den är: The
Dancer's Art, The Dancer's World (mycket långt avsnitt), Visitors: the Kirov samt Guests. Obs! Två sidor lösa, framför
blad som hamnat uppochned.)
906Rey, JanDie Welt des Tanzes; Volkstanz und Ballett in
der Tschechoslowakei
Prag1955Tjock, opaginerad bok, främst bilderbok, med fotografier av Zdenek Tmej. Sju sidors inledning.
907Shaw, BrianFirst Steps in BalletLondon1979Bildrikt om dansens grundarbete med sidor om koreografens uppgifter och om några berömda baletter.
Register.
908Vaillat, LéandreLa danse à l'Opéra de ParisParis1951Om perioden 1945-1951. Många korta avsnitt. Illustrerad
med teckningar och dekormålningar. Förteckningar men inget register. Dock avsnittsrubriker.
909Seymour, Maurice
(fotograf)
Seymour on Ballet; 101 PhotographsChicago1947101 helsidesfotografier. Kortare bildtexter. Register.
EoA 1AProgramhäften från Aarhus Teater 1963-64Aarhus1963-
64
12 inbundna programhäften från säsongen. Här var AF (1921-91) teaterchef denna säsong. Lös inlaga: Helsidesartikel från (oidentifierad) dansk dagstidning. Intressanta uppgifter om bl. a. den första balettensemblen
utanför Köpenhamn.
EoA
2
Beer, AllanSamtal med stjärnorStockholm195320 "skådespelarintervjuer", bland dem EMvR (f. 1924), fr. s.
26. Fotografi vid s. 32.
EoA
3
Fridericia, AllanAugust Bournonville;
Balletmesteren som genspejlede et århundrades idealer og konflikter
Köpenhamn1979Över 400 sidor, med källhänvisningar, förteckning över
AB:s iscensättningar och koreografiska verk, personregister och illustrationsförteckning. Lös inlaga: Vackert (okänt) kvinnoporträtt (b. 1800-t?) ur tidskrift.
K: Imponerande verk.
EoA 4Fridericia, AllanElsa Marianne von Rosen; En svensk ballerinaStockholm1953166 sidor, många illustrationer. I bilaga: EMvR:s viktigaste
danser och roller, från ett uppträdande med en egen dans på Nyköpings Teater 24/4 1937.
EoA 5Goodwin, Ida
och Henry Buergel
Jenny HasselqvistStockholm1918Bibliofilupplaga, nr 50, signerat av HBG. 77 textsidor, 33
planscher + originallitografi mot smutstitelsidan. Register. Lös inlaga: Brev från JH om bl. a. baletten Ljungby Horn.
EoA 6Palmqvist, Bertil, von Rosen, Elsa Marianne och
Fridericia, Allan
MalmöbalettenMalmö1985Hittils enda boken om Malmöbaletten. Välillustrerad. Inget register. (Obs! 2 exemplar: det andra står på hylla V:6, signum Sverige.)