E=mc2 Danskonst / E=mc2 Dance
E=mc² Dance

CONTEMPORARY DANCE COMPANY GOTHENBURG

 Som tidigare meddelats har skådespelaren och förre rektorn för Scenskolan i Göteborg avlidit i en ålder av 89 år. Han sörjs närmast av sin fru Brit och barn och barnbarn. Bo Swedberg in memoriam Eleverna på flickskolor och läroverk i Göteborg förväntades på 1950-60talet att se teaterföreställn- ingar varje termin. För detta fanns ett särskilt rabatterat teaterkort. De stora verken, de grekiska tragedierna och komedierna, Shakespeares dramer och nutida verk av Brecht, Anouilh mfl stod på repertoaren. Där såg jag Bo Swedberg som ung skådespelare ta sig an roller, som krävde både talang för ge- staltning men också god fysik. Jag minns särskilt fäktscenerna från shakespearepjäserna och jag ser Bo framför mig klädd i svarta strumpor och pösiga randiga kulottbyxor med värjan i hand försvara någons heder och ära. Det var oförglömligt. Långt senare fick jag veta att de unga skådespelarnas lärare på teatern tog väldigt allvarligt på autenciteten och tränade sina adepter hårt. Han anmälde dem faktiskt till svenska mästerskapen i fäktning för att markera allvaret. Bo var teatermannen, som senare tog sig an uppgiften att leda utbildningen vid Scenskolan i Göteborg med samma allvar och disciplin. Nya vindar blåser hela tiden och utbildningen måste rusta studenterna för alla olika uppgifter de kan ställas inför. Han gjorde det. Jag själv stötte dock oftast på Bo som den hängivne nyfikne åskådaren, som ville se allt som skedde på en scen och ta det till sig. Långa perioder tillbringade han och hustrun Brit därför i lägenheten i Paris, där det vara nära till all nutida internationell scenkonst. Den öppna blicken följde honom och när jag behövde någon som kunde ge kropp åt Mr Smith i Åke Hodells stycke Mr Smith in Rhodesia som jag iscensatt några gånger, ställde Bo självklart upp. Det var en utmaning för en skådespelare att gestalta något som inte var en roll utan likt en dansare bara “vara” på scenen, att sitta stilla och finnas som en bild, en symbol utan att gå in i rollen och gestalta. Så många spännande samtal vi hade kring den transformationen, som till slut blev oförglömlig, Bo blev scenpersonen Bo och fyllde hela rummet med sin närvaro. Vid ett annat tillfälle bad jag honom att bidra med verbala rörelser och läsa poesi i ett program där olika konstformer möttes. Han valde dikter själv och då trädde verkligen den professionelle uttolkaren fram, en skådespelares adelsmärke. I Sketches of the World - The Seven Continents fanns en slutscen, där människor i humanis- mens namn samlades i Andalusien på Medeltiden. Där fanns judar, kristna och muslimer. Där utbyttes tankar och diskuterades moral och etik. Och Bo ställde självklart upp och fick på visst sätt representera både ålderdom, vishet och ungdomlig entusiasm i ett. Han led inte av någon prestige, som hindrade honom att långt upp i åren ta alla möjligheter att pröva vingarna. Det är fint att ha sådana vänner att luta sig emot. Gun Lund koreograf E=mc2 Danskonst och 3:e våningen Dans- och Konstscen

E=mc2 Danskonst, c/o 3:e Våningen Sockerbruket 9 SE-414 51 Gothenburg Sweden

Office phone: +46 (0)31-12 17 71

E-mail: info(a)emc2dance.com

 

 

© E=mc2 Danskonst 2015

FACEBOOK

VIMEO